Tee/Fairway

Svavelgranulat – Snabbverkande

Snabbverkande granulerat svavel till sänkning av Rt. 90 % svavel.

Beskrivning
Svavelgranulat kan användas på alla gräsmarker och andra planteringar för att sänka reaktionshastigheten (Rt). Granulatet består av svavel, som löser sig relativt snabbt och omvandlas till svavelsyra med hjälp av vatten och syre. Tidigare användes svavelplommon för samma ändamål, men det orsakade stora dammproblem och var mycket svårt att applicera jämnt med risk för brännskador på appliceringsytan. Dessa problem löses genom att använda svavelgranulat.

 • Sänker reaktionshastigheten
 • Upplöses snabbt
 • Enkel utspridning
 • Mindre/inget damm vid användning

Användning
Vid applicering av 3,0 kg snabbverkande svavelgranulat per 100 m2, kan Rt sänkas med upp till 0,5 enheter. Denna dos bör inte överskridas. Effekten är väldigt beroende av tillväxtlagrets sammansättning, inklusive innehållet av organiskt material, humus och lera. Granulatet kan med fördel appliceras i samband med pluggning av greener, där det kan bearbetas ner i tillväxtskiktet tillsammans med toppdräkten. Rt bör mätas ca. 1/2 år senare och behandlingen upprepas vid behov. Svavelgranulat ska inte användas på syrefattiga tillväxtskikt. Observera att många gödningsmedel också innehåller svavel, men detta svavel är i sulfatform och har därför ingen signifikant effekt på Rt. Endast elementärt svavel som svavelgranulatet består av kan sänka Rt.

Dosering
100-300 kg / ha.

Fysisk data
Typ: Ljusgult korn
Lukt: Ingen märkbar
Förpackning: Säckar á 25 kg.
Kornstorlek: 2-4 mm.

Säkerhetsdatablad

Kali 25

Samgranulerat kaliumgödsel med svavel och magnesium. Klorfritt.

Patentkalium är ett allsidigt granulerat kaliumgödselmedel för grundläggande gödning av områden där kaliumsvavel och magnesiumbrist har hittats. 100 kg / ha höjer jorden Kt (kaliumtal) med en enhet.

 • Klorfri
 • Allround kaliumgödsel till gräs och trädgårdsväxter
 • Kalium, S och Mg
 • Lågt pris

Dosering och leverans:
100-500 kg / ha beroende på markens kaliuminnehåll.

Förpackning: Bigbags på 750 kg

Lagring: Förvaras i tätt försluten förpackning, skyddad mot solljus under 25

Innehåll: 25 % kalium, 18 % svavel, 6% magnesium.

Multigreen 30-3-6

Extra långtidsverkande NPK-gödning, klorfri

Upp till 6 månader effektiv verkningstid – Gödsla en gång

Med Multigreen 30-3-6 är det bara gödsla en gång per säsong. Gödningsmedlet är 100% klorfritt och är därmed också idealiskt för sommarblommor. Multigreen 30-3-6 är också bra för t.ex. bollplaner. 85% av kvävet är belagt med en Multicote® -polymer. Beläggningen är en kapselform med hål i, vilket säkerställer att det inte frigörs för mycket näring i kalla perioder med dålig tillväxt. När temperaturen och därmed gräsens näringsbehov ökar, ökar kvävefrisättningen. Det ger en stadig tillväxt och minskar risken för urlakning.

Dosering: ges en gång i mitten av april: gräsmattor 2,5-3,0 kg Multigreen per 100 m2; Rosor 2,5 kg Multigreen per 100 m2; Sommarblommor 7,0-8,0 kg Multigreen per 100 m2; Bollplaner ca. 325 kg Multigreen per hektar. Effekt: Upp till 6 månader.

Fysiska data
Form: Fast
Densitet: 0,85 kg /l.
Lukt: Ingen
Kornstorlek: 2,2-3,5 mm.
Typ: Mekanisk blandning

Förpackningsstorlek: 25 kg säck, 600 kg bigbag.

Multigreen 24-2-11

Långtidsverkande gödning, klorfri.

