Flytande

Mastercare Lq 15-2-6 + 2S

Flytande NPK-gödning till utsprutning

Användning: Mastercare Lq 15-2-6 + 2S är lämplig till fairways, tees, arenor och fotbollsplaner. Gödningen kan användas separat, eller tillsammans med andra Mastercare Lq-produkter.

Dosering och leverans: Beroende på gräsart, klimat och användningsområde kan Mastercare Lq 15-2-6 + 2S användas ca. varannan månad med 15-20 kg. N per. ha. Gödningen har tillsatts Agrotain som är en patenterad ureashämmare som minskar kväveavdunstningen.

 • Passar till fairways, tees, arenor och fotbollsplaner
 • Med Agrotain® – hämmar kväveavdunstningen

Form: Flytande
Densitet: 1,27 kg/l.
pH-värde: Neutral
Lukt: Ingen
Förpackning: 1 000 l. tank
Frystemperatur: 2 o C

Säkerhetsblad

Mastercare Lq 10-2-11

Mastercare Lq 10-2-11 är lämplig till greens, tees, arenor och fotbollsplaner.

Dosering och leverans: Beroende på gräsart, klimat och användningsområde kan Mastercare Lq 10-2-11 användas ca. varannan vecka med 15-20 kg N per. ha. Gödningen har tillsatts Agrotain som är en patenterad ureashämmare som minskar kväveavdunstningen.

 • Passar till greener, tees, arenor och fotbollsplaner
 • Med Agrotain® – hämmar kväveavdunstningen
 • Låg klorhalt

Form: Flytande
Densitet: 1,35 kg/l.
Lukt: Ingen
Förpackning: 10 l. dunk
Frystemperatur: -10 0 C

Säkerhetsblad

BioGolf® Foliar KMg+Fe

– En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av Green, Tee och Fairway

Foliar KMg+Fe är en flytande gödning ämnad till att höja kalium och magnesiuminnehållet i växten genom bladupptagning. Förhållandet mellan Kalium och Magnesium säkrar en harmonisk upptagning av båda näringsämnen utan antagonismer, samtidigt med att gödningens svavelinnehåll korrigerar en eventuell svavelbrist. Som en positiv sidoeffekt får gräset snabbt efter utspridningen en attraktiv grön färg. Gödningen innehåller naturligtvis växtupptagliga kolhydrater.

Användning:
Gödningen används på green, tee eller fairway där man misstänker eller vet att det råder brist på kalium och/eller magnesium. Gödningen utsprids blandad med önskad mängd vatten, men en samlad gödnings och vattenmängd på 200 – 300 l./ha. rekommenderas.

Gödningen bör inte utspridas vid utsikt till frostväder inom 24 timmar efter utspridning.

Dosering:
Gödningen utsprids i en mängd på 20 l/ha/behandling, detta upprepas efter behov. Det bör fokuseras på en intensiv utspridning i de perioder där gräsen har en naturlig kraftig tillväxt (april, maj).

Foliar KMg+Fe, kan blandas med de flesta fungicider och herbicider, men det rekommenderas att göra en mindre blandning före blandning.

Hantering:
Gödningen lagras frostfritt mellan 0° C och + 30 ° C och skall lagras i säkert avstånd från vattentäckt, avlopp eller vattendrag. Spill skall kunna uppsamlas.

Finns i 1 000 l. förpackning.

Produktblad

BioGolf® 7-1-9

– Gödsel i harmoni med naturen

BioGolf NK 7-1-9 är ett patenterat flytande gödningsmedel som, förutom ett högt innehåll av oorganisk makroväxtnäring, har ett högt kolhydratinnehåll.

BioGolf NPK 7-1-9 används under hela växtsäsongen och gödningens sammansättning förser gräset med den optimala kombinationen av makronäringsämnen. Förutom näringstillförseln kan BioGolf NPK 7-1-9 även förväntas bidra till friska, starka och kraftfulla plantor.

 • Höjer sockerhalten i gräset
 • Stärker gräset
 • Ger starka, friska och kraftfulla plantor
 • Ökar indirekt plantans rotnät och näringsupptag
 • Förbättrar jordstrukturen

Dosering:
Se gödselplan. Max. 400 kg (333 l.)/ha.

Hantering:
BioGolf NPK 7-1-9 ska förvaras frostfritt och utom räckhåll för barn.

Vid hantering, använd skyddshandskar och ögonskydd.

