Tee

Masterline för tees

Tee Masterline.
Innehåller rajgräs, rödsvingel och ängsgröe och är den blandning som vi först och främst rekommenderar till nysådd. Den innehåller förutom ovan nämnda sorter av raj och rödsvingel även stor del ängsgröe, 50%. De ingående sorterna är de väl …
Läs mer

Masterline Tee

Tätt och slitstarkt gräs med god återväxtförmåga

 • Innehåller ndast toppsorter
 • Små rajgräs som spirar snabbt
 • Även bra till förgreener
 • Klipphöjd ner till 8 mm

Med sina slitstarka rajgräs är Masterline Tee speciellt sammansatt till mycket slitbelastade områden som utslagsplatser. Rajgräs …
Läs mer

Masterline Tee Hjälpsådd

Hjälpsådd av tee och andra slitområden

 • Endast toppsorter
 • Snabb etablering
 • Kombinerar prydnadsvärde med slitstyrka
 • Klipphöjd ner till 8 mm

Säker etablering och hög slitstyrka
Specialblandningen består uteslutande av toppsorter för eftersådd av utslagsplatser, förgreener och andra belastade slitområden.

Läs mer

Masterline Prodana

Tät och långväxande gräsmatta

 • Säkert val till både bruks- och prydnadsgräsmatta
 • Täta sorter med låg tillväxt
 • Lättskött
 • Sorter testade i Skandinavien

Den snygga gräsmattan
Masterline Prodana är ett säkert val till både bruks- och prydnadsgräsmatta. En vacker, robust och lågväxande …
Läs mer

Masterline Prodana ProNitro

Gräsfrö belagt med gödning

 • Säker etablering
 • Större rotmassa
 • Högre groningsprocent
 • De bästa S-märkta gräsmattesorterna

ProNitro är en patenterad teknik som lägger ett matpaket av gödning direkt utanpå själva fröet. Både spirningsprocent och etableringstid förbättras väsentligt när fröet får en optimal …
Läs mer

Läs mer i DLFs produktkatalog!