Kali 41

Kali 41

Vattenlösligt granulat

Kalium 41 är ett vattenlösligt granulat som används där det saknas kalium i gödselplanen. Spraya i högst 10% lösning. Kan blandas med andra medel. 60 kg pr. ha höjer K-tal med 1 enhet.

Dosering och leverans: 100-300 kg / ha pr. år beroende på jordens kaliumhalt.

Förpackning: Säck á 25 kg
Lagring: Förvaras torrt i slutna förpackningar och väl ventilerade rum skyddade mot solljus under 25º.

  • Vattenlösligt granulat
  • Kan blandas med andra medel
  • Används där det saknas kalium