Flytande

Mastercare Lq 15-2-6 + 2S

Flytande NPK-gödning till utsprutning Användning: Mastercare Lq 15-2-6 + 2S är lämplig till fairways, tees, arenor och fotbollsplaner. Gödningen kan användas separat, eller tillsammans med andra Mastercare Lq-produkter. Dosering och leverans: Beroende på gräsart, klimat och användningsområde kan Mastercare Lq 15-2-6 + 2S användas ca. varannan månad med 15-20 kg. N per. ha. Gödningen har […]

Mastercare Lq 10-2-11

Mastercare Lq 10-2-11 är lämplig till greens, tees, arenor och fotbollsplaner. Dosering och leverans: Beroende på gräsart, klimat och användningsområde kan Mastercare Lq 10-2-11 användas ca. varannan vecka med 15-20 kg N per. ha. Gödningen har tillsatts Agrotain som är en patenterad ureashämmare som minskar kväveavdunstningen. Passar till greener, tees, arenor och fotbollsplaner Med Agrotain® […]

BioGolf® Foliar KMg+Fe

– En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av Green, Tee och Fairway Foliar KMg+Fe är en flytande gödning ämnad till att höja kalium och magnesiuminnehållet i växten genom bladupptagning. Förhållandet mellan Kalium och Magnesium säkrar en harmonisk upptagning av båda näringsämnen utan antagonismer, samtidigt med att gödningens svavelinnehåll korrigerar en eventuell svavelbrist. Som en positiv sidoeffekt får gräset […]

BioGolf® 7-1-9

– Gödsel i harmoni med naturen BioGolf NK 7-1-9 är ett patenterat flytande gödningsmedel som, förutom ett högt innehåll av oorganisk makroväxtnäring, har ett högt kolhydratinnehåll. BioGolf NPK 7-1-9 används under hela växtsäsongen och gödningens sammansättning förser gräset med den optimala kombinationen av makronäringsämnen. Förutom näringstillförseln kan BioGolf NPK 7-1-9 även förväntas bidra till friska, […]

BioGolf® 10-0-9

– Gödsel i harmoni med naturen BioGolf NK 10-0-9 är ett patenterat flytande gödningsmedel som, förutom ett högt innehåll av oorganiska mikro- och makroväxtnäring, har ett högt kolhydratinnehåll. Tillför gräset alla nödvändiga mikro- och makronäringsämnen Höjer sockerhalten i gräset Minskar svampangrepp Ökar indirekt plantans rotnät och näringsupptag Förbättrar markstrukturen Användning:BioGolf NK 10-0-9 används genom hela […]

Mastercare Lq 13-2-8

MasterCare Lq 13-2-8 är lämplig för greener, tees, faiways,och fotbollsplaner. Gödselmedlet skall sprutas med droppmunstycke i blandning med vatten. Vindkänsligheten sänks med hjälp av stora droppar. Efter applicering kan området med fördel vattnas. I Mastercare Lq är det tillsatt Agrotain som är en patenterat ureashämmare vilken minskar kväveindunstningen avsevärt. Utan Agrotain kan man ha en […]

BioGolf® NK 7-0-9

BioGolf NK 7-0-9 är en patentanmäld, flytande gödsel, som utöver ett högt innehåll av oorganiska makroväxtnäringsämnen också har ett balanserat innehåll av kolhydrater. Tillför gräset nödvändiga makronäringsämnen Ökar sockerinnehållet i gräset Reducerar svamptrycket Ökar gräsets motståndskraft mot svampangrepp Ökat indirekt plantans rotnät Ökar plantans näringsupptag Minskar risken för urlakning Förbättrar jordstrukturen 1000 liter / 10 […]

Bio Star Classic

– En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av Green och Tee AnvändningBioStar Classic bör användas på alla Greens och Tees för att tillföra och täcka behovet av alla mikronäringsämnen samt Mg och S. Gödseln kännetecknas av sitt höga innehåll av biostimulatorer och kolhydrater (CH2O)n. BioStar Classic är formulerad så att den vid blandning […]

BioGolf® Fortify

BioGolf Fortify (Inhibitor) är ett gödselmedel till green och tee som i hög grad stärker gräsets motståndskraft. Det är en flytande gödning som är sammansatt avmikronäringsämnen. Dessutom innehåller gödningen växttillgängliga kolhydrater. AnvändningBioGolf Fortify används, om väderförhållandena tillåter det, under hela åter med 3-4 veckors intervaller. Styrker plantans immunförsvar Ger gräset en påtaglig grön färg 1000 […]

