Multigreen 30-3-6

Multigreen 30-3-6

Extra långtidsverkande NPK-gödning, klorfri

Upp till 6 månader effektiv verkningstid – Gödsla en gång

Med Multigreen 30-3-6 är det bara gödsla en gång per säsong. Gödningsmedlet är 100% klorfritt och är därmed också idealiskt för sommarblommor. Multigreen 30-3-6 är också bra för t.ex. bollplaner. 85% av kvävet är belagt med en Multicote® -polymer. Beläggningen är en kapselform med hål i, vilket säkerställer att det inte frigörs för mycket näring i kalla perioder med dålig tillväxt. När temperaturen och därmed gräsens näringsbehov ökar, ökar kvävefrisättningen. Det ger en stadig tillväxt och minskar risken för urlakning.

Dosering: ges en gång i mitten av april: gräsmattor 2,5-3,0 kg Multigreen per 100 m2; Rosor 2,5 kg Multigreen per 100 m2; Sommarblommor 7,0-8,0 kg Multigreen per 100 m2; Bollplaner ca. 325 kg Multigreen per hektar. Effekt: Upp till 6 månader.

Fysiska data
Form: Fast
Densitet: 0,85 kg /l.
Lukt: Ingen
Kornstorlek: 2,2-3,5 mm.
Typ: Mekanisk blandning

Förpackningsstorlek: 25 kg säck, 600 kg bigbag.