Golf

Masterline Rödven

Läs mer

Kärrgröe

Kärrgröe Sabrena 1

Förpackning: 10 kg säckar.

Sådd: 2 kg/100 m2

Masterline Standard Hjälpsådd

– Tät, stark och prisvärd gräsmatteblandning

 • För hjälpsådd av bruks- och sportgräsmattor
 • Sprirar och etablerar sig snabbt
 • Slitstark
 • Officiellt testade ”S”-märkta gräsmattesorter
 • Täpp igen hålen i gräsmattan

Standard Hjälpsådd är en specialblandning för hjälpsådd av både bruks- och sportgräsmattor. Den lämpar sig väl för arealer som ursprungligen anlagts med t.ex. Standard Promix eller Standard Sport. För samma ändamål men med högre slitstyrka rekommenderar vi Masterline Superliga.

Våren och sensommaren är bra tidpunkter för hjälpsådd. På våren görs hjälpsådden när gräset har kommit igång med växandet och blivit klippt några gånger. Använd en hjälpsåddmaskin som säkerställer att fröet får god jordkontakt för bästa resultat.

DLFs katalog

Masterline Hjälpsådd

 • Hjälpsådd av park och sportgräsmattor
 • Snabb och säker etablering
 • Hög andel av täta rajgräs
 • Hög skottäthet och låg tillväxt
 • Officiellt testade ”S”-märkta gräsmattesorter

Masterline Hjälpsådd är en specialblandning för hjälpsådd av både bruks- och sportgräsmattor. Den lämpar sig väl för arealer som ursprungligen anlagts med t.ex. Masterline Prodana eller Masterline Sport.

Läs mer

Masterline Superliga

 • Slitstark blandning för hjälpsådd
 • Marknadens mest slitstarka sorter av rajgräs snabb och säker etablering
 • 25% 4turf – för ökad styrka mot stress och sjukdom
 • Internationellt testade sorter

Hög slitstyrka
Tack vare sina slitstarka rajgräs är Masterline Superliga det bästa valet för hårt belastade fotbollsplaner och arenor. Rajgräs lämpar sig väl för eftersådd eftersom det spirar snabbt och säkert och groddplantorna har en
god etableringsförmåga.

Masterline Superliga är den enda produkten på marknaden som innehåller en gräsmattetyp av tetraploid rajgräs kallad 4turf. 4turf har en enastående förmåga att klara stress och sjukdomar som snömögel och rödröta. Dessutom bidrar 4turf med en snygg, mörkgrön färg. Tack vare sina stora frön har 4turf också en unik förmåga att etablera starka groddplantor som klarar sig bra vid hjälpsådd.

En god kontakt mellan gräsfrö och jord är viktigt för spirningen. Frön av rajgräs sås på 0,5 till 1,0 cm djup.

Rekommenderad klipphöjd är cirka 2,8 till 3,5 cm. Klipp cirka två gånger per vecka. De nya toppsorterna av rajgräs tål kort klippning, men har den högsta slitstyrkan vid virka 3,0 cm. Beroende på slitaget ska en fotbollsplan eftersås 1-3 (upp till 5) gånger varje säsong.

Läs mer

4 Turf Tetrastar 10

Tetraploid, flerårig rajgräs med förbättrad stresstolerans.

 • Utmärkt motstånd mot sjukdomar
 • Säkrar maximal prestanda
 • Utmärkt blandningspartner för stadion och reperation
 • starkare och spänstigare grässtrå, utan att kompromissa med stresståligheten
 • Tetrastar bidrar till bättre prestanda av frömixer

DLFs katalog