MasterCare Micro Plus

MasterCare Micro Plus

Flytande kelerad mikronäring för besprutning

MasterCare Micro Plus är en flytande mikronäring för gräsytor med särskilda krav. MasterCare Micro Plus innehåller de mikronäringsämnen som gräset behöver. Växterna kan ta upp de kelerade näringsämnena på ett optimalt sätt.

  • Balanserad mikronäring för gräs
  • Enkel hantering i 10 liters engångsdunk
  • Högre upptagningsförmåga hos växterna – även vid högt pH
  • Ingen svedning

Användning
Vid högt pH är tillgängligheten av järn, mangan och koppar ofta låg. Genom att gödsla bladen kan man undvika bristsymtom. Dosering och spridning 5–10 liter per hektar, upplöst i 100 liter vatten. Rekommenderad spridning är i slutet av maj när gräset har börjat växa ordentligt. Används för besprutning med stor droppstorlek på torra växter när det är mulet eller kvällstid. Blanda endast med växtskyddsmedel om det framgår av etiketten att medlen går att blanda. Vätskemängden ökas då till 200 liter per hektar.

Varning
Undvik besprutning i stark sol eller när det kan bli nattfrost. Koppar (Cu) kan vara giftigt för växterna vid överdosering.

Fysisk data
Form: Rödbrun vätska
Densitet: 1,12 kg/l
Stabilitet: Järn-DTPA är stabilt vid pH 3–7,5. Koppar-EDTA är stabilt vid pH 1,5–10. Övriga EDTA-kelater är stabila vid pH 3–10.
Förpackning: Dunk á 10 liter.

Förvaring
I väl försluten förpackning, skyddad mot solljus i 5 °C. Lägsta förvaringstemperatur. 5 °C.

Läs mer

Säkerhetsdatablad