Biologiskt Växtskydd

Verdera Oy, ledande tillverkare av biologiska växtskyddsmedel inom skog, yrkesmässig trädgårdsodling samt grönytor, har utvecklat två biologiska växtskyddsmedel som nu godkänts för grönytesektorn. Produkterna – Mycostop® och Prestop® – fick sitt godkännande från KEMI under vintern 2016. De har tidigare använts med stor framgång inom frilands- och växthusodlingar.

Biologisk behandling med biofungicider är, till skillnad från kemisk behandling, i första hand förebyggande och inte kurativ. Detta betyder att man behandlar gräset innan man får problem och på så sätt skapar man en ökad vitalitet och motståndskraft hos gräset. Vårt biologiska växtskyddsmedel kan tryggt användas i anslutning till vattendrag och vid grundvattenområden och är skonsamma mot såväl banarbetare såsom spelare.