Övriga Näring

Kieserit – magnesiumsulfat

Kieserite är ett granulerat magnesiumgödselmedel för grundläggande gödsling av områden där den har finns magnesiumbrist. 150 kg / ha kommer att höja jorden Mgt (Magnesiumtal) med en enhet.

Dosering och applicering:
100-400 kg / ha beroende på jordens magnesiuminnehåll. Finns det behov av mer än 400 kg rekommenderas att dela upp mängden i två applikationer för att undvika att bränna gräset. Vänta med andra givan tills den första trängt ner igenom profilen.

Produktblad

Svavelgranulat Långtidsverkande

– Svavelgranulat som sänker pH-värdet. 99,9% svavel.

  • Ingen risk för att bränna (= långtidsverkande)
  • Dammfritt
  • Enkel spridning

Svavel används för att sänka pH-värdet på t.ex. greener där pH-värdet är för högt. Granulatet består av rent svavel som vid kontakt med vatten och syre ombildas till svavelsyra. Ombildningen sker under lång tid (1–2 år). Därmed kan brända fläckar och plötsliga förändringar i jordens pH undvikas. Tidigare användes ofta svavelblomma. Det ledde dock till stora dammproblem och var svårt att sprida jämnt, vilket ökade risken för svedning. Svavelgranulat orsakar inte några sådana problem.


Användning
Svavelgranulat kan användas på t.ex. greener med för högt pH-värde. Vid spridning av 2,5 kg svavelgranulat per 100 m2 kan pH sänkas med upp till 0,5 enheter. Effekten beror i hög grad på växtlagrets sammansättning, t.ex. hur mycket organiskt material, humus och lera det innehåller. Kan med fördel spridas i samband med hålpipeluftning, då det i sammanhang med toppdressning kan arbetas ned i växtlagret. pH-värdet bör mätas ca 1 år senare. Upprepa då behandlingen om det behövs. Svavelgranulat bör inte användas på syrefattiga växtlager. Observera att många gödningsmedel också innehåller svavel, men eftersom detta svavel är i sulfatform påverkas inte pH nämnvärt. Det är bara elementärt svavel, vilket svavelgranulatet består av, som kan sänka pH.

Dosering 100–250 kg per hektar. Vid särskilda behov upp till 500 kg/ha.

Fysiska data
Typ: Gult granulat
Densitet: 1,8–2,07 kg/liter
Lukt: Ingen nämnvärd
Förpackning: Säck á 25 kg
Kornstorlek: 1,6–3,0 mm.

Produktblad