Väg och Park

Masterline Park

Läs mer

Masterline ExtraGreen

Läs mer

Standard Promix

En mycket robust och prisvärd gräsmatta

 • Snabb etablering
 • Hög anpassningsförmåga till befintliga växtför
 • Relativt slitstarkt
 • Sorter testade i Skandinavien

Standard Promix är det ekonomiska valet för dig som önskar en snabb etablering av en robust gräsmatta, en normal gräsmatta utan några specifika krav. Blandningen rekomenderas speciellt vid etablering av gräs på större arealer, där andelen rajgräs skapar en snabb etablering.

DLFs katalog

Standard ProMix – till nysådd

En mycket robust och prisvärd gräsmatta

Standard ProMix är det ekonomiska valet för dig som önskar en snabb etablering av en robust gräsmatta, en normal gräsmatta utan några specifika krav. Blandningen rekommenderas speciellt vid etablering av gräs på större arealer, där andelen rajgräs skapar en snabb etablering.

• Snabb etablering
• Slitstark
• Prisvärt

DLFs katalog

Fairway Masterline – till nysådd

Vill man ha det absolut bästa på marknaden vid nysådd så rekommenderar vi Fairway Masterline, en blandning som uteslutande innehåller toppsorter av rödsvingel (70%) och ängsgröe (30%). Cezanne S, Greensleeves S och Limousine S är några av de ingående sorterna som är testade med mycket gott resultat vid STRI och på Sterf, vilket borgar för att de är lämpliga för våra nordliga förhållanden.

• Sund och skottät
• Endast toppsorter
• Hög andel av ängsgröe
• God återväxt
• Tål klippning ner till 10 mm

DLFs katalog

Villa – till nysådd

Trädgårdsmästarens egen

Våra forskare har hittat de grässorter som är mest resistenta mot hundens urin. Vi har uppgraderat. Villa-blandningen med dessa grässorter, så att hundägare kan slippa gula fläckar på gräsmattan.

• Snabb etablering
• Motståndskraftig mot sjukdom och stress
• Motståndskraftig mot gula fläckar från hundurin

DLFs katalog

Nordic Masterline – till nysådd

Enastående vinterhärdighet

Masterline Nordic ger en tjusig, tät och lågt växande gräs med en hög slitstyrka. Blandningen har marknadens högsta innehåll av ängsgröe, vilket också skapar högsta möjliga slitstyrka även i de nordligaste delarna. Ängsgröe fröerna behöver en skyddad och fuktig jord för att gro, därför är det en fördel att etablera blandningen på sommar eller sensommar. 

• 45% ängsgröe som är mycket vinterhärdigt
• Double – mest vintertåliga rajgräs
• Hög slitstyrka

DLFs katalog

Masterline Skugga – till ny och hjälpsådd

Till skuggiga gräsmattor

Masterline Skugga ger en grön gräsmatta i skuggan under stora gamla träd och på husets norrsida. De skuggtåliga grästyperna tål endast ett måttligt slitage. Andelen av små rajgräs ger en snabb spirning. Blandningen lämpar sig särskilt väl för gräsmatteytor och prydnadsgräsmattor. 

• Utvalda skuggtåliga sorter
• Bra under stora träd / norrsidan av byggnader
• Snabb tillväxt

DLFs katalog

Masterline Hjälpsådd – till hjälpsådd

Ge gräsmattan en uppfräschning

Masterline Hjälpsådd är en specialblandning för hjälpsådd av både bruks- och sportgräsmattor. Den lämpar sig väl för arealer som ursprungligen anlagts med t.ex. Masterline Prodana eller Masterline Sport.

• Slitstarka rajgräs
• Snabb och säker etablering
• Sjukdoms- och stresstolerans

DLFs katalog

Standard Hjälpsådd – till hjälpsådd

Täpp igen hålen i gräsmattan

Standard Hjälpsådd är en specialblandning för hjälpsådd av både bruks- och sportgräsmattor. Den lämpar sig väl för arealer som ursprungligen anlagts med t.ex. Standard ProMix eller Standard Sport.

