Masterline Superliga

Masterline Superliga

  • Slitstark blandning för hjälpsådd
  • Marknadens mest slitstarka sorter av rajgräs snabb och säker etablering
  • 25% 4turf – för ökad styrka mot stress och sjukdom
  • Internationellt testade sorter

Hög slitstyrka
Tack vare sina slitstarka rajgräs är Masterline Superliga det bästa valet för hårt belastade fotbollsplaner och arenor. Rajgräs lämpar sig väl för eftersådd eftersom det spirar snabbt och säkert och groddplantorna har en
god etableringsförmåga.

Masterline Superliga är den enda produkten på marknaden som innehåller en gräsmattetyp av tetraploid rajgräs kallad 4turf. 4turf har en enastående förmåga att klara stress och sjukdomar som snömögel och rödröta. Dessutom bidrar 4turf med en snygg, mörkgrön färg. Tack vare sina stora frön har 4turf också en unik förmåga att etablera starka groddplantor som klarar sig bra vid hjälpsådd.

En god kontakt mellan gräsfrö och jord är viktigt för spirningen. Frön av rajgräs sås på 0,5 till 1,0 cm djup.

Rekommenderad klipphöjd är cirka 2,8 till 3,5 cm. Klipp cirka två gånger per vecka. De nya toppsorterna av rajgräs tål kort klippning, men har den högsta slitstyrkan vid virka 3,0 cm. Beroende på slitaget ska en fotbollsplan eftersås 1-3 (upp till 5) gånger varje säsong.

Läs mer