Gödsel med upp till 4 månaders effektiv tid. För fotbollsplaner, tees, campingplatser etc. där du vill ha färre gödningsmedel under säsongen. 50 % av kvävet är belagt med en polymer som kallas Multicode®. Beläggningen är en kapselform med hål i, vilket säkerställer att det i kalla perioder med låg tillväxt inte frigörs mer näringsämnen än nödvändigt. När temperaturen och därmed gräsens näringsbehov ökar, ökar kvävefrisättningen på motsvarande sätt. Det ger en stadig tillväxt och minskar risken för urlakning under våta perioder.

Användning: Multigreen 24-2-11 kan användas tillsammans med t.ex. Mastercare Sport NPK 5-3-20.
Gödselbehovet på bollplaner är vanligtvis 80–150 kg N / ha per år. Motsvarar 450–825 kg Multigreen, som appliceras 2-3 gånger. (Det antas då att markens näringsinnehåll ligger inom det normala området.) Dosering: 150 – 300 kg per ha; Effekttid: 14-16 veckor.

Fysiska data:
Form: Fast
Densitet: 0,90 kg /l.
Lukt: Ingen märkbar
Förpackning: Säckar om 25 kg.
Kornstorlek: 2,2-3,5 mm.
Typ: Mekanisk gödningsmedel

Multigreen 21-4-16

Extra långtidsverkande NPK-gödning, klorfri

Multigreen 21-4-16 är ideal för användning på sandigt växtlager till t.ex. bollfällt och tees. Gödningen är klorfri och därmed också passande till sommarblommor. Bör inte användas senare än till slutet av maj.

Extra långtidsverkande kväve och kalium. 70% av kvävet och 40% av kaliumet är belagda med en Multicote®-polymer. Beläggningen är en kapselform med hål i, vilket säkerställer att det inte frigörs för mycket näring i kalla perioder med dålig tillväxt. När temperaturen och därmed gräsets näringsbehov ökar, ökar kvävefrisättningen. Det innebär en stadig tillväxt och minskar risken för urlakning.

Dosering:
Ges en gång i mitten av april: Gräsmattor 3,5-4,5 kg Multigreen per 100m2; Sommarblommor 10-11,5 kg Multigreen per 100 m2; Bollplaner ca. 465 kg Multigreen per ha.

Fysisk data
Form: Fast
Densitet: 0,85 kg/l.
Lukt: Ingen
Förpackning: 25 kg säck
Kornstorlek: 2,2-3,5 mm
Typ: Mekaniskt blandad

Mastercare Sport 5-3-20

Kompakt NPK-gödning med Mg, S och mikronäring

Mastercare Sport för fotbollsplaner, arenor, tees, fairways etc. Gödseln utmärker sig bl.a. på grund av de små gödselkornen. Detta ger fyra gånger så många korn per. arealenhet i förhållande till konventionella jordbruksgödselmedel. Även vid applicering av 80-100 kg gödselmedel per ha får du en tät och enhetlig grästillväxt. Därmed kan antalet doseringar ökas till 4-5 gånger per säsong.

 • Gödningskorn medium, 1-3 mm.
 • Bra spridning – även i små mängder
 • Med Mg, S och mikronäringsämnen; Mn, B, Fe, Cu, Zn
 • Lämplig för vinterhärdning på grund av högt klaiuminnehåll

Användning: På grund av det höga kaliuminnehållet är Mastercare Sport 5-3-20 särskilt bra för höstgödsling (vinterhärdning) och på sandjord där urlakningen av kalium är hög.

Dosering: 100-200 kg/ha/dos

Form: Fast
Densitet: 0,90 kg/l.
Lukt: Ingen märkbar
Förpackning: säckar på 25 kg.
Kornstorlek: 1-3 mm.

Läs mer

Mastercare Sport 20-2-6

Kompakt NPK-gödningsmedel med Mg, Fe + mikronäring

Mastercare Sport är utvecklat för fotbollsplaner, arenor, tees, fairways m.m. Gödningsmedlet utmärker sig bland annat i kraft av de små gödningskornen. Därmed sprids ungefär fyra gånger så många korn ut per arealenhet i förhållande till konventionella jordbruksgödningsmedel. Även vid spridning av 80–100 kg gödningsmedel per ha får man en tät och jämn grästillväxt. Därmed kan antalet spridningar ökas till 4–5 gånger per säsong.

