MasterCare Cu

MasterCare Cu

Flytande kelaterad koppargödning för besprutning.

Beskrivning
MasterCare Cu är ett bladgödselmedel för gräsytor med särskilda krav. MasterCare Cu är baserat på kelaterad koppar. Det säkerställer en förbättrad växtupptagning. Föreningen är stabil i pH-intervallet 1,5-10.

  • Kopparbladgödsel för gräs
  • Kelaterad koppar = förbättrad näringsupptagningsförmåga hos plantan
  • Ingen svedning

Dosering och leverans
150-200 ml/ha/behandling upplöst i 100 liter vatten. MasterCare Cu kan användas året runt. Spraya med stor droppstorlek på torra växter vid mulet väder eller på kvällen.

Varning
Undvik att spruta i stark sol eller vid risk för nattfrost. Koppar (Cu) fungerar som ett växtgift vid överdosering.

Blandning med andra medel
Blanda endast med växtskyddsmedel där det står på etiketten att blandning är möjlig. Vätskemängden måste ökas till 200 liter per. ha.

Fysisk data
Form: Blå vätska
Densitet: 1,30 kg / l
Stabilitet: pH 1,5-10
Förpackning: Dunk på 5,0 l.

Lagring
Väl förseglad förpackning, skyddad mot solljus under 25º. Lägsta lagringstemperatur: 5º

Säkerhetsdatablad