Färg

Färg har inom svensk banskötsel har endast används för att markera täckningsgraden vid sprutning av tex fungicider. Det finns dock fler sätt… Ökad fotosyntes, bättre vinteröverlevnad och minskad algtillväxt i dammar är några av effekterna som kommer vid användning av våra färger från BASF – världens största tillverkare av färger till grönytor.