Växtskydd

Tomahawk 200 EC

Bekämpar örtogräs efter uppkomst Tomahawk är en bred ogräsprodukt som kan användas ensam eller i tankblandning. Specialist på snärjmåra Snabbverkande och systemisk Brett användningsområde AnvändningsområdeTomahawk är godkänd för bekämpning av örtogräs i stråsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvall, slåttervall samt på gräsmattor. För mer information se specifik gröda nedan. VerkningssättTomahawk är ett systemiskt ogräsmedel med auxinliknande verkan […]