FerroGent Granulat® järnsulfat

– Järnsulfat i granulerad form

FerroGent Granulat är ett järntillskott för odlingar och grönytor. Gräset stärks, blir grönare och mer motståndskraftigt mot sjukdomar. FerroGent Granulat uppmuntrar gräsarter med finare grässtrån. Produkten är enkel att sprida tack vare sin granulerade form.

  • Stärker gräset och gör det motståndskraftigt mot sjukdomar
  • Ger snabbt gräset en mörkgrön färg
  • Uppmuntrar gräsarter med finare grässtrån
  • Förebygger och korrigerar järnbrist (järnkloros m.m.)
  • Enkel att sprida ut

Dosering:
Gräsmattor och gräsytor efter klippning: 20-40 g/m2
sprids i granulerad form (skall ej lösas upp i vatten) 

FerroGent Granulat levereras i 15 kg plastsäck.

Säkerhetsdatablad