Nematoder skadeinsekter

Nemasys G

Nemasys G® är en nematod som angriper larvstadier av trädgårdsborre, pingborre och andra marklevande larver som skadar gräsmattan.

Nemasys

Nematod mot Harkrank

Produktblad