Tee/Fairway

Svavelgranulat – Snabbverkande

Snabbverkande granulerat svavel till sänkning av Rt. 90 % svavel. Beskrivning Svavelgranulat kan användas på alla gräsmarker och andra planteringar för att sänka reaktionshastigheten (Rt). Granulatet består av svavel, som löser sig relativt snabbt och omvandlas till svavelsyra med hjälp av vatten och syre. Tidigare användes svavelplommon för samma ändamål, men det orsakade stora dammproblem […]

Kali 25

Samgranulerat kaliumgödsel med svavel och magnesium. Klorfritt. Patentkalium är ett allsidigt granulerat kaliumgödselmedel för grundläggande gödning av områden där kaliumsvavel och magnesiumbrist har hittats. 100 kg / ha höjer jorden Kt (kaliumtal) med en enhet. Klorfri Allround kaliumgödsel till gräs och trädgårdsväxter Kalium, S och Mg Lågt pris Dosering och leverans: 100-500 kg / ha […]

Multigreen 30-3-6

Extra långtidsverkande NPK-gödning, klorfri Upp till 6 månader effektiv verkningstid – Gödsla en gång Med Multigreen 30-3-6 är det bara gödsla en gång per säsong. Gödningsmedlet är 100% klorfritt och är därmed också idealiskt för sommarblommor. Multigreen 30-3-6 är också bra för t.ex. bollplaner. 85% av kvävet är belagt med en Multicote® -polymer. Beläggningen är […]

Multigreen 24-2-11

Långtidsverkande gödning, klorfri. Gödsel med upp till 4 månaders effektiv tid. För fotbollsplaner, tees, campingplatser etc. där du vill ha färre gödningsmedel under säsongen. 50 % av kvävet är belagt med en polymer som kallas Multicode®. Beläggningen är en kapselform med hål i, vilket säkerställer att det i kalla perioder med låg tillväxt inte frigörs […]

Multigreen 21-4-16

Extra långtidsverkande NPK-gödning, klorfri Multigreen 21-4-16 är ideal för användning på sandigt växtlager till t.ex. bollfällt och tees. Gödningen är klorfri och därmed också passande till sommarblommor. Bör inte användas senare än till slutet av maj. Extra långtidsverkande kväve och kalium. 70% av kvävet och 40% av kaliumet är belagda med en Multicote®-polymer. Beläggningen är […]

Mastercare Sport 5-3-20

Kompakt NPK-gödning med Mg, S och mikronäring Mastercare Sport för fotbollsplaner, arenor, tees, fairways etc. Gödseln utmärker sig bl.a. på grund av de små gödselkornen. Detta ger fyra gånger så många korn per. arealenhet i förhållande till konventionella jordbruksgödselmedel. Även vid applicering av 80-100 kg gödselmedel per ha får du en tät och enhetlig grästillväxt. […]

Mastercare Sport 20-2-6

Kompakt NPK-gödningsmedel med Mg, Fe + mikronäring Mastercare Sport är utvecklat för fotbollsplaner, arenor, tees, fairways m.m. Gödningsmedlet utmärker sig bland annat i kraft av de små gödningskornen. Därmed sprids ungefär fyra gånger så många korn ut per arealenhet i förhållande till konventionella jordbruksgödningsmedel. Även vid spridning av 80–100 kg gödningsmedel per ha får man […]

Mastercare Organic 17-2-7

Organisk, mekaniskt blandad NPK-gödsel med Mg, S och Fe. 12,3 % organiskt innehåll. Gödningen innehåller 12,3 % torkat hönsgödsel, berikad med ammonium och urea. Mastercare Organic 17-2-7 är ett organisk-mineraliskt mekanisk blandgödsel med en kornstorlek på 2-5 mm. Den höga ammoniumhalten säkerställer snabb och jämn upptagning av N under alla markförhållanden. Coated urea N säkerställer […]

Mastercare Opti 14-3-15

Allround NPK-gödsel med Mg och S Mineralisk, klorfattigt NPK-gödsel med Mg och S. Mastercare Opti är lämpligt för fotbollsplaner och fairways etc. Gödningen är en allroundgödsel som delvis samgranuleras och blandas mekanisk med en medelstor kornstorlek på 2-5 mm. Användning: Gödselbehovet på fotbollsplaner är normalt 80-150 kg N/ha. per år. Detta motsvarar 575-1075 kg Mastercare […]

