Kali 25

Kali 25

Samgranulerat kaliumgödsel med svavel och magnesium. Klorfritt.

Patentkalium är ett allsidigt granulerat kaliumgödselmedel för grundläggande gödning av områden där kaliumsvavel och magnesiumbrist har hittats. 100 kg / ha höjer jorden Kt (kaliumtal) med en enhet.

  • Klorfri
  • Allround kaliumgödsel till gräs och trädgårdsväxter
  • Kalium, S och Mg
  • Lågt pris

Dosering och leverans:
100-500 kg / ha beroende på markens kaliuminnehåll.

Förpackning: Bigbags på 750 kg

Lagring: Förvaras i tätt försluten förpackning, skyddad mot solljus under 25

Innehåll: 25 % kalium, 18 % svavel, 6% magnesium.