Green

Multigreen Mini 12-0-37

Granulerad NK-gödning till green, klorfri

Snabbverkande NK-gödselmedel för greener

Mutitgreen Mini är ett gödningsmedel speciellt utformat för greener och tee samt andra gräsytor med särskilda krav. På grund av det höga kaliuminnehållet är gödningsmedlet särskilt lämpligt för att stimulera tillväxt på våren och hösten.

Näringsämnen
Mutigreen Mini NK 12-0-37 är baserad på kaliumnitrat. Detta innebär att 100% av näringsämnena i näringsämnet är fördelaktiga för gräset. Med detta gödningsmedel tillsätts ingen klorin, vilket stressar gräset. Kaliumnitrat löses upp och absorberas mycket lätt i växterna, vilket innebär att gödningsmedlet är snabbverkande.

Användning
Mutigreen Mini kan med fördel användas på greener i kombination med andra produkter som HiGreen eller annat gödningsmedel. Den exakta gödningsplanen justeras efter lokala förhållanden, inklusive temperatur, markförhållanden, gräsart och nederbörd.

Dosering 150 – 250 kg / ha. Effekttid 3-4 veckor.

Fysiska data
Form: Fast Densitet: 1,25 g /l.
Lukt: Ingen märkbar
Förpackning: Påsar på 25 kg
Kornstorlek: 1,0 – 2,0 mm
Typ: Granulerad

Marathon Vitalbase 4-1-2

100 % naturligt och organiskt

Material från äggläggande höns. Det organiska materialet i Vitalbase fungerar som energi- och näringskälla för bakterier i jorden, men det främsta syftet att stimulera jordens förmåga att bryta ner filt och annat stabilt organiskt material. Minskat svamptryck.

 • Organisk jordförbättring
 • Förebygger uppbyggnad av filt
 • Stimulerar den bakteriella aktiviteten i jorden

Förpackning: 15 kg. säck.

FT Kali Plus 0-0-27-10

Kali-magnesium-gödselmedel speciellt för greens, tees och idrottsplaner. Den speciella tillverkningsprocessen, komprimeringen, garanterar en jämn fördelning av näringsämnen och snabb löslighet.

Fördelar

 • Mikrogranulering för greener, tees och idrottsplaner
 • Kontrollerat jämnt släpp av näringsämnen
 • Extremt snabblöslig
 • Ingen utsmetning
 • Absolut homogenitet eftersom varje korn innehåller alla näringsämnena
 • Granulering: 1-2 mm

Förpackning
Säckar om 25kg

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20200911_143622-498x1024.jpg

DCM Grass-Care 6-3-20

6-3-20 + 3 MgO + 0.1 % Fe (EDTA)

För att härda gräsmattan under vintern är det viktigt att applicera tillräckligt med kalium. Dessutom kommer sjukdomar och mossa i en stark och tät gräsmatta att ha mindre möjlighet att utvecklas. DCM Grass-Care ger inte bara kalium utan även kväve så att tillväxten fortsätter fram till vintern. Tillsatt magnesium och järnkelat säkerställer att en djupgrön gräsfärg bibehålls under vintermånaderna.

Ett extra plus: de organiska näringsämnena tvättas inte ut under vintern och stimulerar gräsets tillväxt tidigt på våren.

Marathon Golf 16-2-7

Organisk-mineralisk NPK gödning, klorfattig

Gödningskornen i Marathon Golf 16-2-7 är 1–2 mm stora, och består av 18 % torkat förmalt organiskt material (presskakor av oljeväxtfröer och malt) berikade med ammonium och urea. Därmed uppnås en bred, stabil och långtidsverkande näringstillförsel till gräset. Alla råmaterial är värmebehandlade och fria från ogräs och patogena mikroorganismer, enligt gällande lagstiftning inom området. Näringsämnena friges över lång tid i takt med att gödningsmedlet omvandlas. Därmed får gräset en jämn och sund tillväxt.

 • Organiskt mineralgödningsmedel
 • Bred näringsämnessammansättning
 • Långtidsverkande, 2–3 månader
 • 1–2 mm kornstorlek

Användning: På greens och tees där man vill ha ett miljövänligt alternativ. Gödningsmedlet säkerställer en grundläggande nivå av långtidsverkande växtnäringsämnen.

Dosering: 200–350 kg/ha per gång. Doseras under perioden från mitten av april och fram till juni.

