Mot algtillväxt i dammar

blackoutdamm

Black Out – mot algtillväxt

Algtillväxt är ett väldigt vanligt förekommande problem vid vattendrag och dammar på våra golfbanor.

Alger kräver tillförsel av näring samt ljusintrålning. Genom att ta bort en eller båda av dessa, hämmar man effektivt uppkomsten av alger.

Black Out är en svart färg som, när den appliceras, lägger sig i det övre skiktet av vattnet och gör dammen mörkare och mer spegellik. De svarta pigmenten fungerar som en UV barriär och minskar effektivt ljusinsläppet ner till ca 1 meters djup.

Effekten blir mindre alger, oönskad växtlighet samt en mer estetisk tilltalande vattenspegel.

Black Out verkar i ca 4 veckor. För bäst resultat bör behandlingen starta på våren, innan problemen med algblomning uppstår.