Färg

Färg har inom svensk banskötsel har endast används för att markera täckningsgraden vid sprutning av tex fungicider. Det finns dock fler sätt… Ökad fotosyntes, bättre vinteröverlevnad och minskad algtillväxt i dammar är några av effekterna som kommer vid användning av …
Läs mer

Green Lawnger PRO – vid fungicidbehandlingar

Green Lawnger PRO är, liksom Green Lawnger TR, en högkoncentrerad färg från BASF. Produkten innehåller endast naturliga gröna färgpigment och är ljusare än Green Lawnger TR. Green Lawnger PRO är även den utvecklad med ”ColorLock” vilket gör att den sitter …
Läs mer

Black Out – mot algtillväxt

Algtillväxt är ett väldigt vanligt förekommande problem vid vattendrag och dammar på våra golfbanor.

Alger kräver tillförsel av näring samt ljusintrålning. Genom att ta bort en eller båda av dessa, hämmar man effektivt uppkomsten av alger.

Black Out är en …
Läs mer

Markeringsfärg Direction Blue

Direction Blue är en blå markeringsfärg för indikation av sprutning. Den blå färgen försvinner inom 48 timmar efter behandling. Direction Blue är säker för användare och skonsam mot miljön.

SprayMark

SprayMark är en sprutmarkeringsfärg som minskar risken för överlappning, överdosering och missade ytor vid sprutning med flytande gödsel, vätmedel, järnpreparat, växtskyddsmedel m.m. Även vindavdrift och igentäppta munstycken upptäcks lättare om SprayMark tillsätts i sprutvätskan. SprayMark påverkar inte människor djur eller …
Läs mer