Masterline Hjälpsådd

Masterline Hjälpsådd

  • Hjälpsådd av park och sportgräsmattor
  • Snabb och säker etablering
  • Hög andel av täta rajgräs
  • Hög skottäthet och låg tillväxt
  • Officiellt testade ”S”-märkta gräsmattesorter

Masterline Hjälpsådd är en specialblandning för hjälpsådd av både bruks- och sportgräsmattor. Den lämpar sig väl för arealer som ursprungligen anlagts med t.ex. Masterline Prodana eller Masterline Sport.

Läs mer