Avdaggningsmedel

Anti Tau Plus – Koncentrerat avdaggningsmedel

Polymeriskt ytaktivt. Dagg på gräs, med sin långvariga fuktighet, utgör goda förutsättningar för sjukdomar. Ytterligare dagg uppmuntrar tillväxt av mossa. Daggminskning leder därför till en bättre och mer stabil utveckling av gräs. AntiTau plus sparar tid och pengar. Fördelar effektivt förebyggande av daggbildning upp till 14 dagar efter applicering bättre snittyta på avklipp möjliggör tidigare […]