Masterline Superliga ProNitro

Masterline Superliga ProNitro

  • Gräsfrö + Gödning
  • Snabbare etablering
  • Högre spiringsprocent
  • Internationellt testade toppsorter
  • ProNitro lägger ett ”matpaket” av gödning direkt utanpå själva fröet.

Både groningsprocent och etableringstid förbättras väsntligt när fröet får en optimal försörjning av kväve (N) och fosfor (P). Tekniken är mycket fördelaktig när det gäller att etablera nya slitstarka toppsorter i ett befintligt gräsbestånd.

Vi har samlat de absoluta toppsorter i Superliga ProNitro. Blandningen lämpar sig särskilt väl för tidig hjälpsådd på arenor, utslagsplatser och andra kraftigt belastade arealer.

Belagt gräsfrö är tyngre och ger en bättre jordkontakt än traditionellt gräsfrö. Gödning direkt på fröet är fyra gånger mer lättillgängligt än traditionell gödning och därmed gynnas den tidiga planttillväxten avsevärt, då fröets naturliga näringsreserver är begränsade. ProNitro-behandlingen gynnar utvecklingen av rötter och den samlade rotmassan blir större. Beräkningar har visat att mellan 20 – 40 % fler frön etablerar sig som småplantor jämfört med obehandlade frön.

Utsäde: 1,5-5,0 kg/100 m2.

Hoppa över två normala gödseltillfälle med ProNitro

När du eftersår med 400 kg/ha ProNitro, tillför du 260 kg gräsfrö och 40 kg kväve (N). Kvävet är långtidsverkande
Methylen Urea, därmed sparas 2 normala gödseltillfällen genom att efterså med ProNitro.

Kom ihåg! ProNitro får aldrig ligga i såmaskinen under natten. Töm alltid maskinen efter användning så att det coatade fröet inte tar åt sig fukt och klumpar sig.

Förvaras torrt och svalt.

Läs mer