Golf

Flagstick

Nya tidens krypvenssort

”Dollar Spot Resistance Genetics”

FLAGSTICK krypven (SRP-1WM) utvecklades genom ett långvarigt samarbete mellan Michigan State University och av Seed Research, Oregon med fokus på förbättrad motståndskraft mot Dollar Spot i kombination med hög turfkvalitet. Denna mångsidiga krypvenssort …
Läs mer

Masterline Green

Sund, skottät och tål låg klipphöjd

 • Innehåller endast toppsorter
 • Blandning av rödsvingel – rödven
 • Stor anpassningsförmåga
 • Ett populärt val till greener

Masterline Green är ett säkert val till greener. Sammansättningen av sunda, anspråkslösa och torktåliga rödsvinglar och rödvenen med dess …
Läs mer

Masterline Standard Hjälpsådd

– Tät, stark och prisvärd gräsmatteblandning

 • För hjälpsådd av bruks- och sportgräsmattor
 • Sprirar och etablerar sig snabbt
 • Slitstark
 • Officiellt testade ”S”-märkta gräsmattesorter
 • Täpp igen hålen i gräsmattan

Standard Hjälpsådd är en specialblandning för hjälpsådd av både bruks- och sportgräsmattor. Den …
Läs mer

Masterline Prodana ProNitro

Gräsfrö belagt med gödning

 • Säker etablering
 • Större rotmassa
 • Högre groningsprocent
 • De bästa S-märkta gräsmattesorterna

ProNitro är en patenterad teknik som lägger ett matpaket av gödning direkt utanpå själva fröet. Både spirningsprocent och etableringstid förbättras väsentligt när fröet får en optimal …
Läs mer

Masterline Prodana

Tät och långväxande gräsmatta

 • Säkert val till både bruks- och prydnadsgräsmatta
 • Täta sorter med låg tillväxt
 • Lättskött
 • Sorter testade i Skandinavien

Den snygga gräsmattan
Masterline Prodana är ett säkert val till både bruks- och prydnadsgräsmatta. En vacker, robust och lågväxande …
Läs mer

Standard Vägren

Lämpar sig väl för vägrabatter och extensiva arealer

 • Anspråkslös och torktålig
 • Öppet bestånd med plats för vilda örter
 • Lämpar sig väl som naturgräs
 • Bra för sprutsådd av rabatter

Standard Vägren är ett klokt val för sådd av vägrabatter och extensiva …
Läs mer

Masterline Tee Hjälpsådd

Hjälpsådd av tee och andra slitområden

 • Endast toppsorter
 • Snabb etablering
 • Kombinerar prydnadsvärde med slitstyrka
 • Klipphöjd ner till 8 mm

Säker etablering och hög slitstyrka
Specialblandningen består uteslutande av toppsorter för eftersådd av utslagsplatser, förgreener och andra belastade slitområden.

Läs mer

Masterline Tee

Tätt och slitstarkt gräs med god återväxtförmåga

 • Innehåller ndast toppsorter
 • Små rajgräs som spirar snabbt
 • Även bra till förgreener
 • Klipphöjd ner till 8 mm

Med sina slitstarka rajgräs är Masterline Tee speciellt sammansatt till mycket slitbelastade områden som utslagsplatser. Rajgräs …
Läs mer

Masterline Green Hjälpsådd

Hjälpsådd av greener

 • Innehåller ndast toppsorter
 • Stärker beståndet av rödven
 • Low input
 • Klipphöjd ner till 4,0 mm

Rödsvingel och rödven
Specialblandning med enbart toppsorter för eftersådd av greener med rödsvingel/rödven. Blandningen lämpar sig väl för att stärka beståndet av rödven. …
Läs mer

Masterline Fairway Hjälpsådd

– Hjälpsådd av fairways

 • Bra och prisvärd blandning
 • Säker etablering
 • Hjälpådd av fairways
 • Bra till oklippt ruff

Masterline Fairway Hjälpsådd ger en säker etablering och lämpar sig väl för hjälpsådd av fairways. Tack vare de sunda, anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna …
Läs mer

Masterline Fairway

Sund, skottät och god återväxtförmåga

 • Innehåller endast toppsorter
 • Hög andel av ängsgröe
 • Hög förmåga till regenerering
 • Tål klippning ner till 10 mm

Läs mer

Masterline krypven

Krypvenblandning med de bästa sorterna

 • Skottät, finbladig och sund
 • Båda sorterna i topp 3 i STR greenafprøvnin
 • Topsorter i amerikanska NTEP försöken

Internationella toppsorter
Cobra Nova och Independence har klarat sig strålande i internationella greentester. I amerikanske NTEP-tester har de …
Läs mer

Masterline Hjälpsådd

 • Hjälpsådd av park och sportgräsmattor
 • Snabb och säker etablering
 • Hög andel av täta rajgräs
 • Hög skottäthet och låg tillväxt
 • Officiellt testade ”S”-märkta gräsmattesorter

Masterline Hjälpsådd är en specialblandning för hjälpsådd av både bruks- och sportgräsmattor. Den lämpar sig väl för …
Läs mer

Masterline Superliga

 • Slitstark blandning för hjälpsådd
 • Marknadens mest slitstarka sorter av rajgräs snabb och säker etablering
 • 25% 4turf – för ökad styrka mot stress och sjukdom
 • Internationellt testade sorter

Hög slitstyrka
Tack vare sina slitstarka rajgräs är Masterline Superliga det bästa valet …
Läs mer

4 Turf Tetrastar 10

Tetraploid, flerårig rajgräs med förbättrad stresstolerans.

 • Utmärkt motstånd mot sjukdomar
 • Säkrar maximal prestanda
 • Utmärkt blandningspartner för stadion och reperation
 • starkare och spänstigare grässtrå, utan att kompromissa med stresståligheten
 • Tetrastar bidrar till bättre prestanda av frömixer

DLFs katalog

Masterline för tees

Tee Masterline.
Innehåller rajgräs, rödsvingel och ängsgröe och är den blandning som vi först och främst rekommenderar till nysådd. Den innehåller förutom ovan nämnda sorter av raj och rödsvingel även stor del ängsgröe, 50%. De ingående sorterna är de väl …
Läs mer

Läs mer i DLFs produktkatalog!