Svavel 80

Svavel 80

Svavelpulver mot svavelbrist

Svavel 80 är ett pulver för sprutning mot svavelbrist.

  • Innehåller 80 % svavel
  • Vattenlösligt
  • Lågt pris
  • Svavelspray

Dosering och leverans
3-5 kg /ha löses upp i 200-500 liter vatten. Kan levereras året runt. Spraya med stor droppstorlek på torra växter när det är mulet väder eller på kvällen. Ger grön färg till gräset och minskar sjukdomstrycket.

Varning
Undvik att spruta i stark sol eller när det är risk för nattfrost. Undvik hudkontakt med pulvret.

Blandning med andra medel
Blandning med järnhaltiga produkter rekommenderas inte. Blanda endast med växtskyddsmedel där det står på etiketten att blandning är möjlig.

Fysiska data
Form: Gulaktigt / brunaktigt kristallint pulver med markant svavellukt
Förpackning: Säckar á 25 kg

Lagring
Förvaras i tätt försluten förpackning på en torr och ventilerad plats skyddad mot solljus och under 25º.


Säkerhetsdatablad