Golf

Flagstick

Nya tidens krypvenssort ”Dollar Spot Resistance Genetics” FLAGSTICK krypven (SRP-1WM) utvecklades genom ett långvarigt samarbete mellan Michigan State University och av Seed Research, Oregon med fokus på förbättrad motståndskraft mot Dollar Spot i kombination med hög turfkvalitet. Denna mångsidiga krypvenssort har, i försök och på testlistorna, visat en överlägsen motståndskraft mot Dollar Spot gentemot alla […]

Masterline Green

Sund, skottät och tål låg klipphöjd Masterline Green är ett säkert val till greener. Sammansättningen av sunda, anspråkslösa och torktåliga rödsvinglar och rödvenen med dess stora anpassningsförmåga säkerställer att bra resultat under olika växtförhållanden. Läs mer

Masterline Standard Hjälpsådd

– Tät, stark och prisvärd gräsmatteblandning För hjälpsådd av bruks- och sportgräsmattor Sprirar och etablerar sig snabbt Slitstark Officiellt testade ”S”-märkta gräsmattesorter Täpp igen hålen i gräsmattan Standard Hjälpsådd är en specialblandning för hjälpsådd av både bruks- och sportgräsmattor. Den lämpar sig väl för arealer som ursprungligen anlagts med t.ex. Standard Promix eller Standard Sport. […]

Masterline Prodana ProNitro

Gräsfrö belagt med gödning ProNitro är en patenterad teknik som lägger ett matpaket av gödning direkt utanpå själva fröet. Både spirningsprocent och etableringstid förbättras väsentligt när fröet får en optimal försörjning av kväve (N) och fosfor (P). Tekniken är mycket fördelaktig när det gäller att etablera nya sorter i ett befintligt gräsbestånd, men även vid […]

Masterline Prodana

Tät och långväxande gräsmatta Den snygga gräsmattanMasterline Prodana är ett säkert val till både bruks- och prydnadsgräsmatta. En vacker, robust och lågväxande gräsmatta som blir en riktig prydnadsgräsmatta under kärleksfull omvårdnad. Andelen av små rajgräs ger en snabb spirning. Läs mer

Standard Vägren

Lämpar sig väl för vägrabatter och extensiva arealer Standard Vägren är ett klokt val för sådd av vägrabatter och extensiva arealer. De anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden. Vanlig fårsvingel och fårsvingel ökar blandningens anpassningsförmåga till ogynnsamma jordmåns- och klimatförhållanden. På svåråtkomliga områden som t.ex. kantvallar, bassänger och […]

Masterline Tee Hjälpsådd

Hjälpsådd av tee och andra slitområden Säker etablering och hög slitstyrkaSpecialblandningen består uteslutande av toppsorter för eftersådd av utslagsplatser, förgreener och andra belastade slitområden. Läs mer

Masterline Tee

Tätt och slitstarkt gräs med god återväxtförmåga Med sina slitstarka rajgräs är Masterline Tee speciellt sammansatt till mycket slitbelastade områden som utslagsplatser. Rajgräs är mycket slitstarkt, spirar säkert och snabbt och har en mycket snabb tillväxt som groddplantor. Den höga andelen av ängsgröe säkerställer en god återväxtförmåga tack vare de underjordiska utlöparna. Rödsvinglarna ger bl.a. […]

Masterline Rödsvingel och Masterline Rödsvingel ProNitro

Sund, skottät och anspråkslös Innehåller endast toppsorter 100 % rödsvingel Lågt närings- och bevattningsbehov Tål klippning ner till 4 mm Masterline Rödsvingel är tack vare sina handplockade toppsorter ett säkert val för både nysådd och hjälpsådd av framför allt greener, men även fairways samt tee. De sunda, anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har förmåga att gro […]

Masterline Green Hjälpsådd

Hjälpsådd av greener Rödsvingel och rödvenSpecialblandning med enbart toppsorter för eftersådd av greener med rödsvingel/rödven. Blandningen lämpar sig väl för att stärka beståndet av rödven. Kombinationen av de tre sorterna av rödven med varierande växtrytm ger en lång säsong. Läs mer

Masterline Fairway Hjälpsådd

– Hjälpsådd av fairways Masterline Fairway Hjälpsådd ger en säker etablering och lämpar sig väl för hjälpsådd av fairways. Tack vare de sunda, anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har blandningen förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden. Blandningen lämpar sig även väl till oklippt ruff. Fairway Hjälpsådd lämpar sig väl för hjälpsådd av fairways. Till […]

Masterline krypven

Krypvenblandning med de bästa sorterna Internationella toppsorterCobra Nova och Independence har klarat sig strålande i internationella greentester. I amerikanske NTEP-tester har de testats på elva olika sandbaserade greener och på 13 “push-up-greener” runt om i USA. Sorternas topplaceringar vittnar om att de har en enastående anpassningsförmåga. Sorterna utmärker sig bl.a. med extremt hög skottäthet, mycket […]

Masterline Hjälpsådd

Masterline Hjälpsådd är en specialblandning för hjälpsådd av både bruks- och sportgräsmattor. Den lämpar sig väl för arealer som ursprungligen anlagts med t.ex. Masterline Prodana eller Masterline Sport. Läs mer

Masterline Superliga

Hög slitstyrkaTack vare sina slitstarka rajgräs är Masterline Superliga det bästa valet för hårt belastade fotbollsplaner och arenor. Rajgräs lämpar sig väl för eftersådd eftersom det spirar snabbt och säkert och groddplantorna har engod etableringsförmåga. Masterline Superliga är den enda produkten på marknaden som innehåller en gräsmattetyp av tetraploid rajgräs kallad 4turf. 4turf har en […]

4 Turf Tetrastar 10

Tetraploid, flerårig rajgräs med förbättrad stresstolerans. Utmärkt motstånd mot sjukdomar Säkrar maximal prestanda Utmärkt blandningspartner för stadion och reperation starkare och spänstigare grässtrå, utan att kompromissa med stresståligheten Tetrastar bidrar till bättre prestanda av frömixer DLFs katalog

Masterline för tees

Tee Masterline. Innehåller rajgräs, rödsvingel och ängsgröe och är den blandning som vi först och främst rekommenderar till nysådd. Den innehåller förutom ovan nämnda sorter av raj och rödsvingel även stor del ängsgröe, 50%. De ingående sorterna är de väl beprövade Limousine och Julius. Lämplig klipphöjd + 8 mm. Tee Eftersådd Masterline. Innehåller en hög […]

Läs mer i DLFs produktkatalog!