Fotboll

Masterline Rajgräsmix

Läs mer

Masterline 4-4-2

Läs mer

QUICKSTON Westerwoldiskt grönyterajgräs

QUICKSTON är en speciell gräsmattetyp av ett ettårigt westersoldiskt rajgräs som gror snabbt och effektivt – även vid lägre temperaturer. Dessutom har det fina och upprätta strån.

QUICKSTON är en tillfällig sort, dvs. det reparerar snabbt och försvinner sedan gradvist.

 • Gror snabbast och effektivast av alla grässorter för turfytor
 • Gror vid lägre temperaturer
 • Stoppar ogräs på slitna planer

Du hittar QUICKSTON hos Masterline Turbo (15 kg säck).

4 Turf Tetrastar 10

Tetraploid, flerårig rajgräs med förbättrad stresstolerans.

 • Utmärkt motstånd mot sjukdomar
 • Säkrar maximal prestanda
 • Utmärkt blandningspartner för stadion och reperation
 • starkare och spänstigare grässtrå, utan att kompromissa med stresståligheten
 • Tetrastar bidrar till bättre prestanda av frömixer

DLFs katalog

Masterline Superliga ProNitro

 • Gräsfrö + Gödning
 • Snabbare etablering
 • Högre spiringsprocent
 • Internationellt testade toppsorter
 • ProNitro lägger ett ”matpaket” av gödning direkt utanpå själva fröet.

Både groningsprocent och etableringstid förbättras väsntligt när fröet får en optimal försörjning av kväve (N) och fosfor (P). Tekniken är mycket fördelaktig när det gäller att etablera nya slitstarka toppsorter i ett befintligt gräsbestånd.

Vi har samlat de absoluta toppsorter i Superliga ProNitro. Blandningen lämpar sig särskilt väl för tidig hjälpsådd på arenor, utslagsplatser och andra kraftigt belastade arealer.

Belagt gräsfrö är tyngre och ger en bättre jordkontakt än traditionellt gräsfrö. Gödning direkt på fröet är fyra gånger mer lättillgängligt än traditionell gödning och därmed gynnas den tidiga planttillväxten avsevärt, då fröets naturliga näringsreserver är begränsade. ProNitro-behandlingen gynnar utvecklingen av rötter och den samlade rotmassan blir större. Beräkningar har visat att mellan 20 – 40 % fler frön etablerar sig som småplantor jämfört med obehandlade frön.

Utsäde: 1,5-5,0 kg/100 m2.

Hoppa över två normala gödseltillfälle med ProNitro

När du eftersår med 400 kg/ha ProNitro, tillför du 260 kg gräsfrö och 40 kg kväve (N). Kvävet är långtidsverkande
Methylen Urea, därmed sparas 2 normala gödseltillfällen genom att efterså med ProNitro.

Kom ihåg! ProNitro får aldrig ligga i såmaskinen under natten. Töm alltid maskinen efter användning så att det coatade fröet inte tar åt sig fukt och klumpar sig.

Förvaras torrt och svalt.

Läs mer

Masterline Standard Sport

Bra, stark och prisvärd gräsmatteblandning

 • Blandning för nysådd av bruks- och sportgräsmatta
 • Prisvärd blandning
 • Slitstark
 • Testade ”S”-märkta sorter

Med sin andel av ängsgröe ger Standard Sport en mycket stabil yta. Lämpar sig för bruks- och sportgräsmattor utan specifika krav.

För att få maximalt utbyte av Standard Sport ska blandningen sås på sommaren eller sensommaren.

DLFs katalog

Masterline Turbo

Snabb etablering och slitstark

 • Snabbare etablering vid låga temperaturer (ner till 5°C)
 • 50 % snabbetablerad gräsmattetyp av westerwoldiskt rajgräs
 • 25 % 4turf engelsk rajgräs med råstyrka
 • 25 % engelskt rajgräs som ger varaktig slitstyrka

Snabb och effektiv reparation av planen

Tack vare sin höga andel av westerwoldisk rajgräs (en unik, finbladig gräsmattetyp) är Masterline Turbo det perfekta valet när planen snabbt ska repareras t.ex. efter hårt spel på en alltför blöt plan.