BioGolf® NK 13-0-7+FE

– En gödsel i harmoni med naturen BioGolf NK 13-0-7 + Fe är en patentanmäld flytande gödning som, utöver ett högt innehåll av oorganiska makronäringsämnen till växten, har ett högt innehåll av kolhydrater. Tillför gräset nödvändiga makronäringsämnen Ökar sockerinnehållet i gräset Ökar indirekt plantans rotnät Ökar plantans näringsupptag Minskar risken för urlakning Förbättrar jordstrukturen 1000 […]

BioGolf® Vinter

– En gödsel i harmoni med naturen till höstgödsling av green och tee BioGolf Vinter är en patentanmäld, flytande gödsel, som utöver ett högt innehåll av oorganiska mikro- och makronäringsämnen också har ett balanserat innehåll av kolhydrater och aminosyror. (BioGolf Vinter gör alla andra höst och vintergödningar överflödiga.) Tillför gräset nödvändiga makro- och mikronäringsämnen Ökar […]

BioGolf® Start

– En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av green och tee som tillför gräset omedelbart upptagbart N och P samt S. Visste du? : Ammonium NH 4 – N – tas upp snabbare av plantorna än nitrat (NO 3 – N). BioGolf Start används under tidig vår, när jordtemperaturen är relativt låg. Produkten […]

BioCalcium

BioCalcium är en nyutvecklad kalciumprodukt som tillverkas som en ren lösning. Tas snabbt upp av plantorna och besvärar inte golfspelarna i samband med spridningen. Därmed är det nu möjligt att tillföra ett ofta förbisett makronäringsämne på ett effektivt och rationellt sätt. Tas upp både via blad och rötter Ökar inte jordens pH-värde Bidrar till att […]

BioGolf® Quickstart

– En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av Green och Tee BioGolf Quick Start är en patentanmäld flytande gödning som, utöver ett högt innehåll av oorganiska makronäringsämnen. Tillför gräset nödvändigt kväveämne och fosfor Ökar sockerinnehållet i gräset Minskar urlakningen av näringsämnen Förbättrar jordstrukturen AnvändningBioGolf Quick Start används tidigt på våren till att starta […]

BioGolf® NPK 13-1-7

– En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av Fairway BioGolf NPK 13-1-7 är en patentanmäld flytande gödning som, utöver ett högt innehåll av oorganiska makronäringsämnen till växten, har ett högt innehåll av kolhydrater. Tillför gräset nödvändiga makronäringsämnen Ökar sockerinnehållet i gräset Reducerar svamptrycket Ökar gräsets motståndskraft mot svampangrepp Ökar indirekt plantans rotnät Ökar […]

BioGolf® PreStart

En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av green och tee BioGolf PreStart är en patentanmäld, flytande gödsel, som utöver ett högt innehåll av oorganiska makronäringsämnen också har ett högt innehåll av kolhydrater. Säkrar en fin, djupgrön färg på gödslade arealer. Tillför gräset nödvändiga makronäringsämnen Ökar sockerinnehållet i gräset Reducerar svamptrycket Ökar gräsets motståndskraft […]

BioGolf 10-1-9

BioGolf NPK 10-1-9 Green og Tee En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av Green och Tee BioGolf NPK 10-1-9 er en patentanmeldt fl ydende gødning som, udover et højt indhold af uorganiske mikro og makro plantenæringsstoffer, har et højt indhold af kulhydrater. BIOGOLF NPK 10-1-9: Tilfører græsserne alle nødvendige makro og mikronæringsstoffer Hæver sukkerindholdet i […]

FerroGreen

– För en frisk och frodig grönyta Unik järn-kväve-svavelkomplex Stimulerar gräset sp, får en frisk djupgrön färg Missgynnar och tränger undan mossa Förbättrar gräsets övervintringsförmåga Långtidsverkande FerroGreen är ett unikt järn-kväve-svavelkomplex där järnet är helt tillgängligt till skillnad från många andra järnprodukter, där järnet binds i svårlösta föreningar och oxiderar. Gräset stimuleras snabbt och får […]

Läs mer i DLFs produktkatalog!