 • Mellanstora gödningskorn, 1–3 mm
 • God spridning – också vid små mängder
 • Med magnesium
 • Med mikronäring

Användning: Gödningsbehovet på bollplaner ligger normalt på 80–150 kg N/ha årligen. Motsvarar 400–750 kg Mastercare Sport. Fairways doseras normalt 50–100 kg N/ha årligen. Motsvarar 250–500 kg Mastercare Sport. Gödningsmedlet sprids ut 3–5 gånger under växtsäsongen. Mellan 100–150 kg Mastercare Sport per ha används per gång.

Form: Fast ämne
Densitet: 0,90 kg/l
Lukt: Inget nämnvärt
Emballage: Säckar á 25 kg/600 kg bigbags
Kornstorlek: 1–3 mm.

Säkerhetsdatablad

Mastercare Organic 17-2-7

Organisk, mekaniskt blandad NPK-gödsel med Mg, S och Fe. 12,3 % organiskt innehåll.

Gödningen innehåller 12,3 % torkat hönsgödsel, berikad med ammonium och urea. Mastercare Organic 17-2-7 är ett organisk-mineraliskt mekanisk blandgödsel med en kornstorlek på 2-5 mm. Den höga ammoniumhalten säkerställer snabb och jämn upptagning av N under alla markförhållanden. Coated urea N säkerställer långvarig effekt utan avdunstning.

Gödselbehovet på fotbollsplaner ligger normalt på 80-150 kg N/ha per år, vilket motsvarar 470-880 kg Mastercare Organic NPK 17-2-7. Gödningen appliceras 2-4 gånger under växtsäsongen. Doseringen per tilldelning: 100-350 kg per. ha.

 • Organisk mineralgödsel
 • Ger grönare växter
 • Med Mg, S och Fe
 • 2,1 % coated urea N

Användning: På fotbollsplaner och i trädgårdar / parker där du vill ha ett miljövänligt alternativ. Gödselmedlet säkerställer en basnivå av organisk växtnäring.

Typ: Mekanisk blandning
Form: Fast
Densitet: 1,0 kg/l.
Lukt: Lätt
Förpackning: 750 kg bigbag
Kornstorlek: 2-5 mm.

Läs mer

Mastercare Opti 14-3-15

Allround NPK-gödsel med Mg och S

Mineralisk, klorfattigt NPK-gödsel med Mg och S. Mastercare Opti är lämpligt för fotbollsplaner och fairways etc.

Gödningen är en allroundgödsel som delvis samgranuleras och blandas mekanisk med en medelstor kornstorlek på 2-5 mm.

Användning: Gödselbehovet på fotbollsplaner är normalt 80-150 kg N/ha. per år. Detta motsvarar 575-1075 kg Mastercare Opti 14-3-15. Gödselbehovet på fairways är normalt 50-100 kg N/ha. per år. Detta motsvarar 360-700 kg Mastercare Opti 14-3-15. Gödningen appliceras 3-5 gånger under växtsäsongen.

Dosering: 100-250 kg pr. ha.

Typ: Mekanisk blandning
Form: Fast
Densitet: 1,09 kg/l.
Lukt: Ingen märkbar
Förpackning: 15 kg/650 kg bigbags
Kornstorlek: 2-5 mm.

Marathon Sport 16-2-7

Organiskt-mineraliskt NPK-gödningsmedel, klorfattigt (Oxidform 16-4-8)

Gödningskornen i Marathon Sport 16-2-7 är 2–4,5 mm stora, och består av 30 % torkat kycklinggödningsmedel berikat med ammonium och urea. Därmed uppnås en bred, stabil och långtidsverkande näringstillförsel till gräset. Alla råmaterial är värmebehandlade och fria från ogräs och patogena mikroorganismer, enligt gällande lagstiftning inom området. Näringsämnena friges över lång tid i takt med att gödningsmedlet omvandlas. Därmed får gräset en jämn och sund tillväxt.

