Gödsel

Resistim 0-7-11

Innehåller biostimulater. För besprutning

Beskrivning
Resistim är ett flytande gödningsmedel och har en fördelaktig effekt på gräsets kvalitet. Vidare stärker Resistim gräsets förmåga att motstå attacker av till exempel svampsjukdomar.

 • Bättre vinterhärdning
 • Stärker gräset
 • Bra skydd av särskilt nyetablerat gräs
 • Tas upp via rötter och blad

Användning
Resistim ger gräset extra styrka. Ge Resistim 2-3 gånger vid nysådd eller på hösten på etablerat gräs. Resistim stärker både plantor och etablerade gräs. Starkt gräs har en bättre vinterhärdighet och en minskad mottaglighet för sjukdomar.

Dosering och leverans
1-2 liter/ha på sensommaren september / oktober 1-3 gånger med 3 veckors mellanrum. Dosen kan ökas till 3-5 liter/ha vid särskilda behov. Vattenvolym 400 l / ha. Det bästa resultatet uppnås vid en morgon med dagg. Temperatur över 8-10 ° C. Spraya inte i starkt solljus eller vid temperaturer högre än 22-25 ° C. Blanda inte med andra medel.

Lagring
Väl förseglad förpackning på en torr och ventilerad plats vid min. 5º.

Fysisk data
Form: Klar, lätt gulaktig lösning
Densitet: 1,23 kg / l.
Förpackning: Dunk på 10 l.

Microlite TE

Mikronäring för grönare gräs

Beskrivning
Särskilt gödningsmedel med mikronäringsämnen för greener, tees, fairways, idrottsplaner, arenor och andra gräsytor. Gödningsmedlet innehåller zeolit ​​för förbättrad absorption av näringsämnen. Det ökar växtupptaget vid både relativt låga och höga reaktionshastigheter. Gödningsmedlet är noggrant anpassat till gräsets behov av mikronäringsämnen och har bl.a. ett högt innehåll av magnesium och järn. Gödselmedlet är halvlångverkande och därför kan antalet applikationer minskas i förhållande till bladgödsel.

 • Supermikrogranulat
 • Med zeolit för bättre absorption
 • Lätt att använda

Användning
På sanduppbyggda greens med hög Rt finns det ofta problem med tillgängligheten av järn (Fe). Microlite TE säkerställer en stabil frisättning av de mikronäringsämnen som växterna behöver.

Dosering
100-250 kg / ha.

Verkningstid
6-8 veckor.

Fysisk data
Form: Fast
Lukt: Ingen märkbar
Förpackning: Säck á 20 kg
Kornstorlek: 1-1,5 mm.

MasterCare Micro Plus

Flytande kelerad mikronäring för besprutning

MasterCare Micro Plus är en flytande mikronäring för gräsytor med särskilda krav. MasterCare Micro Plus innehåller de mikronäringsämnen som gräset behöver. Växterna kan ta upp de kelerade näringsämnena på ett optimalt sätt.

 • Balanserad mikronäring för gräs
 • Enkel hantering i 10 liters engångsdunk
 • Högre upptagningsförmåga hos växterna – även vid högt pH
 • Ingen svedning

Användning
Vid högt pH är tillgängligheten av järn, mangan och koppar ofta låg. Genom att gödsla bladen kan man undvika bristsymtom. Dosering och spridning 5–10 liter per hektar, upplöst i 100 liter vatten. Rekommenderad spridning är i slutet av maj när gräset har börjat växa ordentligt. Används för besprutning med stor droppstorlek på torra växter när det är mulet eller kvällstid. Blanda endast med växtskyddsmedel om det framgår av etiketten att medlen går att blanda. Vätskemängden ökas då till 200 liter per hektar.

Varning
Undvik besprutning i stark sol eller när det kan bli nattfrost. Koppar (Cu) kan vara giftigt för växterna vid överdosering.

Fysisk data
Form: Rödbrun vätska
Densitet: 1,12 kg/l
Stabilitet: Järn-DTPA är stabilt vid pH 3–7,5. Koppar-EDTA är stabilt vid pH 1,5–10. Övriga EDTA-kelater är stabila vid pH 3–10.
Förpackning: Dunk á 10 liter.

