Torka/Stress

Vid torka påverkas gräsplantans celler av vattenbrist. Torkstressen resulterar i att växtcellens vattenhalt minskar. Resultatet blir en krympande cell, vilket påverkar cellens möjlighet till en fungerande metabolism.
Interagro Bios har produkterna för att skydda plantan mot uttorkning; biologiska produkter som tas upp i växtcellen och tillåter näringsutbyte mellan cell och omgivning trots tuffa förhållanden samt ett mekaniskt avdunstningsskydd.