SprayMark

SprayMark

SprayMark är en sprutmarkeringsfärg som minskar risken för överlappning, överdosering och missade ytor vid sprutning med flytande gödsel, vätmedel, järnpreparat, växtskyddsmedel m.m. Även vindavdrift och igentäppta munstycken upptäcks lättare om SprayMark tillsätts i sprutvätskan. SprayMark påverkar inte människor djur eller natur och bryts ned och försvinner helt inom några timmar. Neutralt pH.

Dosering
Blanda 1⁄2-1 dl SprayMark per 100 liter sprutvätska. Använd ögonskydd och skyddshandskar. OBS! SprayMark kan ge fläckar vid stänk samt vid felaktig användning.

SprayMark levereras i 1 L PE-flaska med gradering.

Produktblad