Vid hjälpsådd av fairways

Vid hjälpsådd så har normalt ängsgröe svårt att etablera sig och konkurrera med redan befintligt gräs. Detta faktum gör att de ”klassiska” fairwayblandningarna med ängsgröe/rödsvingel faktiskt är mindre lämpliga för eftersådd pga att en stor del av ”frösäcken” aldrig kommer att resultera i etablerat gräs. Rena rödsvingelblandningar är därför ofta det bästa alternativet om man vill lyckas med hjälpsådd på fairways.

Vi har två alternativ för hjälpsådd;

Rödsvingel Masterline.
Rödsvingel Masterline består precis som alla Masterlineblandningar endast av toppsorter som är testade och utvärderade av STRI och Sterf. Blandningen innehåller t.ex 2011 års nr 1 på STRIs ranking; Nicky, likväl som listans nummer 2, Cezanne S. Den sistnämnda är dessutom testad på Sterf och ligger i topp även där. Rödsvingel Masterline används även med fördel på rödsvingelgreener och tees.

Fairway retablering standard.
Ett mycket bra och samtidigt billigare alternativ som består av lite äldre och väl beprövade sorter av rödsvingel. Blandningen är även lämplig att använda i ruffen. Samtliga sorter är S-märkta vilket borgar för kvalitet.

Vi reserverar oss för att vissa sorter kan vara slutsålda. 
Därför kan blandningarnas sammansättning komma att ändras.