Fairways

Vid sådd/hjälpsådd av fairways kan Prodana erbjuda tre olika blandningar som alla har sina egna specifika egenskaper. Vi tror att du som greenkeeper kan hitta den blandning som passar just din bana och de förutsättningar som råder där!

Masterline Prodana ProNitro

Gräsfrö belagt med gödning

 • Säker etablering
 • Större rotmassa
 • Högre groningsprocent
 • De bästa S-märkta gräsmattesorterna

ProNitro är en patenterad teknik som lägger ett matpaket av gödning direkt utanpå själva fröet. Både spirningsprocent och etableringstid förbättras väsentligt när fröet får en optimal försörjning av kväve (N) och fosfor (P). Tekniken är mycket fördelaktig när det gäller att etablera nya sorter i ett befintligt gräsbestånd, men även vid nysådd.

I Prodana ProNitro har vi samlat de bästa sorterna från de danska testerna av gräsmattegräs (S-märkta sorter). Blandningen är perfekt för både nysådd och eftersådd av t.ex. prydnadsgräsmattor och parker.

Läs mer

Masterline Tee Hjälpsådd

Hjälpsådd av tee och andra slitområden

 • Endast toppsorter
 • Snabb etablering
 • Kombinerar prydnadsvärde med slitstyrka
 • Klipphöjd ner till 8 mm

Säker etablering och hög slitstyrka
Specialblandningen består uteslutande av toppsorter för eftersådd av utslagsplatser, förgreener och andra belastade slitområden.

Läs mer

Masterline Rödsvingel och Masterline Rödsvingel ProNitro

Sund, skottät och anspråkslös

 • Innehåller endast toppsorter
 • 100 % rödsvingel
 • Lågt närings- och bevattningsbehov
 • Tål klippning ner till 4 mm

Masterline Rödsvingel är tack vare sina handplockade toppsorter ett säkert val för både nysådd och hjälpsådd av framför allt greener, men även fairways samt tee. De sunda, anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden. Detta gör blandningen idealisk för sandbaserade växlager.

För hjälpsådd rekommenderar vi Masterline Rödsvingel.

DLFs katalog

Masterline Fairway Hjälpsådd

– Hjälpsådd av fairways

 • Bra och prisvärd blandning
 • Säker etablering
 • Hjälpådd av fairways
 • Bra till oklippt ruff

Masterline Fairway Hjälpsådd ger en säker etablering och lämpar sig väl för hjälpsådd av fairways. Tack vare de sunda, anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har blandningen förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden. Blandningen lämpar sig även väl till oklippt ruff.

Fairway Hjälpsådd lämpar sig väl för hjälpsådd av fairways. Till den som vill ha en blandning enbart bestående av toppsorter, rekommenderar vi Masterline Rödsvingel.

Läs mer

Masterline Fairway

Sund, skottät och god återväxtförmåga

 • Innehåller endast toppsorter
 • Hög andel av ängsgröe
 • Hög förmåga till regenerering
 • Tål klippning ner till 10 mm

Läs mer

Vid hjälpsådd av fairways

Vid hjälpsådd så har normalt ängsgröe svårt att etablera sig och konkurrera med redan befintligt gräs. Detta faktum gör att de ”klassiska” fairwayblandningarna med ängsgröe/rödsvingel faktiskt är mindre lämpliga för eftersådd pga att en stor del av ”frösäcken” aldrig kommer att resultera i etablerat gräs. Rena rödsvingelblandningar är därför ofta det bästa alternativet om man vill lyckas med hjälpsådd på fairways.

Vi har två alternativ för hjälpsådd;

Rödsvingel Masterline.
Rödsvingel Masterline består precis som alla Masterlineblandningar endast av toppsorter som är testade och utvärderade av STRI och Sterf. Blandningen innehåller t.ex 2011 års nr 1 på STRIs ranking; Nicky, likväl som listans nummer 2, Cezanne S. Den sistnämnda är dessutom testad på Sterf och ligger i topp även där. Rödsvingel Masterline används även med fördel på rödsvingelgreener och tees.

Fairway retablering standard.
Ett mycket bra och samtidigt billigare alternativ som består av lite äldre och väl beprövade sorter av rödsvingel. Blandningen är även lämplig att använda i ruffen. Samtliga sorter är S-märkta vilket borgar för kvalitet.

Vi reserverar oss för att vissa sorter kan vara slutsålda. 
Därför kan blandningarnas sammansättning komma att ändras.

fairway

Vid nysådd av fairways

Fairway Masterline.
Vill man ha det absolut bästa på marknaden vid nysådd så rekommenderar vi Fairway Masterline, en blandning som uteslutande innehåller toppsorter av rödsvingel (70%) och ängsgröe (30%). Cezanne S, Greensleeves S och Limousine S är några av de ingående sorterna som är testade med mycket gott resultat vid STRI och på Sterf, vilket borgar för att de är lämpliga för våra nordliga förhållanden.

 • Sund och skottät
 • Endast toppsorter
 • Hög andel av ängsgröe
 • God återväxt
 • Tål klippning ner till 10 mm
Created with GIMP

DLF Katalog

Klicka här för att komma till katalogen