Produktblad

BioGolf® 10-0-9

– Gödsel i harmoni med naturen

BioGolf NK 10-0-9 är ett patenterat flytande gödningsmedel som, förutom ett högt innehåll av oorganiska mikro- och makroväxtnäring, har ett högt kolhydratinnehåll.

 • Tillför gräset alla nödvändiga mikro- och makronäringsämnen
 • Höjer sockerhalten i gräset
 • Minskar svampangrepp
 • Ökar indirekt plantans rotnät och näringsupptag
 • Förbättrar markstrukturen

Användning:
BioGolf NK 10-0-9 används genom hela växtsäsongen och tillför gräset en absolut optimal kombination av både mikro- och makroväxtnäring. Utöver detta kan det även förväntas att BioGolf NK 10-0-9 i hög grad nedsätter svampangrepp samtidigt som gräsets egen förmåga att avvärja och motstå svampattacker ökar.

Dosering:
Enligt gödselplan. Max: 300 kg (250 l.)/ha.

Finns även i 1 000 liter behållare.

Produktblad

Mastercare Lq 13-2-8

MasterCare Lq 13-2-8 är lämplig för greener, tees, faiways,
och fotbollsplaner.

Gödselmedlet skall sprutas med droppmunstycke i blandning med vatten. Vindkänsligheten sänks med hjälp av stora droppar. Efter applicering kan området med fördel vattnas. I Mastercare Lq är det tillsatt Agrotain som är en patenterat ureashämmare vilken minskar kväveindunstningen avsevärt. Utan Agrotain kan man ha en avdunstning på upp till 30% av amidkväve

Fysiska data:
Form: flytande
Densitet: 1,35 kg / l
Lukt: Ingen
Frystemperatur: -10 ° C

Förpackning:
1000 liters Ibc

BioGolf® NK 7-0-9

BioGolf NK 7-0-9 är en patentanmäld, flytande gödsel, som utöver ett högt innehåll av oorganiska makroväxtnäringsämnen också har ett balanserat innehåll av kolhydrater.

 • Tillför gräset nödvändiga makronäringsämnen
 • Ökar sockerinnehållet i gräset
 • Reducerar svamptrycket
 • Ökar gräsets motståndskraft mot svampangrepp
 • Ökat indirekt plantans rotnät
 • Ökar plantans näringsupptag
 • Minskar risken för urlakning
 • Förbättrar jordstrukturen
 • 1000 liter / 10 liter

Användning:
BioGolf NK 7-0-9 används genom hela växtsäsongen. Denna sammansättning av näringsämnen tillför gräsen, i kombination med BioStar, den absolut bästa kombinationen mikro- och makronäringsämnen. Utöver tillförseln av näringsämnen kan det också förväntas att BioGolf NK 7-0-9 i betydlig grad minskar risken för svampangrepp och att växtens egen motståndskraft förbättras.

Dosering: Enligt gödselplan. Max dosering per körning 400 kg / ha (340 l./ha).

Spridning: BioGolf NK 7-0-9 utsprutas outspädd eller utspädd i valfri vattenmängd, rationellt och exakt med en standardspruta. Max dosering per körning 400kg/ha (340 l./ha).

Produktblad

Bio Star Classic

– En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av Green och Tee

Användning
BioStar Classic bör användas på alla Greens och Tees för att tillföra och täcka behovet av alla mikronäringsämnen samt Mg och S. Gödseln kännetecknas av sitt höga innehåll av biostimulatorer och kolhydrater (CH2O)n.

BioStar Classic är formulerad så att den vid blandning med BioGolf® NK produkter säkrar en harmonisk tillförsel och upptag av både mikro- och makronäringsämnen, samtidigt som man genom hela växtsäsongen uppnår en fin djupgrön färg på gödslade arealer.

Fysiksa egenskaper
Flytande, äkta upplösning. Densitet 1,21- pH.3,06
-1000 liter / 10 liters förpackning

Dosering
Vägledande dosering till Green`s: 1200 kg / Ha / år. BioStar Classic kan med fördel blandas och spridas tillsammans med övriga BioGolf®* och NKS produkter.

*OBSERVERA:
BioStar Classic får inte blandas med BioStart, BioGolf® Arctic Start eller BioGolf Ignition

Hantering och lagring
Skall lagras frostfritt vid temp. mellan 0 och +30 C. BioStar skall lagras med säkerhetsavstånd till vattentäkt och avlopp. Spill bör kunna uppsamlas.

