Kieserit

Kieserit

Magnesiumgödning

Kieserit är ett granulerat magnesiumgödselmedel för grundgödsling av områden där magnesiumbrist har konstaterats. 150 kg / ha höjer markens Mgt (Magnesiumtal) med en enhet.

Dosering och leverans
100-400 kg / ha beroende på jordens magnesiumhalt. Om mer än 400 kg behövs rekommenderas att dela upp mängden i två applikationer för att undvika att det bränner sig på gräset. Vänta med den andra tilldelningen tills den första mängden har trängt in i tillväxtskiktet.

  • Långtidsverkande
  • Klorfri
  • Granulerad magnesium gödsel till gräs och trädgårdsväxter

Innehåll: 16 % magnesium, 21% svavel

Förpackning: Säck á 15 kg.

Förvaring:
Förvaras i tätt sluten förpackning, skyddat mot solljus och under 25 C.