Järnprodukter

FerroGent Granulat® järnsulfat

– Järnsulfat i granulerad form FerroGent Granulat är ett järntillskott för odlingar och grönytor. Gräset stärks, blir grönare och mer motståndskraftigt mot sjukdomar. FerroGent Granulat uppmuntrar gräsarter med finare grässtrån. Produkten är enkel att sprida tack vare sin granulerade form. Stärker gräset och gör det motståndskraftigt mot sjukdomar Ger snabbt gräset en mörkgrön färg Uppmuntrar […]

Melstar S, järnsulfat kristallin 25kg

Ett mycket kostnadseffektivt lösligt järn som stärker plantan mot angrepp och slitage samt gynnat god rotutveckling. Används med fördel under hösten tillsammans med pH-sänkare för att missgynna svampangrepp. Under sommaren rekommenderas små mängder järnsulfat för fin färg och torkskydd. 19,5% järn i form av järnsulfat. Mycket lättlösligt. Dosering: Green / ha 5-10 kg. Fairway / […]

Fotái Fe

Fotái Fe är en EDTA kelaterad järnprodukt. Produkten är ett vattenlösligt pulver, som när använt i rätt pH-förhållanden, förhindrar klorofyllreduktion som i sin tur ger en mer jämnfärgad turf. Inga problem med brännskador på gräset eller av rotsystemet. Stabilt inom pH-värde 4 till 7.