Mot algtillväxt i dammar

Black Out – mot algtillväxt

Algtillväxt är ett väldigt vanligt förekommande problem vid vattendrag och dammar på våra golfbanor. Alger kräver tillförsel av näring samt ljusintrålning. Genom att ta bort en eller båda av dessa, hämmar man effektivt uppkomsten av alger. Black Out är en svart färg som, när den appliceras, lägger sig i det övre skiktet av vattnet och […]