Förvaring
I väl försluten förpackning, skyddad mot solljus i 5 °C. Lägsta förvaringstemperatur. 5 °C.

Kemisk data

Säkerhetsdatablad

MasterCare Cu

Flytande kelaterad koppargödning för besprutning.

Beskrivning
MasterCare Cu är ett bladgödselmedel för gräsytor med särskilda krav. MasterCare Cu är baserat på kelaterad koppar. Det säkerställer en förbättrad växtupptagning. Föreningen är stabil i pH-intervallet 1,5-10.

 • Kopparbladgödsel för gräs
 • Kelaterad koppar = förbättrad näringsupptagningsförmåga hos plantan
 • Ingen svedning

Dosering och leverans
150-200 ml/ha/behandling upplöst i 100 liter vatten. MasterCare Cu kan användas året runt. Spraya med stor droppstorlek på torra växter vid mulet väder eller på kvällen.

Varning
Undvik att spruta i stark sol eller vid risk för nattfrost. Koppar (Cu) fungerar som ett växtgift vid överdosering.

Blandning med andra medel
Blanda endast med växtskyddsmedel där det står på etiketten att blandning är möjlig. Vätskemängden måste ökas till 200 liter per. ha.

Fysisk data
Form: Blå vätska
Densitet: 1,30 kg / l
Stabilitet: pH 1,5-10
Förpackning: Dunk på 5,0 l.

Lagring
Väl förseglad förpackning, skyddad mot solljus under 25º. Lägsta lagringstemperatur: 5º

Säkerhetsdatablad

Mantrac Pro

Flytande mangangödning. För utsprutning.

Beskrivning
Mantrac Pro är ett högkoncentrerat flytande mangangödsel för utsprutning på gräsytor med speciella krav. Mantrac Pro har en kontrollerad partikelstorlek, vilket garanterar snabb upptagning och en långvarig effekt.

 • 500 g/l. mangan
 • Ingen risk för bränning
 • Hög blandbarhet
 • Högt badupptag

Användning
Vid hög Rt är tillgången på mangan (Mn) ofta för låg. Under dessa förhållanden förhindrar bladgödsling manganbrist.

Dosering och utgivning
1-2 l./ha löses upp i 100-200 liter vatten. Kan användas från april. 4-8 behandlingar per. år. Spraya med stor droppstorlek på torra växter vid mulet väder eller på kvällen. Årlig applicering upp till 4-8 l. / ha.

Varning
Undvik att spruta i stark sol eller vid risk för nattfrost.

Blandning med andra medel
Kan blandas med de flesta växtskyddsmedel, men kontrollera produktens blandbarhet på www.tankmix.com.

Fysiska data
Form: rosa vätska
Densitet: 1,8 kg / l
Stabil: Ja
Förpackning: Dunk på 5,0 l.

Lagring
Förvaras i tätt sluten förpackning, skyddad mot solljus under 25º. Lägsta lagringstemperatur: 5º.

Säkerhetsdatablad

Mangansulfat

Sprutpulver mot manganbrist

Mangansulfat är ett pulver för besprutning mot manganbrist. Vid hög Rt, på sandjord och under torra förhållanden är tillgången på mangan (Mn) ofta för låg. Manganbrist kan förebyggas genom sprutning med mangansulfat.

 • Mangangödsel för gräs
 • Mot manganbrist
 • Innehåller 32 % mangan
 • Lågt pris

Dosering och användning
1-3 kg pr/ha. löses upp i 200-500 liter vatten per. utgivning. Spraya med stor droppstorlek på torra växter i mulet väder eller på kvällen.

Varning
Undvik att spruta i stark sol eller med risk för nattfrost. Undvik hudkontakt med pulvret.

Blandning med andra medel
Blanda endast med växtskyddsmedel där det står på etiketten att blandning är möjlig.

Fysiska data
Form: Vitt svagt rosa pulver
Förpackning: Säck á 25 kg.

Lagring
Förvaras i tätt sluten förpackning, skyddad mot solljus, under 25º.

Säkerhetsdatablad