Övriga Näring

Kieserit – magnesiumsulfat

Kieserite är ett granulerat magnesiumgödselmedel för grundläggande gödsling av områden där den har finns magnesiumbrist. 150 kg / ha kommer att höja jorden Mgt (Magnesiumtal) med en enhet. Dosering och applicering: 100-400 kg / ha beroende på jordens magnesiuminnehåll. Finns det behov av mer än 400 kg rekommenderas att dela upp mängden i två applikationer […]

Svavelgranulat Långtidsverkande

– Svavelgranulat som sänker pH-värdet. 99,9% svavel. Svavel används för att sänka pH-värdet på t.ex. greener där pH-värdet är för högt. Granulatet består av rent svavel som vid kontakt med vatten och syre ombildas till svavelsyra. Ombildningen sker under lång tid (1–2 år). Därmed kan brända fläckar och plötsliga förändringar i jordens pH undvikas. Tidigare […]