Växtskydd

Tomahawk 200 EC

Bekämpar örtogräs efter uppkomst Tomahawk är en bred ogräsprodukt som kan användas ensam eller i tankblandning. Specialist på snärjmåra Snabbverkande och systemisk Brett användningsområde AnvändningsområdeTomahawk är godkänd för bekämpning av örtogräs i stråsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvall, slåttervall samt på gräsmattor. För mer information se specifik gröda nedan. VerkningssättTomahawk är ett systemiskt ogräsmedel med auxinliknande verkan […]

Verdera Oy

Verdera Oy, ledande tillverkare av biologiska växtskyddsmedel inom skog, yrkesmässig trädgårdsodling samt grönytor, har utvecklat två biologiska växtskyddsmedel som nu godkänts för grönytesektorn. Produkterna – Mycostop® och Prestop® – fick sitt godkännande från KEMI under vintern 2016. De har tidigare använts med stor framgång inom frilands- och växthusodlingar. Biologisk behandling med biofungicider är, till skillnad […]

Prestop®

Prestop består av sporer och mycel från en svamp, Gliocladium catenulatum J1446, som utvinns från åkerjord. Produkten är i pulverform och löses i vatten. Prestop används under vår och höst då lufttemperaturen är +5 – +15° C. Vid varmare temperatur rekommenderas Mycostop. Användningsområde Prestop stärker gräset och har effekt mot snömögel, häxringar, antraknos, pythium, rotdödare m.fl. […]

Mycostop®

Produkten är i pulverform och innehåller bakterier, Streptomyces K61, som isolerats från torv. Produkten löses i vatten.Mycostop används under sommaren då lufttemperaturen är över +15° C. Vid kallare temperatur rekommenderas Prestop. AnvändningsområdeMycostop stärker gräset och har effekt mot sommarfusarium och Dollar Spot. Funktion.Efter behandling med Mycostop etablerar sig strålbakterierna på gräsets rötter. Där verkar de […]