Fodervall – häst

HorseMax Legolas Original

Lämplig för ponnys

HorseMax Legolas Original innehåller inte klöver och nästan inga gräsarter som ger högt sockerinnehåll. Blandningen har ett högt innehåll av fiber och lämpar sig för ponnys och hobbyhästar, och till digivande ston och växande unghästar. Blandningen kan användas som bete eller för hö och ensilage i hela Sverige. 

  • Innehåller inte klöver
  • Högt innehåll av fiber
  • Lämplig för ponnys
  • Lämplig för hobbyhästar

Utsädesmängd: 20-25 kg/ha.
Bästa såtid: Om våren, vid jordtemperatur över 5 grader och god markfuktighet. 
Sådjup: Högst 1 cm, trumla eventuellt före sådd för att uppnå en jämn och fast såbädd.
Gödsling: 80–100 kg kväve (N) per ha under växtsäsongen (50 % på våren). Dessutom skall det gödslas med fosfor (P) och kalium (K).
Första användning av vallen: 8–10 veckor efter sådd – gärna som slåtter

HorseMax Legolas Aktiv

Till högpresterande hästar

HorseMax Legolas Aktiv producerar mycket gott foder och används huvudsakligen till högpresterande hästar, som kräver högt energiinnehåll i vallen. Blandningen kan användas i södra och mellersta Sverige som hö eller ensilage och naturligtvis som bete.

  • Producerar mycket gott foder
  • Till högpresterande hästar
  • Hö och ensilage
  • För bete

Utsädesmängd: 20-25 kg/ha.
Bästa såtid: Om våren, vid jordtemperatur över 5 grader och god markfuktighet. 
Sådjup: Högst 1 cm, trumla eventuellt före sådd för att uppnå en jämn och fast såbädd.
Gödsling: 30-40 kg kväve (N) per ha om våren.  Resten av året ger vitklövern det kväve som behövs för vallen. Det bör däremot tillföras fosfor (P) och kalium (K).
Första användning av vallen: 8-10 veckor efter sådd – gärna som slåtter.