Ruff

Standard Vägren

Lämpar sig väl för vägrabatter och extensiva arealer Standard Vägren är ett klokt val för sådd av vägrabatter och extensiva arealer. De anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden. Vanlig fårsvingel och fårsvingel ökar blandningens anpassningsförmåga till ogynnsamma jordmåns- och klimatförhållanden. På svåråtkomliga områden som t.ex. kantvallar, bassänger och […]

Läs mer i DLFs produktkatalog!