Mikro- och makronärning

FT Micro kalk

Fingranulerat kalciumkarbonat för kalciumberikning i gräs och för ett ökat pH i marken. 

Fördelar

  • Snabblösligt 
  • Ingen ökning över ca 7,2 pH 

Sammansättning:
90% CaCO3, 1,5% MgCO3

Applicering:
500-1000 kg/ha, 1-2 ggr/år 

Förpackning: 
600 kg förpackning

BioMangan 180 NS

En färdigformulerad högkalitativ manganlösning. Innehåller utöver det kväve och svavel. Den är framställd av de absolut bästa råvarorna och det är tillsatt amidkväve som ökar upptaget och därmed förbättrar effekten av de tillförda näringsämnena. BioMangan 180 NS kan blandas med de flesta pesticider. Innan blandning med en eller flera pesticider ska det göras en provblandning. Vi uppmärksammar att vi inte tar på oss ansvar för blandningar med andra gödningar eller pesticider.

Levereras i 10 l. dunkar och 1 000 l. containers.

Dosering
BioMangan 180 NS används efter behov. Rekommenderande dosering är 2-4 l. per hektar. Behandlingen upprepas om nödvändigt. Den totala rekommenderande dosen av mikronäringsämnen bör ligga från 7,5 – 15 l. per hektar per växtsäsong, beroende på grödan.

Applicering
BioMangen NS 180 applicerad i en vattenmängd av 100-200 l. per hektar. Eftersom produkten tas upp genom bladen, är det en fördel med ett bra växttäcke.

Hantering och förvaring
BioMagan 180 NS ska förvaras frostfritt och otillgängligt för barn. Vid hantering ska gummihandskar användas.