Fairways

Masterline Prodana ProNitro

Gräsfrö belagt med gödning ProNitro är en patenterad teknik som lägger ett matpaket av gödning direkt utanpå själva fröet. Både spirningsprocent och etableringstid förbättras väsentligt när fröet får en optimal försörjning av kväve (N) och fosfor (P). Tekniken är mycket fördelaktig när det gäller att etablera nya sorter i ett befintligt gräsbestånd, men även vid […]

Masterline Tee Hjälpsådd

Hjälpsådd av tee och andra slitområden Säker etablering och hög slitstyrkaSpecialblandningen består uteslutande av toppsorter för eftersådd av utslagsplatser, förgreener och andra belastade slitområden. Läs mer

Masterline Rödsvingel och Masterline Rödsvingel ProNitro

Sund, skottät och anspråkslös Innehåller endast toppsorter 100 % rödsvingel Lågt närings- och bevattningsbehov Tål klippning ner till 4 mm Masterline Rödsvingel är tack vare sina handplockade toppsorter ett säkert val för både nysådd och hjälpsådd av framför allt greener, men även fairways samt tee. De sunda, anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har förmåga att gro […]

Masterline Fairway Hjälpsådd

– Hjälpsådd av fairways Masterline Fairway Hjälpsådd ger en säker etablering och lämpar sig väl för hjälpsådd av fairways. Tack vare de sunda, anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har blandningen förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden. Blandningen lämpar sig även väl till oklippt ruff. Fairway Hjälpsådd lämpar sig väl för hjälpsådd av fairways. Till […]

Vid hjälpsådd av fairways

Vid hjälpsådd så har normalt ängsgröe svårt att etablera sig och konkurrera med redan befintligt gräs. Detta faktum gör att de ”klassiska” fairwayblandningarna med ängsgröe/rödsvingel faktiskt är mindre lämpliga för eftersådd pga att en stor del av ”frösäcken” aldrig kommer att resultera i etablerat gräs. Rena rödsvingelblandningar är därför ofta det bästa alternativet om man […]

Vid nysådd av fairways

Fairway Masterline. Vill man ha det absolut bästa på marknaden vid nysådd så rekommenderar vi Fairway Masterline, en blandning som uteslutande innehåller toppsorter av rödsvingel (70%) och ängsgröe (30%). Cezanne S, Greensleeves S och Limousine S är några av de ingående sorterna som är testade med mycket gott resultat vid STRI och på Sterf, vilket borgar […]

Läs mer i DLFs produktkatalog!