Mantrac Pro

Mantrac Pro

Flytande mangangödning. För utsprutning.

Beskrivning
Mantrac Pro är ett högkoncentrerat flytande mangangödsel för utsprutning på gräsytor med speciella krav. Mantrac Pro har en kontrollerad partikelstorlek, vilket garanterar snabb upptagning och en långvarig effekt.

  • 500 g/l. mangan
  • Ingen risk för bränning
  • Hög blandbarhet
  • Högt badupptag

Användning
Vid hög Rt är tillgången på mangan (Mn) ofta för låg. Under dessa förhållanden förhindrar bladgödsling manganbrist.

Dosering och utgivning
1-2 l./ha löses upp i 100-200 liter vatten. Kan användas från april. 4-8 behandlingar per. år. Spraya med stor droppstorlek på torra växter vid mulet väder eller på kvällen. Årlig applicering upp till 4-8 l. / ha.

Varning
Undvik att spruta i stark sol eller vid risk för nattfrost.

Blandning med andra medel
Kan blandas med de flesta växtskyddsmedel, men kontrollera produktens blandbarhet på www.tankmix.com.

Fysiska data
Form: rosa vätska
Densitet: 1,8 kg / l
Stabil: Ja
Förpackning: Dunk på 5,0 l.

Lagring
Förvaras i tätt sluten förpackning, skyddad mot solljus under 25º. Lägsta lagringstemperatur: 5º.

Säkerhetsdatablad