Ruff

Standard Vägren

Lämpar sig väl för vägrabatter och extensiva arealer

  • Anspråkslös och torktålig
  • Öppet bestånd med plats för vilda örter
  • Lämpar sig väl som naturgräs
  • Bra för sprutsådd av rabatter

Standard Vägren är ett klokt val för sådd av vägrabatter och extensiva …
Läs mer

Läs mer i DLFs produktkatalog!