Örter

Vildäng utan gräs

Flerårig blandning, 30–50 cm. Består av 28 olika danska blommande örter, utan gräsfrön. Utsäde: 1,2-1,5 kg/ 1000m2. Bör INTE blandas med gräsfrön. Förpackning: 1 kgSåtidpunkt: Mitten av april – början av juni och augusti-mitten av september. DLFs katalog

Läs mer i DLFs produktkatalog!