Endast det bästa

Greenfain WP3 – ett biologiskt vätmedel

Biologisk produkt för skötsel av golfbanor.

Greenfain WP3 är ett biologiskt nedbrytbart vätmedel baserat på kokosfett. Produkten är helt vattenlöslig och är utan tvålbaserade tensider, vilket gör att den löser sig väl även i svalare förhållanden.

Greenfain WP3 penetrerar snabbt, jämnt och effektivt i jorden. Djup penetration resulterar i ett djupare och starkare rotsystem hos gräset. Kan användas mot torrfläckar på ex fairways, fuktar marken jämt.

Greenfain WP3 ökar syrehalten i rotzonen. Tar bort morgondagg och vattenansamlingar.

Behandling. 
Greenfain WP3 används som en vattenlösning och kan blandas med gödsel, biologiska produkter och Greenstim direkt i tanken.

Åtgång vid behandling:
2-3 liter per hektar. Vid besprutning används 300-500 liter vatten med 3-5 veckors mellanrum. Det finns ingen risk för skador på gräset vid överdosering. Vid behandling av torrfläckar eller vid svår torka kan doseringen ökas.

Förvaring: 
I rumstemperatur.