Produktblad

BioGolf® Fortify

BioGolf Fortify (Inhibitor) är ett gödselmedel till green och tee som i hög grad stärker gräsets motståndskraft. Det är en flytande gödning som är sammansatt av
mikronäringsämnen. Dessutom innehåller gödningen växttillgängliga kolhydrater.

Användning
BioGolf Fortify används, om väderförhållandena tillåter det, under hela åter med 3-4 veckors intervaller.

 • Styrker plantans immunförsvar
 • Ger gräset en påtaglig grön färg
 • 1000 liter / 10 liters förpackning

Dosering
Utsprutas max 100 l./ha per giva.

Utspridning
Sprids outspädd eller utblandad i valfri vattenmängd – snabbt, enkelt och rationellt med en vanlig
spruta.

Lagras frostfritt.

Produktblad

BioGolf® NK 13-0-7+FE

– En gödsel i harmoni med naturen

BioGolf NK 13-0-7 + Fe är en patentanmäld flytande gödning som, utöver ett högt innehåll av oorganiska makronäringsämnen till växten, har ett högt innehåll av kolhydrater.

 • Tillför gräset nödvändiga makronäringsämnen
 • Ökar sockerinnehållet i gräset
 • Ökar indirekt plantans rotnät
 • Ökar plantans näringsupptag
 • Minskar risken för urlakning
 • Förbättrar jordstrukturen
 • 1000 liter/ 10 liters förpackning

Användning
BioGolf NK 13-0-7 + Fe används genom hela växtsäsongen på fairway.

Sammansättningen av näringsämnena tillför gräsen på fairway den absolut bästa kombinationen av makronäringsämnen. Utöver tillförseln av näringsämnen kan det förväntas att BioGolf NK 13-0-7 + FE i betydlig grad förbättrar växtens egen motståndskraft. Gödningen säkrar samtidigt en fin djupgrön färg på gödslade arealer.

Dosering
Som utgångspunkt sprids BioGolf NK 13-0-7+ Fe tre gånger per säsong, i en mängd av 250 kg (200 l) per hektar och spridningstillfälle. Detta säkerställer jämn och likformig tillväxt under hela säsongen.

Utspridning
BioGolf NK 13-0-7 + Fe utsprutas outspädd eller utspädd i valfri vattenmängd, rationellt och exakt med en standardspruta.

Max dosering per körning 250kg / ha (200L/ha).

Produktblad

BioGolf® Vinter

– En gödsel i harmoni med naturen till höstgödsling av green och tee

BioGolf Vinter är en patentanmäld, flytande gödsel, som utöver ett högt innehåll av oorganiska mikro- och makronäringsämnen också har ett balanserat innehåll av kolhydrater och aminosyror. (BioGolf Vinter gör alla andra höst och vintergödningar överflödiga.)

 • Tillför gräset nödvändiga makro- och mikronäringsämnen
 • Ökar sockerinnehållet i gräset
 • Ökar markant övervintringsförmågan
 • Reducerar svamptrycket
 • Ökar gräsets motståndskraft mot svampangrepp
 • Ökar indirekt plantans rotnät
 • Ökar plantans näringsupptag
 • Minskar risken för urlakning
 • Förbättrar jordstrukturen
 • 1000 liter/ 10 liters förpackning

Använding
BioGolf Vinter används förebyggande i klimatområde där man kan förvänta sig stark frost och mycket nederbörd i form av regn eller snö. BioGolf Vinter används på hösten som gödselsavslutning på greens och tees.
Sammansättningen av näringsämnena tillför gräset den mest optimala kombinationen av både makro- och mikronäringsämnen så att gräset försäkras den bästa övervintringen. Utöver tillförsel av näringsämnen kan det också förväntas att BioGolf Vinter genom symbios. I betydlig grad minskar risken för svampangrepp och att växtens egen motståndskraft förbättras.

Dosering:
Ca 600 kg (ca 500 l.) / ha fördelat på 2-3 ggr per säsong. Max dosering per gödsling är 300 l./ha.

Utspridning: BioGolf Vinter utsprutas outspädd eller utspädd i valfri vattenmängd, enkelt och rationellt med en standardspruta, gärna med ett stordroppsmunstycke.

Produktblad

BioGolf® Start

– En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av green och tee som tillför gräset omedelbart upptagbart N och P samt S.

Visste du? : Ammonium NH 4 – N – tas upp snabbare av plantorna än nitrat (NO 3 – N).

