Tee

Masterlineblandningarna till tees innehåller endast det bästa av det bästa. Tätheten, slitstyrkan och den friska gröna färgen gör blandningarna till det säkra valet för dina tees. Blandningarna tål klipphöjder ner till 8 mm. De nya rajgrässorterna är utvalda pga dess enastående resultat i de engelska STRI-testerna där de testats under mycket låga klipphöjder, 4-7 mm. Rödsvingeln som ingår i båda blandningarna, Cezanne och Greensleeves, är två toppsorter som levererat mycket goda resultat de senaste åren- både på STRI- och Sterf- testerna.

Masterline Nordic

Till högextensiva slitageytor i centrala och nordliga delar

 • Marknadens högsta andel ängsgröe
 • Kombinerar slitstyrke med skönhet
 • Starkt vinterhärdig
 • Sorter testade i Skandinavien

Masterline Nordic ger en tjusig, tät och lågt växande gräs med en hög slitstyrka. Blandningen har marknadens högsta innehåll av ängsgröe, vilket också skapar högsta möjliga slitstyrka även i de nordligaste delarna. Ängsgröe fröerna behöver en skyddad och fuktig jord för att gro, därför är det en fördel att etablera blandningen på sommar eller sensommar.

Läs mer

utslagtee

Masterline för tees

Tee Masterline.
Innehåller rajgräs, rödsvingel och ängsgröe och är den blandning som vi först och främst rekommenderar till nysådd. Den innehåller förutom ovan nämnda sorter av raj och rödsvingel även stor del ängsgröe, 50%. De ingående sorterna är de väl beprövade Limousine och Julius. Lämplig klipphöjd + 8 mm.

Tee Eftersådd Masterline.
Innehåller en hög halt av rajgräs och rödsvingel och är, i vårt tycke, det bästa för hjälpsådd. Ju mindre tees du har, desto större glädje och nytta kommer du att få av denna blandning som är mycket snabbetablerad och slitstark. Lämplig klipphöjd + 8 mm.

Prodana Masterline.
Är alternativet för dig som vill ha en teeblandning där rödsvingel är dominerande men som också innehåller en större del rajgräs och ängsgröe. Både rödsvingel- och ängsgröesorterna är S-märkta och beprövade sorter. Rajgräset är detsamma som ingår i Tee ML blandningarna. I Prodana Masterline får du en kvalitetsblandning till ett riktigt bra pris! Lämplig klipphöjd är + 18 mm.

Vi reserverar oss för att vissa sorter kan vara slutsålda.
Därför kan blandningarnas sammansättning komma att ändras.

Masterline Rödsvingel och Masterline Rödsvingel ProNitro

Sund, skottät och anspråkslös

 • Innehåller endast toppsorter
 • 100 % rödsvingel
 • Lågt närings- och bevattningsbehov
 • Tål klippning ner till 4 mm

Masterline Rödsvingel är tack vare sina handplockade toppsorter ett säkert val för både nysådd och hjälpsådd av framför allt greener, men även fairways samt tee. De sunda, anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden. Detta gör blandningen idealisk för sandbaserade växlager.

För hjälpsådd rekommenderar vi Masterline Rödsvingel.

DLFs katalog

Masterline Tee

Tätt och slitstarkt gräs med god återväxtförmåga

 • Innehåller ndast toppsorter
 • Små rajgräs som spirar snabbt
 • Även bra till förgreener
 • Klipphöjd ner till 8 mm

Med sina slitstarka rajgräs är Masterline Tee speciellt sammansatt till mycket slitbelastade områden som utslagsplatser. Rajgräs är mycket slitstarkt, spirar säkert och snabbt och har en mycket snabb tillväxt som groddplantor. Den höga andelen av ängsgröe säkerställer en god återväxtförmåga tack vare de underjordiska utlöparna. Rödsvinglarna ger bl.a. blandningen en god anpassningsförmåga.

För hjälpsådd rekomenderar vi Masterline Tee Hjälpsådd.

Läs mer

Masterline Tee Hjälpsådd

Hjälpsådd av tee och andra slitområden

 • Endast toppsorter
 • Snabb etablering
 • Kombinerar prydnadsvärde med slitstyrka
 • Klipphöjd ner till 8 mm

Säker etablering och hög slitstyrka
Specialblandningen består uteslutande av toppsorter för eftersådd av utslagsplatser, förgreener och andra belastade slitområden.

Läs mer

Masterline Prodana

Tät och långväxande gräsmatta

 • Säkert val till både bruks- och prydnadsgräsmatta
 • Täta sorter med låg tillväxt
 • Lättskött
 • Sorter testade i Skandinavien

Den snygga gräsmattan
Masterline Prodana är ett säkert val till både bruks- och prydnadsgräsmatta. En vacker, robust och lågväxande gräsmatta som blir en riktig prydnadsgräsmatta under kärleksfull omvårdnad. Andelen av små rajgräs ger en snabb spirning.

Läs mer

Masterline Prodana ProNitro

Gräsfrö belagt med gödning

 • Säker etablering
 • Större rotmassa
 • Högre groningsprocent
 • De bästa S-märkta gräsmattesorterna

ProNitro är en patenterad teknik som lägger ett matpaket av gödning direkt utanpå själva fröet. Både spirningsprocent och etableringstid förbättras väsentligt när fröet får en optimal försörjning av kväve (N) och fosfor (P). Tekniken är mycket fördelaktig när det gäller att etablera nya sorter i ett befintligt gräsbestånd, men även vid nysådd.

I Prodana ProNitro har vi samlat de bästa sorterna från de danska testerna av gräsmattegräs (S-märkta sorter). Blandningen är perfekt för både nysådd och eftersådd av t.ex. prydnadsgräsmattor och parker.

Läs mer

Created with GIMP

DLF Katalog

Klicka här för att komma till katalogen