Färg

Färg har inom svensk banskötsel har endast används för att markera täckningsgraden vid sprutning av tex fungicider. Det finns dock fler sätt… Ökad fotosyntes, bättre vinteröverlevnad och minskad algtillväxt i dammar är några av effekterna som kommer vid användning av våra färger från BASF – världens största tillverkare av färger till grönytor.

Green Lawnger TR – bättre vinteröverlevnad och vårstart

Green Lawnger TR är en högkoncentrerad färg från BASF. Produkten som innehåller naturliga gröna och svarta färgpigment, är utvecklad med ”ColorLock” teknologi vilken gör att färgen sitter kvar länge och, inte minst viktig, den behåller sin ursprungliga färg. Den höga koncentrationen ger dig som greenkeeper goda förutsättningar och stor flexibilitet att skapa exakt den färgnyans […]

Green Lawnger PRO – vid fungicidbehandlingar

Green Lawnger PRO är, liksom Green Lawnger TR, en högkoncentrerad färg från BASF. Produkten innehåller endast naturliga gröna färgpigment och är ljusare än Green Lawnger TR. Green Lawnger PRO är även den utvecklad med ”ColorLock” vilket gör att den sitter i länge och, inte minst viktigt, den behåller sin naturliga gröna färg. Green Lawnger PRO […]

Black Out – mot algtillväxt

Algtillväxt är ett väldigt vanligt förekommande problem vid vattendrag och dammar på våra golfbanor. Alger kräver tillförsel av näring samt ljusintrålning. Genom att ta bort en eller båda av dessa, hämmar man effektivt uppkomsten av alger. Black Out är en svart färg som, när den appliceras, lägger sig i det övre skiktet av vattnet och […]

Markeringsfärg Direction Blue

Direction Blue är en blå markeringsfärg för indikation av sprutning. Den blå färgen försvinner inom 48 timmar efter behandling. Direction Blue är säker för användare och skonsam mot miljön.

SprayMark

SprayMark är en sprutmarkeringsfärg som minskar risken för överlappning, överdosering och missade ytor vid sprutning med flytande gödsel, vätmedel, järnpreparat, växtskyddsmedel m.m. Även vindavdrift och igentäppta munstycken upptäcks lättare om SprayMark tillsätts i sprutvätskan. SprayMark påverkar inte människor djur eller natur och bryts ned och försvinner helt inom några timmar. Neutralt pH. DoseringBlanda 1⁄2-1 dl […]