Övriga Torka

Actisil

Organiskt bunden kisel.

Den aktiva delen av kiseln i Actisil tränger igenom cellmembranet efter bladbehandling. Kiseln absorberas av plantan och lagras i cellmembranen vilket resulterar i starkare cellväggar. Detta bidrar till ökad motståndskraft hos plantans blad.

Fördelar

 • Bästa kvalitet
 • Snabba greener
 • Förstärkta cellväggar leder till tåligare gräs
 • Knivskarpa avklipp

Ithir Si 5 liter

Ithir Si (Ocean HumiFul Si) är en flytande gödning som är baserad på naturliga humus/fulvosyror, utvinns av American Leonardite, och är berikad med lättlöslig organiskt kisel. Den tillsätta koncentrationen av kisel är en av de högsta på marknaden. Ithir Si är vattenlösligt.

 • Förstärker gräsets cellväggar och bidrar till en fastare planta
 • Bidrar till en jämn gräslängd
 • Spänstigare gräs som underlättar vid klippning
 • Förbättrar gräsplantans vattenupptagningsförmåga

Teknisk specifikation:

Humic acid4,6 % w/w (5,6% w/v)
Fulvic acid1,15% w/w (1,4 % w/v)
Silicon (Si02)8,5 % w/w (10,4 % w/v)
Potassium (K20) soluble in water(10,20% w/w 12,4 w/v)

Läs mer

Alfa Root WG 15 kg

 • Alfa Root (Ocean Humistem SG) är ett rotstimulernade och biologiskt näringsämne som enkelt upptas av växten.
 • Tillväxtstimulerande effekt under tidigt tillväxtstadium och under stressade förhållanden.
 • Antistress

Produkten innehåller:
Total Humic Extract (THE): 29.10% w/w, Humic acids: 14% w/w, Fulvic acids: 15.1% w/w, Free amino acids: 22.2% w/w, Total nitrogen (N): 3% w/w, Phosphorus (P2O5) soluble in water: 16.4% w/w, Potassium (K2O) soluble: 18% w/w, Iron (Fe) soluble in water and chelated by EDDHA: 0.1% w/w, Manganese (Mn) soluble in water and chelated by EDTA: 0.2% w/w, Zinc (Zn) soluble in water and chelated by EDTA: 0.2% w/w, Molybdenum (Mo) soluble in water: 0.25% w/w. pH stability range of chelated fraction: 3-11.

Läs mer

NA avdunstningsskydd 5l.

– Ger bra skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador.

Produkten kan även användas tillsammans med kontaktverkande växtskyddsmedel för att förbättra vidhäftningsförmågan vid regn eller bevattning. Produkten är regnfast efter intorkning (ca 30-60 min efter att utsprutning gjorts).

Produkten är särskilt viktig vid nysådd av gräs tills gräset rotat sig på den nya växtplatsen, eller vid risk för vinter- eller saltskador.

Medlet ger en klar och genomskinlig hinna (efter torkning) som hindrar vattenmolekyler att passera, medan syre och koldioxid med lätthet kan passera.

Dos för grönytor: 1 l./100 l. vatten till 1000 m2.
Sprutning kan endast göras vis temperaturer över fryspunkten samt vid torr väderlek. Vid tillredning av sprutvätska i kallt väder kan varmt vatten (ej hett) användas för att underlätta tillredningen.

Förpackning: 5 liters dunk.
Lagring: Frostfritt.

Produktblad

Glio-turfseed-Coating 1kg

Blanda tillsammans med frön vid nysådd.

 • Innehåller mycket gliocladium
 • Ökar etableringförmågan vid nysådd
 • Förbättrar rotsystemet hos nyetablerade plantor

torrtgrass

Greenstim – biologiskt skydd mot uttorkning.

En gräsplanta som utsätts för torka drabbas av osmotisk stress. Det innebär att mediet utanför cellen förlorar vatten vilket resulterar i att halten av elektrolyter ökar. En planta och dess celler strävar efter jämvikt mellan vätska och elektrolyter, som finns i och utanför växtcellen.

Detta sker i form av ett vätskeutbyte – osmos. Växtcellen strävar efter jämvikt vilket medför att cellen läcker vatten för att kompensera koncentrationsskillnaderna innanför och utanför cellen. Resultatet blir en krympande cell, vilket leder till en icke-fungerande osmos. Så småningom leder detta till att växtcellen dör.

En lösning på problemet med försvagade och stressade växtceller är användandet av produkterna Greenstim eller Greenstim Flow. Dessa innehåller en mycket hög halt av ämnet glycinbetain, en osmolytisk förening. Glycinbetain utvinns ur sockerbetor och har i många år använts inom växthusnäringen för att öka utbytet vid odling av ex potatis, körsbär mm. Glycinbetainet tas upp i gräsets växtceller där det stärker cellens membran och hindrar uttorkning. Plantans metabolism kan därmed hållas igång trots betydligt försämrade levnadsvillkor. Resultatet blir ett välmående gräs- även vid vattenbrist.