Gräs

Flagstick

Nya tidens krypvenssort ”Dollar Spot Resistance Genetics” FLAGSTICK krypven (SRP-1WM) utvecklades genom ett långvarigt samarbete mellan Michigan State University och av Seed Research, Oregon med fokus på förbättrad motståndskraft mot Dollar Spot i kombination med hög turfkvalitet. Denna mångsidiga krypvenssort har, i försök och på testlistorna, visat en överlägsen motståndskraft mot Dollar Spot gentemot alla […]

ProTurf Vägren

Färdig gräsmatta för sportytor Bra till ruff och semiruff på golfbanor Perfekt för grästak och gräsmattor på sandjord Maximal motståndskraft mot torka och salt Lågväxande grässorter Lika vacker som oklippt

QUICKSTON Westerwoldiskt grönyterajgräs

QUICKSTON är en speciell gräsmattetyp av ett ettårigt westersoldiskt rajgräs som gror snabbt och effektivt – även vid lägre temperaturer. Dessutom har det fina och upprätta strån. QUICKSTON är en tillfällig sort, dvs. det reparerar snabbt och försvinner sedan gradvist. Gror snabbast och effektivast av alla grässorter för turfytor Gror vid lägre temperaturer Stoppar ogräs […]

ProTurf Mikroklöver

Rullgräs på grovsandat växtunderlag Självförsörjande med kväve Frisk och grön långt in på vintern Innehåller mikroklöver Miljövänligt alternativ Pro Turf färdiggräs levereras alltid med ett grovsandat växtunderlag. Växtunderlaget är helt fritt från sten och är ett naturligt gräsval när kravet på finish och kvalitet är högt. Pro Turf Mikroklöver är slitagetåligt och har god ”torv […]

ProTurf Rödsvingel

Rullgräs på grovsandat växtunderlag Ren rödsvingel Lågt näringskrav Till torra och näringsfattiga ytor Till fairways Pro Turf färdiggräs levereras alltid med ett grovsandat växtunderlag. Växtunderlaget är helt fritt från sten och är ett naturligt gräsval när kravet på finish och kvalitet är högt. Pro Turf Rödsvingel är genom sina handplockade toppsorter ett säkert val till […]

ProTurf Sport

Rullgräs på grovsandat växtunderlag Hög andel av ängsgröe, blandat med rajgräs och rödsvingel Levereras alltid med grov sand utan sten Täta, hållbara toppsorter Pro Turf färdiggräs levereras alltid med ett grovsandat växtunderlag. Dräneringsytan gör att Pro Turf Sports lämpar sig för områden med hårt slitage året runt, såsom idrottsanläggningar och golfbanor. Växtunderlaget är helt fritt […]

Masterline Green

Sund, skottät och tål låg klipphöjd Masterline Green är ett säkert val till greener. Sammansättningen av sunda, anspråkslösa och torktåliga rödsvinglar och rödvenen med dess stora anpassningsförmåga säkerställer att bra resultat under olika växtförhållanden. Läs mer

Masterline Standard Hjälpsådd

– Tät, stark och prisvärd gräsmatteblandning För hjälpsådd av bruks- och sportgräsmattor Sprirar och etablerar sig snabbt Slitstark Officiellt testade ”S”-märkta gräsmattesorter Täpp igen hålen i gräsmattan Standard Hjälpsådd är en specialblandning för hjälpsådd av både bruks- och sportgräsmattor. Den lämpar sig väl för arealer som ursprungligen anlagts med t.ex. Standard Promix eller Standard Sport. […]

Standard Promix

En mycket robust och prisvärd gräsmatta Snabb etablering Hög anpassningsförmåga till befintliga växtför Relativt slitstarkt Sorter testade i Skandinavien Standard Promix är det ekonomiska valet för dig som önskar en snabb etablering av en robust gräsmatta, en normal gräsmatta utan några specifika krav. Blandningen rekomenderas speciellt vid etablering av gräs på större arealer, där andelen […]

Masterline kant

Minimerar behovet av skötsel längst trottoarer och rabatter Grässorter utan utlöpareMasterline Kant minimerar behovet av skötsel längs trottoarer, rabatter och stenlagda ytor. Grässorterna har inga utlöpare och sås längst ut i kanten. Blandningen har visat konkreta fördelar vid användning på fältet i många år. Läs mer

Masterline Prodana ProNitro

Gräsfrö belagt med gödning ProNitro är en patenterad teknik som lägger ett matpaket av gödning direkt utanpå själva fröet. Både spirningsprocent och etableringstid förbättras väsentligt när fröet får en optimal försörjning av kväve (N) och fosfor (P). Tekniken är mycket fördelaktig när det gäller att etablera nya sorter i ett befintligt gräsbestånd, men även vid […]

Masterline Prodana

Tät och långväxande gräsmatta Den snygga gräsmattanMasterline Prodana är ett säkert val till både bruks- och prydnadsgräsmatta. En vacker, robust och lågväxande gräsmatta som blir en riktig prydnadsgräsmatta under kärleksfull omvårdnad. Andelen av små rajgräs ger en snabb spirning. Läs mer

Masterline Skugga

Blandning för både ny- och hjälpsådd Andelen av rajgräs säkerställer en snabb etablering Anpassad för både torr och fuktig skugga Tål endast måttligt slitage Sortvalet är anpassat för skuggväxte Masterline Skugga ger en grön gräsmatta i skuggan under stora gamla träd och på husets norrsida. De skuggtåliga grästyperna tål endast ett måttligt slitage. Andelen av […]

Standard Vägren

Lämpar sig väl för vägrabatter och extensiva arealer Standard Vägren är ett klokt val för sådd av vägrabatter och extensiva arealer. De anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden. Vanlig fårsvingel och fårsvingel ökar blandningens anpassningsförmåga till ogynnsamma jordmåns- och klimatförhållanden. På svåråtkomliga områden som t.ex. kantvallar, bassänger och […]

Standard Dikes- och LAR blandning

Erosionskontroll och stabilisering Dike- och LAR-blandning lämpar sig särskilt väl för snabb erosionskontroll och skydd. Det westerwoldiska rajgräset fungerar som amgräs som spirar och etablerar sig snabbt, men dör efter den första vintern. De blivande gräsen tar gradvis över. Den salttoleranta rörsvingelns mycket djupa rötter bidrar till att stabilisera dikena och motverka dikesbrott. Den anspråkslösa […]

Läs mer i DLFs produktkatalog!