Fotboll

QUICKSTON Westerwoldiskt grönyterajgräs

QUICKSTON är en speciell gräsmattetyp av ett ettårigt westersoldiskt rajgräs som gror snabbt och effektivt – även vid lägre temperaturer. Dessutom har det fina och upprätta strån. QUICKSTON är en tillfällig sort, dvs. det reparerar snabbt och försvinner sedan gradvist. Gror snabbast och effektivast av alla grässorter för turfytor Gror vid lägre temperaturer Stoppar ogräs […]

4 Turf Tetrastar 10

Tetraploid, flerårig rajgräs med förbättrad stresstolerans. Utmärkt motstånd mot sjukdomar Säkrar maximal prestanda Utmärkt blandningspartner för stadion och reperation starkare och spänstigare grässtrå, utan att kompromissa med stresståligheten Tetrastar bidrar till bättre prestanda av frömixer DLFs katalog

Masterline Superliga ProNitro

Både groningsprocent och etableringstid förbättras väsntligt när fröet får en optimal försörjning av kväve (N) och fosfor (P). Tekniken är mycket fördelaktig när det gäller att etablera nya slitstarka toppsorter i ett befintligt gräsbestånd. Vi har samlat de absoluta toppsorter i Superliga ProNitro. Blandningen lämpar sig särskilt väl för tidig hjälpsådd på arenor, utslagsplatser och […]

Masterline Standard Sport

Bra, stark och prisvärd gräsmatteblandning Blandning för nysådd av bruks- och sportgräsmatta Prisvärd blandning Slitstark Testade “S”-märkta sorter Med sin andel av ängsgröe ger Standard Sport en mycket stabil yta. Lämpar sig för bruks- och sportgräsmattor utan specifika krav. För att få maximalt utbyte av Standard Sport ska blandningen sås på sommaren eller sensommaren. DLFs […]

Masterline Turbo

Snabb etablering och slitstark Snabb och effektiv reparation av planen Tack vare sin höga andel av westerwoldisk rajgräs (en unik, finbladig gräsmattetyp) är Masterline Turbo det perfekta valet när planen snabbt ska repareras t.ex. efter hårt spel på en alltför blöt plan. Westerwoldiskt rajgräs etablerar sig snabbare vid lägre jordtemperaturer än engelskt rajgräs. Därmed lämpar […]

Masterline Sport

Slitstark blandning för nysådd av fotbollsplaner Ängsgröe ger en säker förmåga till regenerering 4turf rajgräs med råstyrke Slitstarka rajgrässar Testade “S”-märkta sorter Med sin höga andel av ängsgröe ger Masterline Sport en mycket stabil spelyta som lätt regenereras efter slitage tack vare ängsgröens underjordiska utlöpare. Utlöparna flätar ihop ytan och ger möjlighet till återväxt. Den […]

Masterline Micro

Gräsfrö med mikroklöver till ny- och hjälpsådd Med sitt innehåll av mikroklöver ger Masterline Micro många estetiska och skötselmässiga fördelar. De små gräsmatteklöverna samlar näring (kväve) både till sig själva och till gräsplantorna. Detta skapar en sund, friskt grön och slitstark gräsmatta under hela säsongen. Samtidigt ger blandningen ogräset en hård match.

Micro Eftersådd Masterline

Micro Eftersådd Masterline innehåller 15% av tredje generationens mikroklöver samt 85% engelskt rajgräs. Blandningen används vid hjälpsådd. Mikroklöver har, precis som rajgräset, en hög slitstyrka men har flera andra goda egenskaper som berättigar dess plats på en fotbollsplan. Klövern har framförallt en unik förmåga att ta upp och omvandla kväve från luften och därmed förse […]

Turbo Masterline – snabbast av alla!

Turbo ML består till hela 50 % av ett nytt ettårigt westerwoldiskt rajgräs, Axella, samt till resterande del av permanenta och slitstarka rajgrässorter, Tetragreen, Bizet och Greenway. Turbo Masterline används där man mycket snabbt måste reparera vinter- eller andra skador eller där man helt enkelt snabbt vill få en gräsetablerad yta. För detta syfte så finns […]

Superliga Masterline

– den dominerande blandningen för danska elitfotbollsklubbar Superliga ML innehåller marknadens absolut bästa och starkaste sorter av rajgräs; Tetragreen, Columbine, Bizet S och Greenway S. ”Tetragreen”, det nya tetraploida rajgräset, ger blandningen en mycket god motståndskraft mot sjukdomar och vinterskador kombinerat med fina grönyteegenskaper såsom en väldigt mörkgrön färg. Superliga ML har en hög slitstyrka […]

Läs mer i DLFs produktkatalog!