Verkningstid: 2–3 månader beroende på lokala förhållanden

Form: Fasta, stora, gråbruna korn.
Lukt: Svag.
Emballage: Säckar á 20 kg.
Kornstorlek: 1–2 mm

Kalksalpeter YaraLiva

Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en säkrare och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel. Innehåller även en hög halt växttillgängligt kalcium som ger en ökad kvalitet i potatis, grönsaker, frukt och bär.

Kalksalpeter har en unik pH-höjande effekt. Skillnaden i kalkeffekt mellan Kalksalpeter och produkter som innehåller ammoniumnitrat (Axan, N27, NPK m fl) motsvarar ca 170 kg CaO vid en giva på 100 kg N/ha.

Den snabba och säkra kväveeffekten är särskilt betydelsefull i spannmål och vall då det är kallt eller torrt.

På tunga lerjordar som kan binda ammoniumkväve, ger Kalksalpeter en betydligt säkrare kväveeffekt än andra gödselmedel tack vare innehållet av nitratkväve.

Kalksalpeter ger en unik gödslingseffekt i potatis, grönsaker, i frukt och bär genom kombinationen av lättupptagligt nitratkväve och hög halt kvalitetshöjande växttillgängligt kalcium.

Basverkan: Svagt basisk
Volymvikt: 1,1
Emballage: Säck 25 kg samt 750 kg
Form: Granulerad

HiGreen 13-0-14

Kompakt NK gödning till greens, klorfri

Långtidsverkande gödsel för greens. En stor del av kvävet är metylenureabaserat och därmed långtidsverkande. HiGreen är därför optimalt för sandbaserade jordlager. HiGreen 13-0-14 innehåller en kombination av snabbt och långtidsverkande kväve. Gräsplantan absorberar ammoniumet direkt. Den långtidsverkande metylenureaen blir endast tillgänglig för växten när den bryts ner av jordmikroorganismer. Frigörelsen av kväve stäcker sig över det mesta av ett år, men för att säkerhetsställa att plantorna får en enhetlig tillväxtrytm måste gödselmedlet applicera med 3-5 veckors intervall.

 • Lämplig för sandiga jordar
 • Hög andel långtidsverkande kväve
 • Inga brännskador
 • Perfekt kornstorlek för greens

Dosering
100 – 200 kg / ha.

Verkningstid: 8-10 veckor
Form: fast
Densitet: 0,95 g / l
Lukt: Ingen märkbar
Förpackning: säckar på 25 kg
Medium kornstorlek: 0,5 – 1,5 mm
Typ: Kompakt.

Läs mer

HiGreen 16-11-18

HiGreen 16-11-18 används vid låga fosforhalter. En stor del av kvävet är metylenureabaserat och därmed långtidsverkande. HiGreen är därför optimalt för sandbaserade jordlager. HiGreen 16-11-18 innehåller en kombination av snabbt och långtidsverkande kväve. Gräsplantan absorberar ammoniumet direkt. Den långtidsverkande metylenureaen blir endast tillgänglig för växten när den bryts ner av jordmikroorganismer. Frigörelsen av kväve stäcker sig över det mesta av ett år, men för att säkerhetsställa att plantorna får en enhetlig tillväxtrytm måste gödselmedlet applicera med 3-5 veckors intervall.

 • Säsongsgödning
 • Hög andel av långtidsverkande kväve
 • Inga brännskador
 • Perfekt kornstorlek för greens

Dosering:
100 – 200 kg / ha.

Verkningstid: 8-10 veckor
Form: fast
Densitet: 0,95 g / l
Lukt: Ingen märkbar
Förpackning: säckar på 25 kg
Medium kornstorlek: 0,5 – 1,5 mm
Typ: Kompakt.

Läs mer

DCM Vital-Green 14-4-8

NPK 14-4-8 + 3 MgO + 0,05 % Fe (EDTA)

DCM har en perfekt balanserade formula för sommargödning. Den organiska gödningen friges kontinuerligt vilket ger en stark turf med bra bollrull.

DCM Vital-Green innehåller magnesium och järn som bidrar till ett vackert grönt gräs. Det tillsatta kaliumet säkerställer en stark och tålig gräsmatta.

Dosering:
Sport turf, gräsmattor, fairways: 300-500 kg/ha.

Turf Revolution 15-3-8

Turfrevolution® – Premiumgödsel för golfbanor

NPK organiskt/mineraliskt
Det kompletta paketet för konstant tillväxt: Turfrevolution® är ett naturligt näringskoncept baserat på organiska råvaror. Komplexet av organiska-mineraliska näringsämnen med bakterier, svampar, algextrakt, aminosyror och kolhydrater gör Turfrevolution® till ett prestandapaket med nästan 100% aktiva substanser.

