handspruta

Green Lawnger PRO – vid fungicidbehandlingar

Green Lawnger PRO är, liksom Green Lawnger TR, en högkoncentrerad färg från BASF. Produkten innehåller endast naturliga gröna färgpigment och är ljusare än Green Lawnger TR. Green Lawnger PRO är även den utvecklad med ”ColorLock” vilket gör att den sitter i länge och, inte minst viktigt, den behåller sin naturliga gröna färg.

Green Lawnger PRO fungerar som markeringsfärg men även som färgmedel för gräs där behov finns ex vid skador. Varaktigheten under växtperioden är ca 1-2 veckor. Vid perioder med låg tillväxt är varaktigheten upp till 8 veckor.

Pigmenten i Green Lawnger PRO ökar, precis som Green Lawnger TR, den absorberade ljusinstrålningen hos plantan vilket ger en ökad fotsyntes och metabolism, dvs bättre förutsättningar för tillväxt och upptag av produkter,  inte minst vid sämre växtförhållanden.

Green Lawnger PRO är den markeringsfärg vi rekommenderar vid tex fungicidbehandlingar och vid dåliga växtförhållanden.