Superliga Masterline

Superliga Masterline

– den dominerande blandningen för danska elitfotbollsklubbar
Superliga ML innehåller marknadens absolut bästa och starkaste sorter av rajgräs; Tetragreen, Columbine, Bizet S och Greenway S. ”Tetragreen”, det nya tetraploida rajgräset, ger blandningen en mycket god motståndskraft mot sjukdomar och vinterskador kombinerat med fina grönyteegenskaper såsom en väldigt mörkgrön färg. Superliga ML har en hög slitstyrka och gror vid låga temperaturer. Superliga ML finns även som iSeed för säkrare etablering inte minst vid eftersådd.