CarbonComplexx

CarbonComplexx

Är en organisk långtidsverkande (4-6 månader) kolbaserad gödning, Den passar som en stark bas på greener eller som tee/fairwaygödning. CarbonComplexx passar också utmärk som fullvärdig näring på fotbollsplaner och andra träningsytor. Lämplig både som säsongsgödning och som höst/vintergödning.

CarbonComplex har på kort tid, tack vare dess unika egenskaper, blivit ett populärt näringspreparat hos greenkeepers och groundsmen i Sverige och Finland. Gödningen passar extra bra på områden som normalt har svårt att hålla kvar näring i marken, då den bildar aggregat med jordpartiklarna och på så vis stannar kvar i profilen. Dess unika funktion att kunna binda ”fri” kväve har visat sig mycket effektivt – en egenskap som både gynna miljö och plånbok.

  • Förbättrar den mikrobiologiska aktiviteten
  • Främjar markens elasticitet
  • Förbättrar behållningen av vatten i sandhaltig jord
  • Buffrar mot markens pH förändringar
  • Buffrar mot markens temperaturväxlingar
  • Ger mer energi åt svampar bl.a. mykorrhiza
  • Ger energi åt de biologiska processerna
  • Förbättrar CEC-kapasiteten i marken – förvarar näringsämnen bättre
  • Binder ihop jordpartiklar, vilket förbättrar markens struktur
  • Mildrar skador som uppstått genom användning av salthaltigt bevattningsvatten

Carbon Complexx minimerar avrinning genom att binda näringsämnena i naturligt kol. Detta är bra för växten, bra för ekonomin, samt bra för miljön. Smart grästillväxt CarbonComplexxTM är ett naturligt långtidsverkande gödsel som binder näringsämnen till naturligt kol som utvunnits ur torv.

Granulatstorlek
Green: 1-1,5 mm.
Tee/fairway: 1,5-2 mm.

Finns i sammansättningarna 10-1-10 (8 och 20 kg) och 13-3-5 (8 och 20 kg)

Säck á 20 kg.