Fotái Fe

Fotái Fe är en EDTA kelaterad järnprodukt. Produkten är ett vattenlösligt pulver, som när använt i rätt pH-förhållanden, förhindrar klorofyllreduktion som i sin tur ger en mer jämnfärgad turf. Inga problem med brännskador på gräset eller av rotsystemet. Stabilt inom pH-värde 4 till 7.