Vätmedel

Vätmedel hjälper dig som greenkeeper att fördela och bibehålla fukt i torra och problematiska greener. Genom att hjälpa vattnet att fördelas jämnare över hela rotzonen resulterar användandet av vätmedlet i ett jämnare och djupare rotsystem som i sin tur främjar utvecklingen av ett friskare och starkare gräs.