Fördelar

 • balanserad kombination av näringsämnen och mikroorganismer
 • för optimerat näringsupptag
 • finranulerat
 • minskat urlakning av näringsämnen
 • extremt saltfattigt på grund av organiskt bundna näringsämnen
 • motverkar indirekt thatchbildning
 • långsam och stadig tillväxt
 • bränner inte och smälter lätt ner i turfen

Sammansättning: Totalt kväve (N) 15,0%, 2,11% ammonium-N, 5,57% urea-N, 3,58% metylenurea, 3,79% organiskt kväve, totalt fosfat (P2O5) 3,0%, kaliumoxid (K2O) 8,0%, magnesium (Mg) 0,23%, svavel (S) 5,45%, järn (Fe) 1,5%, mangan (Mn) 0,09%, organiskt material 30,58%, mikroorganismer (bakterier och svampar)

Specifikationer:
Turfrevolution® 15-3-8: Balanserad konstant tillförsel av N och K

Applicering:
15-40 g / m² var fjärde vecka.
Hög N-formulering för applicering från maj till slutet av säsongen.

Förpackning:
20 kg säck, pall: 50 x 20 kg

FT Greens Pro 20-2-16-2 + 2 Fe

Premium mineralgödsel för golfbanor

INGREDIENSER
NPK + Mg och Fe

Snabbverkande startgödsel med järn för intensiv färgning. Perfekt för greener, utslagsplatser och sportfält. Den speciella tillverkningsprocessen, komprimeringen, garanterar en jämn näringsfördelning och snabb löslighet.

Fördelar

 • Mikrogranulering
 • Premium mineralgödselmedel för greener, tees och idrottsplaner
 • långtidsverkande effekt tack vare flerstegsmetylen-urea-kedjor
 • kontrollerad jämn frigivning av näringsämnen
 • extremt snabblöslig
 • ingen utsmetning
 • absolut homogenitet eftersom varje korn innehåller alla näringsämnen
 • granulering: 1-2 mm

Specifikationer
NPKMg + Fe, 20 – 2 – 16 – 2 + 2

Applicering:
10-30 g / m², effekt 1-2 månader

Förpackning:
Säck 25 kg
Pall: 40 x 25 kg

Kaliumsulfat 41

Kaliumsulfat 41 är ett granulerat kaliumgödselmedel för grundläggande gödsling av områden där det finns kaliumbrist. 60 kg / ha ökar markens Kt (kaliumtal) med en enhet.

Dosering och applicering:
100-500 kg / ha beroende på jordens kaliumhalt.

Förpackning:
Säckar på 15 kg

Produktblad

CarbonComplexx

Är en organisk långtidsverkande (4-6 månader) kolbaserad gödning, Den passar som en stark bas på greener eller som tee/fairwaygödning. CarbonComplexx passar också utmärk som fullvärdig näring på fotbollsplaner och andra träningsytor. Lämplig både som säsongsgödning och som höst/vintergödning.

CarbonComplex har på kort tid, tack vare dess unika egenskaper, blivit ett populärt näringspreparat hos greenkeepers och groundsmen i Sverige och Finland. Gödningen passar extra bra på områden som normalt har svårt att hålla kvar näring i marken, då den bildar aggregat med jordpartiklarna och på så vis stannar kvar i profilen. Dess unika funktion att kunna binda ”fri” kväve har visat sig mycket effektivt – en egenskap som både gynna miljö och plånbok.

 • Förbättrar den mikrobiologiska aktiviteten
 • Främjar markens elasticitet
 • Förbättrar behållningen av vatten i sandhaltig jord
 • Buffrar mot markens pH förändringar
 • Buffrar mot markens temperaturväxlingar
 • Ger mer energi åt svampar bl.a. mykorrhiza
 • Ger energi åt de biologiska processerna
 • Förbättrar CEC-kapasiteten i marken – förvarar näringsämnen bättre
 • Binder ihop jordpartiklar, vilket förbättrar markens struktur
 • Mildrar skador som uppstått genom användning av salthaltigt bevattningsvatten

Carbon Complexx minimerar avrinning genom att binda näringsämnena i naturligt kol. Detta är bra för växten, bra för ekonomin, samt bra för miljön. Smart grästillväxt CarbonComplexxTM är ett naturligt långtidsverkande gödsel som binder näringsämnen till naturligt kol som utvunnits ur torv.

Granulatstorlek
Green: 1-1,5 mm.
Tee/fairway: 1,5-2 mm.

Finns i sammansättningarna 10-1-10 (8 och 20 kg) och 13-3-5 (8 och 20 kg)

Säck á 20 kg.