Växtskydd

Tomahawk 200 EC

Bekämpar örtogräs efter uppkomst

Tomahawk är en bred ogräsprodukt som kan användas ensam eller i tankblandning.

  • Specialist på snärjmåra
  • Snabbverkande och systemisk
  • Brett användningsområde

Användningsområde
Tomahawk är godkänd för bekämpning av örtogräs i stråsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvall, slåttervall samt på gräsmattor. För mer information se specifik gröda nedan.

Verkningssätt
Tomahawk är ett systemiskt ogräsmedel med auxinliknande verkan för bekämpning av tvåhjärtbladiga ogräs. Tomahawk upptas primärt genom bladen. På känsliga ogräsarter kan man normalt se effekt 1-2 dagar efter behandling. Tillväxten upphör och ogräsplantorna vissnar bort under loppet av 2-3 veckor.