BioGolf Start används under tidig vår, när jordtemperaturen är relativt låg. Produkten kännetecknas av att hela kväveinnehållet blir omedelbart tillgängligt för plantorna, samt att fosforhalten är mycket hög. En spridning ger synlig effekt inom loppet av några timmar.
Finns i 1000 liter/ 10 liters förpackning.

Dosering: 100-150 l./ha. Max dosering/spridningstillfälle är 200 kg (150 l.) /ha.

Utspridning: BioGolf Start utsprutas outspädd eller utspädd i valfri vattenmängd, med en standarsspruta – gärna med stordroppsmunstycke. Max dosering per spridningstillfälle är 200 kg (150l.) /ha. Efter utspridning bör ytan duggbevattnas. BioGold Start får inte blandas med andra produkter.

BÖR INTE UTSPRIDAS VID RISK FÖR FROST.

Produktblad

BioCalcium

BioCalcium är en nyutvecklad kalciumprodukt som tillverkas som en ren lösning. Tas snabbt upp av plantorna och besvärar inte golfspelarna i samband med spridningen. Därmed är det nu möjligt att tillföra ett ofta förbisett makronäringsämne på ett effektivt och rationellt sätt.

 • Tas upp både via blad och rötter
 • Ökar inte jordens pH-värde
 • Bidrar till att neutralisera eventuella giftiga substanser i växternas celler
 • 1000 liter / 10 liters förpackning

Användning
Även om jorden har hög kalciumhalt kan det uppträda kalciumbrist. Detta märks först i växtpunkterna eftersom kalcium inte kan överföras från äldre blad till nya. Kalciumtransporten i växten sker genom transpiration och brister uppträder därför typiskt under perioder av låg transpiration. Det betyder att kalciumbrist främst uppträder:

 • Under perioder med mycket nederbörd och/eller hög luftfuktighet
 • Under perioder med kraftig tillväxt (när gräsets kalciumupptagning inte hinner med)

OBS! Kraftig tillväxt kan provoceras fram vid intensiv gödsling med kväve.

Dosering
BioCalcium kan som riktlinje tillföras i en mängd av 150 kg (ca 110 l.)/ ha/år, fördelat på 3 spridningstillfällen. Detta motsvarar en dos av ca. 35 l./ha/behandling.

Utspridning
BioCalcium, sprids utspädd i 200 -250 l. vatten, effektivt, enkelt, rationellt och precist med en vanlig spruta försedd med konventionella munstycken.

BioCalcium får inte blandas med andra produkter.

BioGolf® Quickstart

– En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av Green och Tee

BioGolf Quick Start är en patentanmäld flytande gödning som, utöver ett högt innehåll av oorganiska makronäringsämnen.

 • Tillför gräset nödvändigt kväveämne och fosfor
 • Ökar sockerinnehållet i gräset
 • Minskar urlakningen av näringsämnen
 • Förbättrar jordstrukturen

Användning
BioGolf Quick Start används tidigt på våren till att starta upp Greens och Tees. Gödningen ger, genom sin sammansättning av kväveämnen, den absolut snabbaste upptagningen av kväve i växten. Gödningen används från tidig vår, när temperaturen är så hög, att den biologiska aktiviteten är igång. BÖR EJ ANVÄNDAS VID FROSTRISK.

Dosering
Enligt gödselplan. Vägledande utspridningsmängd 100 kg/ha (80 l) tidigt på våren. Genom detta säkras, att det finns en tillräcklig mängd växttillgängligt kväve till växternas förfogande när tillväxten börjar.

Utspridning
BioGolf Quick Start utsprutas outspädd eller utspädd med valfri vattenmängd, enkelt, rationellt och exakt med en standardspruta.
Max dosering per körning 100 kg/ha.

Produktblad

BioGolf® NPK 13-1-7

– En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av Fairway

BioGolf NPK 13-1-7 är en patentanmäld flytande gödning som, utöver ett högt innehåll av oorganiska makronäringsämnen till växten, har ett högt innehåll av kolhydrater.

 • Tillför gräset nödvändiga makronäringsämnen
 • Ökar sockerinnehållet i gräset
 • Reducerar svamptrycket
 • Ökar gräsets motståndskraft mot svampangrepp
 • Ökar indirekt plantans rotnät
 • Ökar plantans näringsupptag
 • Minskar risken för/ hindrar urlakning
 • Förbättrar jordstrukturen

Användning
BioGolf NK 13-1-7 används genom hela växtsäsongen på fairway. Gödningen bör inte användas på green och tee. Denna sammansättning av näringsämnen tillför gräsen på fairway den absolut bästa kombinationen av makronäringsämnen. Utöver tillförseln av näringsämnen kan det förväntas att BioGolf NK 13-1-7 i hög grad – minskar frekvensen av svampangrepp och att växtens egen motståndskraft förbättras.

