Torka/Stress

Actisil

Organiskt bunden kisel. Den aktiva delen av kiseln i Actisil tränger igenom cellmembranet efter bladbehandling. Kiseln absorberas av plantan och lagras i cellmembranen vilket resulterar i starkare cellväggar. Detta bidrar till ökad motståndskraft hos plantans blad. Fördelar Bästa kvalitet Snabba greener Förstärkta cellväggar leder till tåligare gräs Knivskarpa avklipp

Ithir

Ithir (Ocean HumiFul) är ett naturligt preparat baserat på humus/fulvosyror som förbättrar jordstrukturen. Användningen av produkten bidrar till att jorden/sanden som gräset växer på förbättras. Ithir är vattenlösligt. Förbättrar vattenupptagningsförmågan Teknisk specifikation: Total humic extract: 15% w/w (16,5% w/v) Humic acid: 12% w/w (13,2% w/v) Fulvic acids: 3% w/w (3,3% w/v) Läs mer

Ithir Si 5 liter

Ithir Si (Ocean HumiFul Si) är en flytande gödning som är baserad på naturliga humus/fulvosyror, utvinns av American Leonardite, och är berikad med lättlöslig organiskt kisel. Den tillsätta koncentrationen av kisel är en av de högsta på marknaden. Ithir Si är vattenlösligt. Förstärker gräsets cellväggar och bidrar till en fastare planta Bidrar till en jämn […]

Alfa Root WG 15 kg

Alfa Root (Ocean Humistem SG) är ett rotstimulernade och biologiskt näringsämne som enkelt upptas av växten. Tillväxtstimulerande effekt under tidigt tillväxtstadium och under stressade förhållanden. Antistress Produkten innehåller:Total Humic Extract (THE): 29.10% w/w, Humic acids: 14% w/w, Fulvic acids: 15.1% w/w, Free amino acids: 22.2% w/w, Total nitrogen (N): 3% w/w, Phosphorus (P2O5) soluble in […]

NA avdunstningsskydd 5l.

– Ger bra skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador. Produkten kan även användas tillsammans med kontaktverkande växtskyddsmedel för att förbättra vidhäftningsförmågan vid regn eller bevattning. Produkten är regnfast efter intorkning (ca 30-60 min efter att utsprutning gjorts). Produkten är särskilt viktig vid nysådd av gräs tills gräset rotat sig på den nya växtplatsen, […]

Vid torka påverkas gräsplantans celler av vattenbrist. Torkstressen resulterar i att växtcellens vattenhalt minskar. Resultatet blir en krympande cell, vilket påverkar cellens möjlighet till en fungerande metabolism.Interagro Bios har produkterna för att skydda plantan mot uttorkning; biologiska produkter som tas upp i växtcellen och tillåter näringsutbyte mellan cell och omgivning trots tuffa förhållanden samt ett […]

AlgaeGreen (OceanGlas)

100% Ascophyllum nodosum AlgaeGreen (OceanGlas) består av 100 % ren, kallpressad tångextrakt för utsprutning. Har utomordentlig biostimulerande effekt på gräsplantans generella hälsa tack vare ett brett intervall av aktiva ingredienser. Den speciella sammansättningen av AlgaeGreen medför många fördelar, till exempel; Starkare och snabbare etablering av plantan Ökad tillväxt och starkare rotsystem Förbättrad upptagningsförmåga av näring […]

Glio-turfseed-Coating 1kg

Blanda tillsammans med frön vid nysådd. Innehåller mycket gliocladium Ökar etableringförmågan vid nysådd Förbättrar rotsystemet hos nyetablerade plantor

Greenstim – biologiskt skydd mot uttorkning.

En gräsplanta som utsätts för torka drabbas av osmotisk stress. Det innebär att mediet utanför cellen förlorar vatten vilket resulterar i att halten av elektrolyter ökar. En planta och dess celler strävar efter jämvikt mellan vätska och elektrolyter, som finns i och utanför växtcellen. Detta sker i form av ett vätskeutbyte – osmos. Växtcellen strävar efter […]