Fast form

Svavelgranulat – Snabbverkande

Snabbverkande granulerat svavel till sänkning av Rt. 90 % svavel. Beskrivning Svavelgranulat kan användas på alla gräsmarker och andra planteringar för att sänka reaktionshastigheten (Rt). Granulatet består av svavel, som löser sig relativt snabbt och omvandlas till svavelsyra med hjälp av vatten och syre. Tidigare användes svavelplommon för samma ändamål, men det orsakade stora dammproblem […]

Kali 25

Samgranulerat kaliumgödsel med svavel och magnesium. Klorfritt. Patentkalium är ett allsidigt granulerat kaliumgödselmedel för grundläggande gödning av områden där kaliumsvavel och magnesiumbrist har hittats. 100 kg / ha höjer jorden Kt (kaliumtal) med en enhet. Klorfri Allround kaliumgödsel till gräs och trädgårdsväxter Kalium, S och Mg Lågt pris Dosering och leverans: 100-500 kg / ha […]

Multigreen Mini 12-0-37

Granulerad NK-gödning till green, klorfri Snabbverkande NK-gödselmedel för greener Mutitgreen Mini är ett gödningsmedel speciellt utformat för greener och tee samt andra gräsytor med särskilda krav. På grund av det höga kaliuminnehållet är gödningsmedlet särskilt lämpligt för att stimulera tillväxt på våren och hösten. Näringsämnen Mutigreen Mini NK 12-0-37 är baserad på kaliumnitrat. Detta innebär […]

Multigreen 30-3-6

Extra långtidsverkande NPK-gödning, klorfri Upp till 6 månader effektiv verkningstid – Gödsla en gång Med Multigreen 30-3-6 är det bara gödsla en gång per säsong. Gödningsmedlet är 100% klorfritt och är därmed också idealiskt för sommarblommor. Multigreen 30-3-6 är också bra för t.ex. bollplaner. 85% av kvävet är belagt med en Multicote® -polymer. Beläggningen är […]

Multigreen 24-2-11

Långtidsverkande gödning, klorfri. Gödsel med upp till 4 månaders effektiv tid. För fotbollsplaner, tees, campingplatser etc. där du vill ha färre gödningsmedel under säsongen. 50 % av kvävet är belagt med en polymer som kallas Multicode®. Beläggningen är en kapselform med hål i, vilket säkerställer att det i kalla perioder med låg tillväxt inte frigörs […]

Multigreen 21-4-16

Extra långtidsverkande NPK-gödning, klorfri Multigreen 21-4-16 är ideal för användning på sandigt växtlager till t.ex. bollfällt och tees. Gödningen är klorfri och därmed också passande till sommarblommor. Bör inte användas senare än till slutet av maj. Extra långtidsverkande kväve och kalium. 70% av kvävet och 40% av kaliumet är belagda med en Multicote®-polymer. Beläggningen är […]

Mastercare Helorganisk 4-1-2

100 % naturligt och organiskt Material från äggläggande höns. Det organiska materialet i Mastercare Helorganisk fungerar som energi- och näringskälla för bakterier i jorden, men det främsta syftet att stimulera jordens förmåga att bryta ner filt och annat stabilt organiskt material. Minskat svamptryck. Förpackning: 15 kg. säck.

FT Kali Plus 0-0-27-10

Kali-magnesium-gödselmedel speciellt för greens, tees och idrottsplaner. Den speciella tillverkningsprocessen, komprimeringen, garanterar en jämn fördelning av näringsämnen och snabb löslighet. Fördelar Mikrogranulering för greener, tees och idrottsplaner Kontrollerat jämnt släpp av näringsämnen Extremt snabblöslig Ingen utsmetning Absolut homogenitet eftersom varje korn innehåller alla näringsämnena Granulering: 1-2 mm FörpackningSäckar om 25kg

DCM Grass-Care 6-3-20

6-3-20 + 3 MgO + 0.1 % Fe (EDTA) För att härda gräsmattan under vintern är det viktigt att applicera tillräckligt med kalium. Dessutom kommer sjukdomar och mossa i en stark och tät gräsmatta att ha mindre möjlighet att utvecklas. DCM Grass-Care ger inte bara kalium utan även kväve så att tillväxten fortsätter fram till […]

Mastercare Sport 5-3-20

Kompakt NPK-gödning med Mg, S och mikronäring Mastercare Sport för fotbollsplaner, arenor, tees, fairways etc. Gödseln utmärker sig bl.a. på grund av de små gödselkornen. Detta ger fyra gånger så många korn per. arealenhet i förhållande till konventionella jordbruksgödselmedel. Även vid applicering av 80-100 kg gödselmedel per ha får du en tät och enhetlig grästillväxt. […]

Mastercare Sport 20-2-6

Kompakt NPK-gödningsmedel med Mg, Fe + mikronäring Mastercare Sport är utvecklat för fotbollsplaner, arenor, tees, fairways m.m. Gödningsmedlet utmärker sig bland annat i kraft av de små gödningskornen. Därmed sprids ungefär fyra gånger så många korn ut per arealenhet i förhållande till konventionella jordbruksgödningsmedel. Även vid spridning av 80–100 kg gödningsmedel per ha får man […]