• För allmän användning och idrottsanläggningar
• Slittålig
• Bra till priset

Läs mer

Masterline Ny Svingel

Erosionskontroll av rabatt

 • Unik anpassningsförmåga
 • Snabb etablering
 • Säker erosionskontroll

Snabb erosionskontroll
Masterline Ny Svingel är vor favorit när det gäller snabb erosionskontroll.

Det italienska rajgräset fungerar som amgräs som spirar och etablerar sig snabbt, men dör efter de första vintrarna. Det blivande gräset tar över på längre sikt.

De anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden.

Vanlig fårsvingel och vensorterna ökar blandningens anpassningsförmåga till ogynnsamma jordmåns- och klimatförhållanden. Blandningen är ett mycket bra val för sprutsådd av områden med svåra växtförhållanden och till extensiva arealer.

Läs mer

Masterline Prodana – till ny och eftersådd

Den snygga gräsmattan

Masterline Prodana är ett säkert val till både bruks- och prydnadsgräsmatta. En vacker, robust och lågväxande gräsmatta som blir en riktig prydnadsgräsmatta under kärleksfull omvårdnad. Andelen av små rajgräs ger en snabb spirning. Finns som ProNitro.

• Tät, hållbar gräsmatta
• Säker, snabb etablering
• Bästa valet för gräsmattor och bruksplaner

DLFs katalog

Masterline Vägren

Gräsmatta för sandig, näringsfattig jordmån

 • Täta, lågväxande gräsmattesorter
 • Torktålig och anspråkslös
 • Tål en låg klipphöjd
 • Testade ”S”-märkta sorter

Trots sitt namn lämpar sig Masterline Vägren även till gräsmattor på torr och näringsfattig sandjord. Alla sorter i blandningen har hög skottäthet och låg tillväxt. Tar sig väl ut med låg klippning. Blandningen lämpar sig väl för prydnadsgräsmattor och gräsmatteytor på sandjord.

Läs mer

Masterline Vägslänt

Lämplig till väggrenar och stora ytor

 • Tåligt
 • Motståndskraftigt mot torka
 • Kan användas som naturgräs
 • Bra till sprutsådd av vägrenar

Ett bra val för vägrenar
Masterline Vägslänt är ett smart val till vägrenar och stora ytor. De tåliga rödsvinglen har stor motståndskraft mot torka och kan gro i mycket torra och näringsfattiga miljöer. Blandningens anpassningsförmåga till olika jordmåns- och klimatförhållanden förbättras dessutom genom tillsatsen av hårdsvingel och fårsvingel. Engelskt rajgräs garanterar snabb etablering och därmed också snabb och effektiv erosionskontroll.

Läs mer

Standard Dikes- och LAR blandning

Erosionskontroll och stabilisering

 • Rekommenderas till diken och LAR
 • Erosionskontroll
 • Salttolerant
 • Hålls klippt eller betat

Dike- och LAR-blandning lämpar sig särskilt väl för snabb erosionskontroll och skydd. Det westerwoldiska rajgräset fungerar som amgräs som spirar och etablerar sig snabbt, men dör efter den första vintern. De blivande gräsen tar gradvis över. Den salttoleranta rörsvingelns mycket djupa rötter bidrar till att stabilisera dikena och motverka dikesbrott. Den anspråkslösa och torktåliga rödsvingeln har förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden. Vensorterna ökar blandningens anpassningsförmåga till ogynnsamma jordmåns- och klimatförhållanden. Blandningen är det bästa valet för sprutsådd av diken och andra arealer som kräver erosionskontroll.

