• slider-utslagtee

    Gräs & gräsfrö i världsklass

Attraxor® – Nyttig hjälpreda under tidig höst

Attraxor® – den senaste och mest effektiva bland tillväxtregulatorer till golf och fotboll!

Med Attraxor® minskar du klippfrekvensen på alla dina ytor. En lägre klippfrekvens minskar även risken för sjukdomar. Vid användning av Attraxor® ökar densiteten i bladet med upp till 75 %, vilket kan resultera i mindre sjukdomsangrepp. Produkten bidrar även till bättre etablering av den nya gräset vid stödsådd. Optimal temperatur vid ca 7-20 C.

För mer information, klicka här.