Levereras i 10 liters dunk eller 1000 l. container.

Dosering
Enligt Gödselplan.

Utspridning
BioGolf NK 13-1-7 utsprutas outspädd eller utspädd i valfri vattenmängd, rationellt och exakt med en standardspruta, gärna monterad med stordropps munstycke. Max dosering per körning är 300 kg (243 l.) / ha.

Produktblad

BioGolf® PreStart

En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av green och tee

BioGolf PreStart är en patentanmäld, flytande gödsel, som utöver ett högt innehåll av oorganiska makronäringsämnen också har ett högt innehåll av kolhydrater. Säkrar en fin, djupgrön färg på gödslade arealer.

 • Tillför gräset nödvändiga makronäringsämnen
 • Ökar sockerinnehållet i gräset
 • Reducerar svamptrycket
 • Ökar gräsets motståndskraft mot svampangrepp
 • Ökar indirekt plantans rotnät
 • Ökar plantans näringsupptag
 • Minskar risken för urlakning
 • Förbättrar jordstrukturen

Produktblad

BioGolf 10-1-9

BioGolf NPK 10-1-9 Green og Tee

En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av Green och Tee

BioGolf NPK 10-1-9 er en patentanmeldt fl ydende gødning som, udover et højt indhold af uorganiske mikro og makro plantenæringsstoffer, har et højt indhold af kulhydrater.

BIOGOLF NPK 10-1-9:

 • Tilfører græsserne alle nødvendige makro og mikronæringsstoffer
 • Hæver sukkerindholdet i græsserne
 • Reducerer svampetrykket
 • Øger græssernes evne til at afvise et svampeangreb
 • Øger indirekte planternes rodnet
 • Øger planternes næringsstofoptagelse
 • Reducerer/fjerner udvaskningen af næringsstoffer
 • Forbedrer jordstrukturen

Anvendelse

BioGolf NPK 10-1-9 används genom hela växtsäsongen och sammansättningen av näringsämnen tillför gräset den optimala kombinationen av makronäringsämnen. Utöver tillförseln av näringsämnen kan det också förväntas att BioGolf NPK 10-1-9 minskar risken för svampangrepp och att växtens egen motståndskraft förbättras.Dosering

Enligt gödselplan.

Max dosering per körning 300 kg (250 L)/Ha.

Udbringning

BioGolf NPK 10-1-9 utsprutas outspädd eller utspädd i valfri vattenmängd, enkelt, rationellt och exakt med en standardspruta, gärna monterad med stordropps munstycken från TeeJet.

Bionutrias hemsida

FerroGreen

– För en frisk och frodig grönyta

 • Unik järn-kväve-svavelkomplex
 • Stimulerar gräset sp, får en frisk djupgrön färg
 • Missgynnar och tränger undan mossa
 • Förbättrar gräsets övervintringsförmåga
 • Långtidsverkande

FerroGreen är ett unikt järn-kväve-svavelkomplex där järnet är helt tillgängligt till skillnad från många andra järnprodukter, där järnet binds i svårlösta föreningar och oxiderar. Gräset stimuleras snabbt och får en djupgrön färg samtidigt som mossa trängs ut. FerroGreen är ett kraftfullt komplement till den ordinarie gödslingen vår, sommar och höst. FerroGreen används på golfbanor, fotbollsplaner, andra grönytor samt för träd, buskar och prydnadsväxter. Bäst effekt fås om plantorna är torra vid behandlingen.

Gör så här
Vid all blandning: fyll i halva vattenmängden och tillsätt FerroGreen under omrörning innan resterande vattenmängd tillsätts. Om blandningen blivit stående skall den röras om före användning. OBS! Använd endast kopplingar av rostfritt stål eller plast. Missfärgning kan ske av trä och betong. Använd ögonskydd och skyddshandskar. Spraya inte på utslagna blommor då de kan missfärgas.

Grönytor: 2-3 L FerroGreen per 1000 m2. 3-5 behandlingar per säsong. Första behandlingen när gräset börjar växa. Lämplig vattenmängd 25-100 L per 1000 m2.

FerroGreen levereras i 5 L och 25 L dunk och 120 L fat.