Mastercare Organic 17-2-7

Organisk, mekaniskt blandad NPK-gödsel med Mg, S och Fe. 12,3 % organiskt innehåll. Gödningen innehåller 12,3 % torkat hönsgödsel, berikad med ammonium och urea. Mastercare Organic 17-2-7 är ett organisk-mineraliskt mekanisk blandgödsel med en kornstorlek på 2-5 mm. Den höga ammoniumhalten säkerställer snabb och jämn upptagning av N under alla markförhållanden. Coated urea N säkerställer […]

Mastercare Opti 14-3-15

Allround NPK-gödsel med Mg och S Mineralisk, klorfattigt NPK-gödsel med Mg och S. Mastercare Opti är lämpligt för fotbollsplaner och fairways etc. Gödningen är en allroundgödsel som delvis samgranuleras och blandas mekanisk med en medelstor kornstorlek på 2-5 mm. Användning: Gödselbehovet på fotbollsplaner är normalt 80-150 kg N/ha. per år. Detta motsvarar 575-1075 kg Mastercare […]

Mastercare Algae Sport 16-2-7

Organiskt-mineraliskt NPK-gödningsmedel, klorfattigt (Oxidform 16-4-8) Gödningskornen i Mastercare Algae Sport 16-2-7 är 2–4,5 mm stora, och består av 30 % torkat kycklinggödningsmedel berikat med ammonium och urea. Därmed uppnås en bred, stabil och långtidsverkande näringstillförsel till gräset. Alla råmaterial är värmebehandlade och fria från ogräs och patogena mikroorganismer, enligt gällande lagstiftning inom området. Näringsämnena friges […]

Mastercare Algae Golf 16-2-7

Organisk-mineralisk NPK gödning, klorfattig Gödningskornen i Mastercare Algae Golf 16-2-7 är 1–2 mm stora, och består av 18 % torkat förmalt organiskt material (presskakor av oljeväxtfröer och malt) berikade med ammonium och urea. Därmed uppnås en bred, stabil och långtidsverkande näringstillförsel till gräset. Alla råmaterial är värmebehandlade och fria från ogräs och patogena mikroorganismer, enligt […]

Kalksalpeter YaraLiva

Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en säkrare och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel. Innehåller även en hög halt växttillgängligt kalcium som ger en ökad kvalitet i potatis, grönsaker, frukt och bär. Kalksalpeter har en unik pH-höjande effekt. Skillnaden i kalkeffekt mellan Kalksalpeter och produkter som innehåller ammoniumnitrat (Axan, N27, NPK m fl) […]

HiGreen 13-0-14

Kompakt NK gödning till greens, klorfri Långtidsverkande gödsel för greens. En stor del av kvävet är metylenureabaserat och därmed långtidsverkande. HiGreen är därför optimalt för sandbaserade jordlager. HiGreen 13-0-14 innehåller en kombination av snabbt och långtidsverkande kväve. Gräsplantan absorberar ammoniumet direkt. Den långtidsverkande metylenureaen blir endast tillgänglig för växten när den bryts ner av jordmikroorganismer. […]

HiGreen 16-11-18

HiGreen 16-11-18 används vid låga fosforhalter. En stor del av kvävet är metylenureabaserat och därmed långtidsverkande. HiGreen är därför optimalt för sandbaserade jordlager. HiGreen 16-11-18 innehåller en kombination av snabbt och långtidsverkande kväve. Gräsplantan absorberar ammoniumet direkt. Den långtidsverkande metylenureaen blir endast tillgänglig för växten när den bryts ner av jordmikroorganismer. Frigörelsen av kväve stäcker […]

DCM Vital-Green 14-4-8

NPK 14-4-8 + 3 MgO + 0,05 % Fe (EDTA) DCM har en perfekt balanserade formula för sommargödning. Den organiska gödningen friges kontinuerligt vilket ger en stark turf med bra bollrull. DCM Vital-Green innehåller magnesium och järn som bidrar till ett vackert grönt gräs. Det tillsatta kaliumet säkerställer en stark och tålig gräsmatta. Dosering:Sport turf, […]

FT Fairway Pro 25-5-15-2 NPK + Mg

Premium mineralgödselmedel för golfbanorLångtidsverkande gödselmedel – medelsnabb näringsavgivning, särskilt lämpat för fairways, utslagsplatser och sportfält. Den speciella tillverkningsprocessen, kompaktering, garanterar en jämn näringsfördelning och snabb löslighet. Fördelar långtidsverkande effekt genom metylen-urea-kedjor i flera steg kontrollerad, jämnt utsläpp av näringsämnen extremt snabblöslig absolut homogenitet eftersom varje korn innehåller alla näringsämnen ingen utsmetning granulering: 1-3 mm Applicering:10-30 […]