EPSO Microtop®

EPSO Microtop®

EPSO Microtop® till blandgödning. Med Mg+S+B+Mn

Beskrivning
EPSO Microtop är utvecklat för användning inom jordbruk för särskilt känsliga grödor. Produkten kan också med stor fördel användas på gräsmattor. EPSO Microtop är ett lättlösligt pulver med en perfekt balans mellan magnesium, svavel, bor och mangan. Dessa näringsämnen är centrala för växtens ämnesomsättning, inklusive en beståndsdel i ett brett spektrum av enzymer, bildandet av cellväggar och som en viktig del av fotosyntesen.

  • Perfekt balanserad mikronäringsämne för gräsmatta
  • Helt vattenlöslig
  • Snabbverkande
  • Absorberas genom plantans blad – oberoende av jordens pH

Användning
Vid bristsymtom på gräsmatta. För användning på jordbruksgrödor, se separat produktblad.

Dosering och leverans
25 kg/ha. löses i 500 liter vatten. Vid allvarliga bristsymtom kan mängden ökas till 50 kg / ha med två till fyra delsprutningar. Blanda endast med växtskyddsmedel där det står på etiketten att blandning är möjlig.

Varning
Undvik att spruta i stark sol eller vid risk för nattfrost.

Fysiska data
Form: pulver
Förpackning: Säck á 25 kg.

Produktdatablad