Flytande

Breaker Dynamics Granules

Förebygger torrfläckar på greener och andra gräsytor. Leder till ett bättre vattnings- och gödningsupptag. Breaker Dynamic har en långtidsverkande ytaktivt medel som består av Polyoxyalkylenglycol.

Dosera två gånger med 7-10 dagars intervall på våren. Upprepa om nödvändigt eller månadsvis under växtsäsongen.

Dosering: 200 kg/ha per gång.
Form: Granulerat
Förpackning: Paket á 20 kg
Finns även som flytande, 10 l.

Säkerhetsblad

Greenfain WP4, 10 l.

Endast det bästa

Greenfain WP3 – ett biologiskt vätmedel

Biologisk produkt för skötsel av golfbanor.

Greenfain WP3 är ett biologiskt nedbrytbart vätmedel baserat på kokosfett. Produkten är helt vattenlöslig och är utan tvålbaserade tensider, vilket gör att den löser sig väl även i svalare förhållanden.

Greenfain WP3 penetrerar snabbt, jämnt och effektivt i jorden. Djup penetration resulterar i ett djupare och starkare rotsystem hos gräset. Kan användas mot torrfläckar på ex fairways, fuktar marken jämt.

Greenfain WP3 ökar syrehalten i rotzonen. Tar bort morgondagg och vattenansamlingar.

Behandling. 
Greenfain WP3 används som en vattenlösning och kan blandas med gödsel, biologiska produkter och Greenstim direkt i tanken.

Åtgång vid behandling:
2-3 liter per hektar. Vid besprutning används 300-500 liter vatten med 3-5 veckors mellanrum. Det finns ingen risk för skador på gräset vid överdosering. Vid behandling av torrfläckar eller vid svår torka kan doseringen ökas.

Förvaring: 
I rumstemperatur. 

 

greengolfboll

Affinity

Affinity, som lanserades i Europa 2007, är BASF:s kanske mest använda och uppskattade vätmedel. Sedan produkten kom till Europa har det rönt stor uppskattning och många är de banor som idag använder vätmedlet, framförallt i södra Europa. De främsta anledningarna till framgången är att produkten ”gör sitt jobb” och samtidigt har ett attraktivt pris jämfört med toppkonkurrenterna.

Funktion.
Affinity reducerar den vattenrepellerande effekten orsakat av organsikt material i jorden. Produkten har goda penetrerande egenskaper vilket säkerställer jämn och djup effekt och verkan, inte bara i markens ytskikt.

Affinity fungerar kurativt mot tex torrfläckar där dessa uppkommer. För bästa effekt, och för att undvika problemen, rekommenderar vi dock att Affinity används i förebyggande syfte.

Resultat
Affinity är testat vid University of Georgia, USA, där man jämfört Affinity mot marknadsledande vätmedel. Resultatet var så lika så att det statiskt inte gick att skilja dem åt.

Vill ni ha information om senare försök så tveka inte att kontakta oss.