Westerwoldiskt rajgräs etablerar sig snabbare vid lägre jordtemperaturer än engelskt rajgräs. Därmed lämpar sig blandningen väl till de första vårsådderna och de sista sådderna som ska stabilisera planen under säsongens sista match. Genom att så hindrar man etablering av ogräs och den oönskade ettåriga ängsgröen. Dessutom innehåller Masterline Turbo 50 % av det varaktiga engelska rajgräset, som tar över när det westerwoldiska rajgräset försvinner. Dessutom ger det engelska rajgräset en mycket hög slitstyrka.

Läs mer

Masterline Sport

Slitstark blandning för nysådd av fotbollsplaner

 • Ängsgröe ger en säker förmåga till regenerering
 • 4turf rajgräs med råstyrke
 • Slitstarka rajgrässar
 • Testade ”S”-märkta sorter

Med sin höga andel av ängsgröe ger Masterline Sport en mycket stabil spelyta som lätt regenereras efter slitage tack vare ängsgröens underjordiska utlöpare. Utlöparna flätar ihop ytan och ger möjlighet till återväxt. Den höga andelen av ängsgröe ger en långsam spirning.

Läs mer

Masterline Micro

Gräsfrö med mikroklöver till ny- och hjälpsådd

 • Mikroklöver samlar kväve från luften
 • Friskt grön över säsongen
 • Blandningen skapar hög slitagetolerans
 • Sorter testade i Skandinavien

Med sitt innehåll av mikroklöver ger Masterline Micro många estetiska och skötselmässiga fördelar. De små gräsmatteklöverna samlar näring (kväve) både till sig själva och till gräsplantorna. Detta skapar en sund, friskt grön och slitstark gräsmatta under hela säsongen. Samtidigt ger blandningen ogräset en hård match.

Läs mer

eg

Micro Eftersådd Masterline

Micro Eftersådd Masterline innehåller 15% av tredje generationens mikroklöver samt 85% engelskt rajgräs. Blandningen används vid hjälpsådd.
Mikroklöver har, precis som rajgräset, en hög slitstyrka men har flera andra goda egenskaper som berättigar dess plats på en fotbollsplan.
Klövern har framförallt en unik förmåga att ta upp och omvandla kväve från luften och därmed förse omgivande gräs med mycket av dess näringsbehov. En annan fördel är att klövern gör ”gräset” grönare på sommaren, även under torka, och att bevattnings- och gödselbehovet minskar.

Turbo Masterline – snabbast av alla!

Turbo ML består till hela 50 % av ett nytt ettårigt westerwoldiskt rajgräs, Axella, samt till resterande del av permanenta och slitstarka rajgrässorter, Tetragreen, Bizet och Greenway.

Turbo Masterline används där man mycket snabbt måste reparera vinter- eller andra skador eller där man helt enkelt snabbt vill få en gräsetablerad yta. För detta syfte så finns det inget alternativ- inget annat gräs etablerar sig så fort som Axella.

Turbo ML är den idealiska blandningen för:
• Snabb reparation av vinterskador
• Den första vårsådden
• Skador från spel av blöta planer.

fotboll

Superliga Masterline

– den dominerande blandningen för danska elitfotbollsklubbar
Superliga ML innehåller marknadens absolut bästa och starkaste sorter av rajgräs; Tetragreen, Columbine, Bizet S och Greenway S. ”Tetragreen”, det nya tetraploida rajgräset, ger blandningen en mycket god motståndskraft mot sjukdomar och vinterskador kombinerat med fina grönyteegenskaper såsom en väldigt mörkgrön färg. Superliga ML har en hög slitstyrka och gror vid låga temperaturer. Superliga ML finns även som iSeed för säkrare etablering inte minst vid eftersådd.

Created with GIMP

DLF Katalog

Klicka här för att komma till katalogen