Växtskydd

Tomahawk 200 EC

Bekämpar örtogräs efter uppkomst

Tomahawk är en bred ogräsprodukt som kan användas ensam eller i tankblandning.

  • Specialist på snärjmåra
  • Snabbverkande och systemisk
  • Brett användningsområde

Användningsområde
Tomahawk är godkänd för bekämpning av örtogräs i stråsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvall, slåttervall samt på …
Läs mer

Nemasys G

Nemasys G® är en nematod som angriper larvstadier av trädgårdsborre, pingborre och andra marklevande larver som skadar gräsmattan.

Verdera Oy

Verdera Oy, ledande tillverkare av biologiska växtskyddsmedel inom skog, yrkesmässig trädgårdsodling samt grönytor, har utvecklat två biologiska växtskyddsmedel som nu godkänts för grönytesektorn. Produkterna – Mycostop® och Prestop® – fick sitt godkännande från KEMI under vintern 2016. De har tidigare …
Läs mer

Prestop®

Prestop består av sporer och mycel från en svamp, Gliocladium catenulatum J1446, som utvinns från åkerjord. Produkten är i pulverform och löses i vatten. Prestop används under vår och höst då lufttemperaturen är +5 – +15° C. Vid varmare temperatur …
Läs mer

Mycostop®

Produkten är i pulverform och innehåller bakterier, Streptomyces K61, som isolerats från torv. Produkten löses i vatten.
Mycostop används under sommaren då lufttemperaturen är över +15° C. Vid kallare temperatur rekommenderas Prestop.

Användningsområde
Mycostop stärker gräset och har effekt mot …
Läs mer