Mycostop®

Mycostop®

Produkten är i pulverform och innehåller bakterier, Streptomyces K61, som isolerats från torv. Produkten löses i vatten.
Mycostop används under sommaren då lufttemperaturen är över +15° C. Vid kallare temperatur rekommenderas Prestop.

Användningsområde
Mycostop stärker gräset och har effekt mot sommarfusarium och Dollar Spot.

Funktion.
Efter behandling med Mycostop etablerar sig strålbakterierna på gräsets rötter. Där verkar de huvudsakligen på två sätt:

  1. 1. Konkurrens om livsutrymme och näring.
  2. 2. Produktion av ett svamphämmande ämne – antibios.

Genom att etablera sig på gräsets rötter hindrar produkten dessutom skadliga svampar från att komma i kontakt med rötterna och etablera sig. Sjukdomsalstrare finns mer eller mindre alltid närvarande i marken men en stark planta kombinerat med en ”fysisk” barriär, gör det betydligt svårare för sjukdomsalstrarna att etablera sig och sjukdomsutbrott förhindras.
Mycostop bidrar till ett stärkt rotsystem och en vitalare planta.

Behandling
Produkten används vid dagstemperaturer över +15° C, dvs under sommaren.
Sommar: 3-5 behandlingar med fyra veckors intervall. Första behandling sker när temperaturen är ca +15° C och avslutas när temperaturen sjunker under +15° C.

Åtgång vid behandling: 400-800 gram/ha som blandas i 300-400 liter vatten. Det finns ingen risk för skador på gräset vid överdosering. För att säkerställa jämn behandling rekommenderas användning av markeringsfärg.

Handhavande och utrustning
Produkten används blandad i vatten. Vid blandning av produkt skall sprutans omrörning vara påslagen. 
Produkten består av en levande organism och ska förvaras svalt, under +5° C. Produkten är vid korrekt förvaring hållbar i 1 år.
Mycostop kan blandas i färdig lösning med de flesta gödselmedel om behandling utförs under samma dag blandning skett.

Förpackning: 400 gram

Karens
Om behandlingsområdet tidigare sprutats med kemiskt bekämpning bör man vänta ett par dagar innan behandling med både Prestop och Mycostop.