 • Organiskt mineralgödningsmedel
 • Bred näringsämnessammansättning
 • Långtidsverkande, 2–3 månader
 • Med magnesium – bättre färg

Användning: På fotbollsplaner där man vill ha ett miljövänligt alternativ. Gödningsmedlet säkerställer en grundläggande nivå av långtidsverkande växtnäringsämnen.

Dosering: 200–350 kg/ha per gång. Doseras från mitten av april och fram till juni. En normal fotbollsplan bör ha mellan 100 och 120 kg N/ha årligen.

Verkningstid: 2–3 månader beroende på lokala förhållanden

Form: Fasta, stora, gråbruna korn
Lukt: Svag
Emballage: Säckar á 25 kg/500 kg bigbags
Kornstorlek: 2–4,5 mm

Läs mer

Marathon Golf 16-2-7

Organisk-mineralisk NPK gödning, klorfattig

Gödningskornen i Marathon Golf 16-2-7 är 1–2 mm stora, och består av 18 % torkat förmalt organiskt material (presskakor av oljeväxtfröer och malt) berikade med ammonium och urea. Därmed uppnås en bred, stabil och långtidsverkande näringstillförsel till gräset. Alla råmaterial är värmebehandlade och fria från ogräs och patogena mikroorganismer, enligt gällande lagstiftning inom området. Näringsämnena friges över lång tid i takt med att gödningsmedlet omvandlas. Därmed får gräset en jämn och sund tillväxt.

 • Organiskt mineralgödningsmedel
 • Bred näringsämnessammansättning
 • Långtidsverkande, 2–3 månader
 • 1–2 mm kornstorlek

Användning: På greens och tees där man vill ha ett miljövänligt alternativ. Gödningsmedlet säkerställer en grundläggande nivå av långtidsverkande växtnäringsämnen.

Dosering: 200–350 kg/ha per gång. Doseras under perioden från mitten av april och fram till juni.

Verkningstid: 2–3 månader beroende på lokala förhållanden

Form: Fasta, stora, gråbruna korn.
Lukt: Svag.
Emballage: Säckar á 20 kg.
Kornstorlek: 1–2 mm

Kalksalpeter YaraLiva

Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en säkrare och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel. Innehåller även en hög halt växttillgängligt kalcium som ger en ökad kvalitet i potatis, grönsaker, frukt och bär.

Kalksalpeter har en unik pH-höjande effekt. Skillnaden i kalkeffekt mellan Kalksalpeter och produkter som innehåller ammoniumnitrat (Axan, N27, NPK m fl) motsvarar ca 170 kg CaO vid en giva på 100 kg N/ha.

Den snabba och säkra kväveeffekten är särskilt betydelsefull i spannmål och vall då det är kallt eller torrt.

På tunga lerjordar som kan binda ammoniumkväve, ger Kalksalpeter en betydligt säkrare kväveeffekt än andra gödselmedel tack vare innehållet av nitratkväve.

Kalksalpeter ger en unik gödslingseffekt i potatis, grönsaker, i frukt och bär genom kombinationen av lättupptagligt nitratkväve och hög halt kvalitetshöjande växttillgängligt kalcium.

Basverkan: Svagt basisk
Volymvikt: 1,1
Emballage: Säck 25 kg samt 750 kg
Form: Granulerad

FT Fairway Pro 25-5-15-2 NPK + Mg

Premium mineralgödselmedel för golfbanor
Långtidsverkande gödselmedel – medelsnabb näringsavgivning, särskilt lämpat för fairways, utslagsplatser och sportfält. Den speciella tillverkningsprocessen, kompaktering, garanterar en jämn näringsfördelning och snabb löslighet.

Fördelar

 • långtidsverkande effekt genom metylen-urea-kedjor i flera steg
 • kontrollerad, jämnt utsläpp av näringsämnen
 • extremt snabblöslig
 • absolut homogenitet eftersom varje korn innehåller alla näringsämnen
 • ingen utsmetning
 • granulering: 1-3 mm

Applicering:
10-30 g / m², varaktighet 2-4 månader

Förpackning:
25 kg säck, pall: 40 x 25 kg

Kaliumsulfat 41

Kaliumsulfat 41 är ett granulerat kaliumgödselmedel för grundläggande gödsling av områden där det finns kaliumbrist. 60 kg / ha ökar markens Kt (kaliumtal) med en enhet.

