Gräs

Kärnan i vår verksamhet är forskning och förädling. Vi har ett konstant fokus på dina behov och önskningar, samt på marknadsutvecklingen generellt inom gräsfrö. Våra världsomspännande forsknings- och förädlingsstationer utvecklar hela tiden nya och bättre grässorter, som ingår i blandningar för många olika syften. Vi är världens största producent och distributör av gräsfrön. De gräsfrön som du får från oss är testade under skandinaviska klimatförhållanden. Var tionde medarbetare hos DLF arbetar med att ta fram de grässorter som bäst klarar slitage och sjukdomar, tål kyla, torka och skugga samt har en fin färg samtidigt som de inte kräver alltför mycket skötsel. Vi har forsknings- och förädlingsstationer placerade strategiskt över hela världen, så att våra grässorter får stor anpassningsförmåga till olika klimatförhållanden.

DLFs katalog

Masterline

Masterline – Gräsfrö till allt

  • senaste och bästa sorterna
  • säker och effektiv etablering
  • officiellt skandinaviskt testade gräsmattesorter

Med världens ledande förädlingsprogram för gräsmattegräs får du både de senaste och absolut bästa grässorterna och den högsta frökvaliteten. Fröerna överträffar EU:s krav på renhet och grobarhet.

De goda gräsmatteegenskaperna är officiellt testade och dokumenterade under skandinaviska förhållanden, så att de passar svenskt klimat. Läs mer på www.scanturf.org.

Därför kan du räkna med en säker grobarhet och en färdig gräsmatta som är tät, frisk och vacker.

Anpassade för skandinaviskt klimat

Var tionde medarbetare hos DLF arbetar med att ta fram de grässorter som bäst klarar slitage och sjukdomar, tål kyla, torka och skugga samt har en fin färg samtidigt som de inte kräver alltför mycket skötsel. Vi har forsknings- och förädlingsstationer placerade strategiskt över hela världen, så att våra grässorter får stor anpassningsförmåga till olika klimatförhållanden.

De gräsfrön som du får från oss är testade under skandinaviska klimatförhållanden. SCANTURF står för en oberoende och frivillig skandinavisk gräsmattekontroll, och här testas DLF:s nya grässorter. De gräsmattesorter som får bättre betyg än befintliga gräsmattesorter på marknaden får en S-märkning av den danska NaturErhvervstyrelsen. S-märket är konsumentens garanti för att sorten är lämplig för gräsmattor.

Din garanti för bästa resultat

När du sår Masterline kan du därför vara säker på att uppnå det bästa resultatet – en tät, slitstark och vackert grön gräsmatta som klarar de utmaningar som det svenska klimatet bjuder på.

4turf®

4turf® är rajgräs med råstyrka. De är otroligt vinterhärdiga, har stark etablering vid låga temperaturer och är även motståndskraftiga mot torka och har en vacker färg. Dessutom är de mycket tåliga mot sjukdomar som till exempel snömögel.
Stark etablering
4turf® har större frön. Det betyder mer energi för att skapa hälsosamma och starka plantor. När vädret blir kallare fortsätter 4turf® gro. 4turf rajgräs gror bättre än engelskt rajgräs vid låga temperaturer. Detta är också en mycket stor fördel när du hjälpsår.
Torktolerant
4turf® har en fantastisk rotstruktur som säkerställer att växten hittar vatten och därigenom minskar behovet av vattning.
Kyltolerans
När vi säger att 4turf® har en utmärkt vinterstyrka, har vi dokumentationen i ordning. Test från Finland visar att 4turf FABIAN har den bästa vinterstyrkan. 4turf® är också nummer 1 i allmän gräskvalitet på den oberoende, officiella skandinaviska Scanturfsortlistan.
Vacker färg
4turf® har en djupare och vackrare grön färg än andra rajgräs. Den höga stresstoleransen innebär att 4turf® snabbt blir grönare och håller färgen längre än engelskt rajgräs.

ProNitro®

Få starkare grodd, snabbare etablering och spara både tid och pengar

Om du använder ProNitro®-behandlade gräsfrön får du en markant starkare och snabbare etablering av gräsplantorna. ProNitro®s unika kombination av kväve och den nya ”Hydroactive water management”-teknologin ger varje frö en snabb åtkomst till viktiga näringsämnen och vatten. Det resulterar i en snabbare etablering samt en förbättrad användning av näringsämnena under gräsplantornas första tid. ProNitro® sparar både arbete och pengar.

Markant förbättrad genomtränglighet av vatten via vätmedel
Vår ”Hydroactive water management”-teknologi främjar hållbar transport av vatten och näringsämnen genom att markant förbättra genomträngligheten av vatten genom beläggningen och omgivande jord.
Miljövänlig
Näring direkt på fröet kan reducera urlakning av kväve till miljön med upp till 50 % och ersätter behovet för att tillsätta startnäring. Därför sparar du både tid och pengar när du sår med ProNitro®.
Reducera ogrästrycket
ProNitro® ger en starkare, bättre och mer konsekvent etablering med upp till 34 % fler plantor och upp till 30 % längre rötter. Gräsmattan bli samtidigt både stresståligare och slitstarkare. Den ökade tätheten i gräset skapar mindre plats för ogräs.

En unik lösning
Gräsfrön som är belagda med kvävefyllda ProNitro® utnyttjarnäringsämnena optimalt under den första etableringsfasen. Endast gräsfrön av högsta kvalitet ingår i våra ProNitro®-blandningar. ProNitro® innehåller 15 % N, som är en kombination av både snabb- och långtidsverkande kväveämnen. ProNitro®-fröna rör sig enkelt genom såmaskinen, tack vare frönas släta yta.

ProNitro®-belagda frön – stark etablering och rotutveckling
ProNitro® ersätter behovet av traditionell startnäring. Då fröet är inbäddat i kväve utnyttjar det näringsämnena optimalt. Näringen används där den avsedd, och tas inte upp av till exempel ogräs. Förbättrad ”water management” ökar åtkomsten till fukt, vilket ger rötter och skott möjlighet att växa snabbt och utvecklas till starka och livskraftiga plantor. Detta är speciellt viktigt när man eftersår gräsmattor med mycket slitage.