På svåråtkomliga områden som t.ex. kantvallar, bassänger och sluttningar är sprutsådd ofta den enda möjligheten att etablera ett grästäcke. Gräsfröna blandas med gödning, vatten och trämassa (mulch). Detta gynnar frönas spirning och etablering. Sprutblandningen sätts samman beroende på uppgift, och i vissa fall tillsätts ett speciallim som håller kvar frön och växtslag på utsatta arealer. Sprutsådd ställer inte några stora krav på såbädd och kan utföras under större delen av året.

Läs mer

Standard Vägren

Lämpar sig väl för vägrabatter och extensiva arealer

 • Anspråkslös och torktålig
 • Öppet bestånd med plats för vilda örter
 • Lämpar sig väl som naturgräs
 • Bra för sprutsådd av rabatter

Standard Vägren är ett klokt val för sådd av vägrabatter och extensiva arealer. De anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden. Vanlig fårsvingel och fårsvingel ökar blandningens anpassningsförmåga till ogynnsamma jordmåns- och klimatförhållanden.

På svåråtkomliga områden som t.ex. kantvallar, bassänger och sluttningar är sprutsådd ofta den enda möjligheten att etablera ett grästäcke. Gräsfröna blandas med gödning, vatten och trämassa (mulch). Detta gynnar frönas spirning och etablering. Sprutblandningen sätts samman beroende på uppgift, och i vissa fall tillsätts ett speciallim som håller kvar frön och växtslag på utsatta arealer. Sprutsådd ställer inte några stora krav på såbädd och kan utföras under större delen av året.

Läs mer

Masterline Skugga

Blandning för både ny- och hjälpsådd

 • Andelen av rajgräs säkerställer en snabb etablering
 • Anpassad för både torr och fuktig skugga
 • Tål endast måttligt slitage
 • Sortvalet är anpassat för skuggväxte

Masterline Skugga ger en grön gräsmatta i skuggan under stora gamla träd och på husets norrsida. De skuggtåliga grästyperna tål endast ett måttligt slitage. Andelen av små rajgräs ger en snabb spirning. Blandningen lämpar sig särskilt väl för gräsmatteytor och prydnadsgräsmattor.

Läs mer

Masterline Prodana

Tät och långväxande gräsmatta

 • Säkert val till både bruks- och prydnadsgräsmatta
 • Täta sorter med låg tillväxt
 • Lättskött
 • Sorter testade i Skandinavien

Den snygga gräsmattan
Masterline Prodana är ett säkert val till både bruks- och prydnadsgräsmatta. En vacker, robust och lågväxande gräsmatta som blir en riktig prydnadsgräsmatta under kärleksfull omvårdnad. Andelen av små rajgräs ger en snabb spirning.

Läs mer

Masterline Prodana ProNitro

Gräsfrö belagt med gödning

 • Säker etablering
 • Större rotmassa
 • Högre groningsprocent
 • De bästa S-märkta gräsmattesorterna

ProNitro är en patenterad teknik som lägger ett matpaket av gödning direkt utanpå själva fröet. Både spirningsprocent och etableringstid förbättras väsentligt när fröet får en optimal försörjning av kväve (N) och fosfor (P). Tekniken är mycket fördelaktig när det gäller att etablera nya sorter i ett befintligt gräsbestånd, men även vid nysådd.

I Prodana ProNitro har vi samlat de bästa sorterna från de danska testerna av gräsmattegräs (S-märkta sorter). Blandningen är perfekt för både nysådd och eftersådd av t.ex. prydnadsgräsmattor och parker.

Läs mer

Masterline kant

Minimerar behovet av skötsel längst trottoarer och rabatter

 • Grässorter utan utlöpare
 • Sås längs med stenlagda ytor, trottoarer och rabatter
 • Minimerar skötselkostnaderna – ingen kantskärning
 • Testade S-märkta sorter

Grässorter utan utlöpare
Masterline Kant minimerar behovet av skötsel längs trottoarer, rabatter och stenlagda ytor. Grässorterna har inga utlöpare och sås längst ut i kanten. Blandningen har visat konkreta fördelar vid användning på fältet i många år.

Läs mer