Dosering och applicering:
100-500 kg / ha beroende på jordens kaliumhalt.

Förpackning:
Säckar på 15 kg

Produktblad

CarbonComplexx

Är en organisk långtidsverkande (4-6 månader) kolbaserad gödning, Den passar som en stark bas på greener eller som tee/fairwaygödning. CarbonComplexx passar också utmärk som fullvärdig näring på fotbollsplaner och andra träningsytor. Lämplig både som säsongsgödning och som höst/vintergödning.

CarbonComplex har på kort tid, tack vare dess unika egenskaper, blivit ett populärt näringspreparat hos greenkeepers och groundsmen i Sverige och Finland. Gödningen passar extra bra på områden som normalt har svårt att hålla kvar näring i marken, då den bildar aggregat med jordpartiklarna och på så vis stannar kvar i profilen. Dess unika funktion att kunna binda ”fri” kväve har visat sig mycket effektivt – en egenskap som både gynna miljö och plånbok.

 • Förbättrar den mikrobiologiska aktiviteten
 • Främjar markens elasticitet
 • Förbättrar behållningen av vatten i sandhaltig jord
 • Buffrar mot markens pH förändringar
 • Buffrar mot markens temperaturväxlingar
 • Ger mer energi åt svampar bl.a. mykorrhiza
 • Ger energi åt de biologiska processerna
 • Förbättrar CEC-kapasiteten i marken – förvarar näringsämnen bättre
 • Binder ihop jordpartiklar, vilket förbättrar markens struktur
 • Mildrar skador som uppstått genom användning av salthaltigt bevattningsvatten

Carbon Complexx minimerar avrinning genom att binda näringsämnena i naturligt kol. Detta är bra för växten, bra för ekonomin, samt bra för miljön. Smart grästillväxt CarbonComplexxTM är ett naturligt långtidsverkande gödsel som binder näringsämnen till naturligt kol som utvunnits ur torv.

Granulatstorlek
Green: 1-1,5 mm.
Tee/fairway: 1,5-2 mm.

Finns i sammansättningarna 10-1-10 (8 och 20 kg) och 13-3-5 (8 och 20 kg)

Säck á 20 kg.

Mastercare Opti 20-3-10

Mekanisk blandad NPK gödning med Mg och S till sportarenor och fairways

 • 2-5 mm stora korn. God spridning – även med små mängder
 • Med Mg och S
 • Till sportarenor och fairways

Fysisk data
Typ: mekanisk blandning
Form: Fast, korn
Densitet: 1,0 kg/l.
Lukt: ingen nämnvärd
Förpackning: Säck á 15 kg / 600 kg
Kornstorlek: 2-5 mm

Produktblad

Mastercare Park 14-3-15

– Granulerad NPK gödning, klorfattig. Med Mg, S, B och Cu.

 • Bred näringssammansättning
 • Samgranulerat
 • Klorfattig
 • Lämplig som startgödning

Fysisk data
Form: Granulerat
Lukt: Ingen
Förpackning: Säck á 15 kg / 750 kg bigbag

Produktblad

Mastercare Sport 15-3-15

– Kompakt NPK gödning med Mg, Fe + Mikronäring

 • Gödningskorn medium, 1-3 mm
 • God spridning – också i små mängder
 • Med magnesium
 • Med mikronäring

Finkornig kvalitetsgödning med mikronäring
Mastercare Sport är framtaget till fotbollsplaner, stadium, tees, fairways mm. Gödningen utmärker sig bl.a. i kraften av de små gödningskornen. Tack vare de små kornen sprids det ut fyra gånger så många korn per ytenhet, jämfört med konventionella lantbruksgödningar.

Fysisk data
Form: Fast
Densitet: 0,90 kg/ l.
Lukt: Ingen nämnvärd
Förpackning: säck á 25kg / 600 kg bigbags
Kornstorlek: 1-3 mm

Produktblad