Mastercare Algae Sport 16-2-7

Organiskt-mineraliskt NPK-gödningsmedel, klorfattigt (Oxidform 16-4-8) Gödningskornen i Mastercare Algae Sport 16-2-7 är 2–4,5 mm stora, och består av 30 % torkat kycklinggödningsmedel berikat med ammonium och urea. Därmed uppnås en bred, stabil och långtidsverkande näringstillförsel till gräset. Alla råmaterial är värmebehandlade och fria från ogräs och patogena mikroorganismer, enligt gällande lagstiftning inom området. Näringsämnena friges […]

Mastercare Algae Golf 16-2-7

Organisk-mineralisk NPK gödning, klorfattig Gödningskornen i Mastercare Algae Golf 16-2-7 är 1–2 mm stora, och består av 18 % torkat förmalt organiskt material (presskakor av oljeväxtfröer och malt) berikade med ammonium och urea. Därmed uppnås en bred, stabil och långtidsverkande näringstillförsel till gräset. Alla råmaterial är värmebehandlade och fria från ogräs och patogena mikroorganismer, enligt […]

Kalksalpeter YaraLiva

Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en säkrare och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel. Innehåller även en hög halt växttillgängligt kalcium som ger en ökad kvalitet i potatis, grönsaker, frukt och bär. Kalksalpeter har en unik pH-höjande effekt. Skillnaden i kalkeffekt mellan Kalksalpeter och produkter som innehåller ammoniumnitrat (Axan, N27, NPK m fl) […]

FT Fairway Pro 25-5-15-2 NPK + Mg

Premium mineralgödselmedel för golfbanorLångtidsverkande gödselmedel – medelsnabb näringsavgivning, särskilt lämpat för fairways, utslagsplatser och sportfält. Den speciella tillverkningsprocessen, kompaktering, garanterar en jämn näringsfördelning och snabb löslighet. Fördelar långtidsverkande effekt genom metylen-urea-kedjor i flera steg kontrollerad, jämnt utsläpp av näringsämnen extremt snabblöslig absolut homogenitet eftersom varje korn innehåller alla näringsämnen ingen utsmetning granulering: 1-3 mm Applicering:10-30 […]

Kaliumsulfat 41

Kaliumsulfat 41 är ett granulerat kaliumgödselmedel för grundläggande gödsling av områden där det finns kaliumbrist. 60 kg / ha ökar markens Kt (kaliumtal) med en enhet. Dosering och applicering:100-500 kg / ha beroende på jordens kaliumhalt. Förpackning:Säckar på 15 kg Produktblad

CarbonComplexx

Är en organisk långtidsverkande (4-6 månader) kolbaserad gödning, Den passar som en stark bas på greener eller som tee/fairwaygödning. CarbonComplexx passar också utmärk som fullvärdig näring på fotbollsplaner och andra träningsytor. Lämplig både som säsongsgödning och som höst/vintergödning. CarbonComplex har på kort tid, tack vare dess unika egenskaper, blivit ett populärt näringspreparat hos greenkeepers och […]

Mastercare Opti 20-3-10

Mekanisk blandad NPK gödning med Mg och S till sportarenor och fairways Fysisk dataTyp: mekanisk blandningForm: Fast, kornDensitet: 1,0 kg/l.Lukt: ingen nämnvärdFörpackning: Säck á 15 kg / 600 kgKornstorlek: 2-5 mm Läs mer

Mastercare Park 14-3-15

– Granulerad NPK gödning, klorfattig. Med Mg, S, B och Cu. Fysisk dataForm: GranuleratLukt: IngenFörpackning: Säck á 15 kg / 750 kg bigbag Läs mer

Mastercare Sport 15-3-15

– Kompakt NPK gödning med Mg, Fe + Mikronäring Finkornig kvalitetsgödning med mikronäringMastercare Sport är framtaget till fotbollsplaner, stadium, tees, fairways mm. Gödningen utmärker sig bl.a. i kraften av de små gödningskornen. Tack vare de små kornen sprids det ut fyra gånger så många korn per ytenhet, jämfört med konventionella lantbruksgödningar. Fysisk dataForm: FastDensitet: 0,90 […]